Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 4 april 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I detta nummer kan du läsa om:

  • Anläggande av våtmarker
  • Bortgrävning av balsampoppel i Böda
  • Rapportera dina djur på rätt plats
  • Gräsbränning i Böda
  • Våraktiviteter på naturum
  • Utlysning av stöd för energiskog och täckdikning
  • Åtgärder i naturreservatet Rälla-Ekerum
 

Funderar du på att restaurera eller anlägga en våtmark?

Våtmarker är inte bara attraktiva för oss människor. De bidrar även till att skydda mot både torka och översvämning, renar vattnet och är en av de mest artrika naturmiljöerna i Sverige. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till Sveriges klimatarbete.

Om du funderar på att restaurera eller anlägga en våtmark så hjälper vi gärna till med tips och information om vilka möjligheter det finns för stöd utifrån förutsättningarna på din mark. Kontakta oss genom att fylla i en intresseanmälan för våtmarker som du hittar på sidan Anlägga våtmark | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se). Det är inte en ansökan om stöd eller en anmälan om vattenverksamhet, utan en möjlighet att få återkoppling på din våtmarksidé som ett första steg. Välkommen med din intresseanmälan! Foto: Carina Pålsson

 

Bortgrävning av balsampoppel

För att gynna floran och insektsfaunan har länsstyrelsen under slutet av mars och början av april grävt bort tätare partier med balsampoppel i naturreservatet Bödakustens västra strax norr om Byrums Sandvik på Öland. Balsampoppel som ursprungligen kommer från Nordamerika planterades längst ut på kustsanddynerna norr om Byrums Sandvik för drygt hundra år sedan. Den planterades för att förhindra sanddrift under en tid då omgivande landskap var betydligt öppnare än idag. Sedan dess har balsampoppeln tillsammans med vresros tagit över alltmer och bildat täta bestånd längs med den yttre sanddynen närmast Kalmarsund. De inhemska växterna som strandvial, fibblor och olika sorters gräs har med tiden trängst tillbaka. För att motverka igenväxning med balsampoppel inledde länsstyrelsen under 2017 bortgrävning av balsampoppeln. Förhoppningsvis kommer åtgärderna även att gynna den sällsynta martornen som växer vid Byrums Sandvik. Foto: Johan Jansson

 

Rapportera dina djur på rätt plats!

Snart är det dags att släppa ut djuren på det efterlängtade betet. När Länsstyrelsen gör djurkontroller stöter vi ofta på nötkreatur som inte är rapporterade på rätt anläggning i CDB, vilket kan minska dina EU-stöd. Tänk på att du kan behöva registrera betesmarker som en egen anläggning, tidigare kallad produktionsplats, om de ligger långt ifrån resten av din mark. Om djuren flyttar tillfälligt ska du även rapportera när de kommer tillbaka till gården. Du hittar mer information om hur du rapporterar och för journal över dina betande djur på Jordbruksverkets hemsida: Registrering, märkning och journalföring av nötkreatur samt Registrering, märkning och journalföring av får och getter Foto: Anne-Laure Cluer

 

Bränning på sanddyner i Böda

Under våren planeras det återigen för gräsbränning i naturreservatet Bödakusten östra. Olika avsnitt av de gräsbevuxna kustdynerna i Bödabukten har bränts årligen sedan 2016. I år är det ett område på ungefär 2,2 hektar längs kusten söderut från Homrevet som ska brännas. Syftet med gräsbränningarna är att glesa ut de högvuxna dyngräsen strandråg och sandrör som annars kan kväva all annan vegetation och bli helt dominerande. Resultaten av tidigare års bränningar har varit mycket lyckat och redan under samma sommar ser man en tydlig ökning av blommande växter som till exempel flockfibbla och strandärt i de brända områdena. Det i sin tur gynnar många arter insekter. Till exempel har det visat sig att den sällsynta skärrande gräshoppan varit snabb med att kolonisera de nyligen brända ytorna tidigare år. Foto: Michael Tholin

 

Vår i naturum Trollskogen!

Nu har naturum Trollskogen öppet onsdag – lördag kl. 10-15. Vi har massor av roliga evenemang och våra utställningar väntar på ditt besök. Här kommer ett litet axplock av det vi erbjuder:
Trollskogsguidning varje fredag kl. 13, boka dig på vår webb, se adressen nedan.
Biologiska mångfaldens dag 22 maj firar vi på Station Linné. Vi riktar oss i första hand till Ölands skolor, men kom gärna och besök oss där!
Maj är orkidéernas tid och vi har två guidningar med Björn Lüning; 27 och 31 maj kl. 13
Boka gärna in 17 juni då vi har Bioblitz i Trollskogen mellan kl. 10-16 och med nattlysning efter insekter kl. 22. På vår hemsida hittar du all information och kan boka din guidning: www.naturumtrollskogen.se/kalendarium Välkomna till naturum Trollskogen!

Glöm inte bort Vårkollen!! Rapportera in vårens växter mellan 30/4 - 1/5!

 

Funderar du på att plantera energiskog, täckdika eller anlägga kalkfilterdike?

Länsstyrelsen Kalmar län gör nu tre utlysningar; en för anläggning av energiskog på åkermark, en för täckdikning och en för anläggning av kalkfilterdike. Utlysningarna genomförs under perioden 1 maj 2023 – 31 juli 2023. Du som har ett jordbruksföretag i Kalmar län kan ansöka om stöd. Här kan du läsa mer om hur du söker stöden: 

Energiskog och täckdika - Länsstyrelsen Kalmar Län 

Kalkfilterdike - Länsstyrelsen Kalmar län

Energiskog och täckdika - Jordbruksverket 

Kalkfilterdike - Jordbruksverket

 

Välkommen med din ansökan!

 

Vad har hänt i Rälla-Ekerums naturreservat?

Rälla-Ekerum är ett nybildat naturreservat beläget mellan Stora rör och Ekerum på Öland. Området omfattar bland annat det populära friluftsområdet ”Rällaskogen” med en myriad av vältrafikerade stigar och leder året runt i vacker högvuxen tallskog med utsikt ut över Kalmarsund från landborgskanten. Mindre välkänt är kanske de fuktiga markerna nedanför branten med spännande flora och de lummiga ädellövskogarna ut mot Kalmarsund. Sedan reservatet bildades i december 2020 har det arbetats intensivt med att genomföra de skötselåtgärder som beskrivs i skötselplanen. Hittills har vi bland annat stängslat och restaurerat omkring 13 hektar ekskog till skogsbete med betande nötkreatur och hästar. Vi har huggit bort gran i ädellövskogen på omkring 10 hektar för att gynna ekarna och få ner mer ljus till marken. En tidigare odlad åkeryta på norra delen av Ekerums golfbana har vi omvandlat till slåtteräng och ett par ytor med vanlig gräsflora har vi sått in med lokala ängsfröer. På ett par före detta hyggen i tallskogen har vi gjort åtgärder för att återskapa de öppna sand- och ljunghedar som under tidigare århundraden var mycket mer utbredda i området kring Rälla. Här finns fortfarande mycket höga naturvärden trots att väldigt lite av den naturtypen återstår. En del anordningar för friluftslivet har kommit på plats, bland annat ett antal soffor utmed stigarna och ett utegym nära Minneslunden. Det senare i samarbete med Borgholms kommun. Foto: Michael Tholin

Kalender

15 maj  Länsstyrelsen Kalmar län
 

Informationsträff om Strategiska planen 2023–2027

Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in till vårens träffar om de nya stöden i den Strategiska planen 2023-2027.

9-10 september  Flera platser i Kalmar län
 

Matrunda Kalmar län 2023

Smaka, dofta och upplev. Matrunda Kalmar län är till för dig som är matentusiast, självutnämnd foodie eller bara är nyfiken på den lokala maten. Under två dagar i september sluter gårdsbutiker, mathantverkare, caféer och restauranger på landsbygden samman och öppnar upp för dig som vill utforska det fantastiska utbudet i Kalmar län. Vill du också bli synlig i sammanhanget är du välkommen med din anmälan.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från Natur- och Landsbygdsavdelningarna på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare