Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 3 mars 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats
Blommande blåsippor

I detta nummer kan du läsa om :

  • Betessäsongen står för dörren!
  • Överbeläggning i djurstallar
  • Ekologisk Erfaträff på Strömsrums gård
  • Ljusföroreningar
  • Naturum öppnar för säsongen
  • Nya spänger i naturreservat
  • Skyddsvärda träd röjs fram
  • Vad händer i Mittlandet?
  • Informationsträffar strategiska planen
 

Betessäsongen står för dörren!

Nu går vi mot ljusare och varmare tider och det börjar närma sig betessäsong igen. Det finns inget exakt datum som säger när du kan släppa ut dina djur på bete utan tillgång till ligghall. Betestillväxten måste ha börjat och det sker när dygnsmedeltemperaturen är mer än 5 + grader under en längre period. Marken behöver dessutom vara så pass torr och klara av belastningen från djuren utan att bli upptrampad. Inför betessläpp kan det vara bra att gå igenom sina hagar, se över att stängsel är väl uppsatta, plocka bort skräp som kan skada djuren och saker som inte hör hemma i en beteshage, exempelvis jordbruksredskap. Du hittar mer om beteskrav för får och nötkreatur på Jordbruksverkets hemsida: Skötsel och stallmiljö för nötkreatur  och Skötsel och stallmiljö för får och getter  

 

Överbeläggning i djurstallar

En brist som vi ofta stöter på när vi gör djurskyddkontroll hos nötkreatur är överbeläggning. Både bland kor, ungdjur och kalvar. Hos kor handlar det ofta om att antalet liggbås är för få i förhållande till antalet kor. Det gör att alla kor inte har någonstans att lägga sig. Det kan också vara så att man håller korna på för små kort- eller långbås. Hos ungdjur är det vanligt att bristerna rör överbeläggning av spaltboxar eller att spaltöppningarna är för stora. När det gäller kalvar är det ofta grupphyddor eller gruppboxar som är överbelagda eller att det hålls två kalvar i utrymmen som är anpassade för en kalv. För att underlätta för dig som djurhållare finns måttbestämmelser för nötkreatur på Jordbruksverkets hemsida: Mått i stall och andra byggnader för nötkreatur - Jordbruksverket.se

 

Ekologisk Erfaträff Robot och bete 18 april på Strömsrums gård

I ekologisk produktion med nötkreatur ska djur över 6 månader vistas utomhus minst 12 timmar/dygn. Mjölkkor i ekologisk produktion ska beta minst 6 kg ts/dag. Det kan vara en utmaning att uppfylla kraven på utevistelse och betesintag gårdar med robotmjölkning. För att stötta gårdarna med betesplanering och strategier för att kunna uppfylla kravs regler har det uppstått efterfrågan på en träff på temat.

På träffen kommer vi ge bra tips och råd gällande bete och betesplanering på gårdar med robotmjölkning och visa exempel på framgångsrika betesstrategier. Du får en presentation av gården och rundvandring av gårdens närmsta beten. Fokusen kommer vara på hur beten och betesstrategin kan ordnas med diskussion på olika lösningar. Läs mer och anmäl dig på Eko robot & betesträff. 

 

Ljusföroreningar

Ljusföroreningar är vad det låter som – nedsmutsning med ljus. För mycket ljus, för starkt ljus, ljus på fel plats – allt artificiellt ljus som riskerar att påverka djur- och naturliv. Vi människor är utpräglade dagdjur och i skymningsljuset förbereder vi oss för vila. Andra djur och växter kommer istället till liv när solen närmar sig horisonten. Sländorna dansar i kvällsljuset, fladdermössen flyger ut och i haven vandrar djurplankton mot ytvattnen. Men oavsett ekologisk nisch är allt levande utvecklat i en värld där dag och natt följer på varandra, där ljus och mörker samspelar. Ända tills nu, då vi belyser natten som vore den dag och sätter våra inre klockor ur spel. Vill du läsa mer om detta så finns nu en fullspäckad broschyr som Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram. Följ länken här för att läsa om Ljusföroreningar.

Foto: Andreas Zahn

 

Naturum Trollskogen öppnar för säsongen – startar med påsklovsöppet!

Äntligen öppnar vi dörrar och verksamhet igen! I år blir det lite ändrade öppettider och dagar. Från den 4 april och fram till juni har vi öppet onsdag-lördag, kl. 10-15. Café Tångsnällan har öppet kl. 11-14:30. Under påsklovet har vi öppet med guidningar och fladdermus- och fågelholksbygge. Vi kan också stolt presentera vår nya utställning om ekar i samlingssalen. Som vanligt har vi tipspromenad, bingo och pyssel att ha med ut i Trollskogen. Allt du behöver för ditt besök hittar du på vår hemsida www.naturumtrollskogen.se och där kan du också boka din guidning eller för att bygga holkar. Välkomna till naturum Trollskogen!

 

Två reservat där man nu kan gå torrskodd på leder!

I Arontorps naturreservat på Öland närmar sig nu årets högtidsstund; blomningen av Arontorpsrosen, eller våradonis som den egentligen heter! Under flera år har det varit en utmaning att ta sig från parkeringen över hagmarken till leden genom skogsdungen. Det har varit rejält blött och kladdigt och riktigt jobbigt. Nu i dagarna avslutas ett arbete med att lägga spång över denna blöta passage och det känns bra! Att materialet dessutom är återanvänt från gamla spången i Beijershamn känns extra bra! I ett annat hörn av länet; i Emmaboda kommun ligger reservatet Ekensberg som också fått upprustad parkering och led. Också här är det ofta blött om våren och ny ligger en enkel spång över dessa partier. För att slippa halka är spången också belagd med nät. Välkommen ut i markerna till påsk!

 

Skyddsvärda träd röjs fram

Har du stora, gamla eller hamlade träd på din mark? Då är det här läsning för dig! Länsstyrelsen arbetar nämligen med ett projekt som syftar till att bevara de här träden för framtiden. Skyddsvärda träd är oftast gamla träd där det lever ett stort antal arter fåglar, fladdermöss, insekter, lavar, mossor och svampar. Så många som 1800 arter kan leva i och på ekar! Det är väldigt viktigt att vi har en kontinuerlig påfyllning av träd som passar de mer kinkiga arterna, eftersom deras krav gör dem sårbara. Därför hugger vi bort sly och småträd runt ädellövträd med en diameter från 50 cm och uppåt i trakter med mycket äldre träd. Dessa kallas för efterträdare och är tänkta att ta över som boplats när de äldre träden dör. Länsstyrelsen har inventerat skyddsvärda träd i länet sedan början av 2000-talet. Läs mer om vårt arbete med Skyddsvärda träd här. 


Några tips på vad du kan göra själv om du har skyddsvärda träd på din mark:

Ta bort sly under kronan.

Försök ge lövträd solljus. De trivs tillexempel inte inne bland granar.

Bete är en bra långsiktig lösning för att hantera uppväxande sly.

Fortsätt hamla träd som kan hamlas om.

Plantera eller värna om nya träd som växer på lämplig plats. De är viktiga för framtiden.

Kom ihåg att du ska anmäla om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken om en åtgärd riskerar att skada ett särskilt skyddsvärt träd.

 

Vad händer i Mittlandet?

Inom projekt Mittlandet bildar vi nu temagrupper som kommer att jobba fristående och bland annat ta fram förslag till vad som behöver göras för att nå projektets syfte ”att på ett långsiktigt och hållbart sätt bevara och stärka natur- och kulturmiljövärdena, samtidigt som mervärden för lantbruk och landsbygdsutveckling skapas i Mittlandet”. Är du intresserad att delta kan du anmäla dig till en eller flera av de träffar vi anordnar under våren, du hittar alla träffar och information i Vad händer i Mittlandet?  Du är också välkommen att höra av dig för mer information till susanne.forslund@lansstyrelsen.se , tel.nr: 010-223 85 54

 

Informationsträffar om stöd inom nya Strategiska planen

Landsbygdsutvecklingsenheten på Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in till tre informationsträffar för att informera om stöden inom den nya Strategiska planen 2023–2027. Mer information kommer finnas på länsstyrelsens hemsida inom kort.

Datum för träffarna: 19 april klockan 10.00-12.00 (digitalt) | 25 april klockan 13.00 – 15.00 | 15 maj klockan 18.00 - 20.00.

Foto:Most Photos

Kalender

14 april  Digitalt via Teams
 

Kurs i småskalig äggproduktion med tema smittskydd

Kursen vänder sig till småskaliga äggproducenter.

18 april  Strömsrums Gård, Ålem
 

Ekologisk Erfaträff Robot och bete på Strömsrums gård

På träffen kommer vi ge bra tips och råd gällande bete och betesplanering på gårdar med robotmjölkning och visa exempel på framgångsrika betesstrategier.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från avdelningen för Utveckling & Landsbygd på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare