Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 6 juni 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats
Låg vinkel över ett hav av alvarlök.

I detta nummer kan du läsa om:

  • Stöd för bevattningsdammar
  • Matrundan
  • Betalparkering på Lyckesand
  • Semestertips i naturreservaten
  • Torkan och foderbrist
  • Vattenläget i länet
gröda som ska bevattnas
 

Stöd för bevattningsdammar

Länsstyrelsen Kalmar län sänker nu poängnivån för att kunna beviljas stöd för bevattningsdamm, från 640 till 400 poäng.

Stödet riktar sig till dig som har ett jordbruksföretag. Du kan få stöd för 30 % av dina utgifter upp till 750 000 kronor per damm. Du måste ha utgifter för minst 200 000 kronor och godkända utgifter är anläggningar inklusive fasta inventarier och köp av tjänst. Tänk på att du också behöver ha ett tillstånd för vattenverksamhet.

Läs mer på vår hemsida: Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Glad kvinna bland blommande tomater
 

Anmälan till Matrunda Kalmar län fortfarande öppen

Du som är producent, mathantverkare eller förädlare, har en gårdsbutik, ett café eller restaurangverksamhet med lokala produkter och råvaror kan fortfarande göra en anmälan till Matrunda Kalmar län 2023. Gör dig, din verksamhet och dina samarbetspartners synliga i sammanhanget. Tillsammans visar vi upp den goda, lokala maten som Kalmar län har att erbjuda.

Syftet med Matrunda är att få fler att upptäcka det fanstatsiska utbudet av lokal mat i länet. Att inspirera fler att handla lokalt är viktigt då det innebär möjlighet till fler arbetstillfällen, en hållbar livsmedelsförsörjning och en blomstrande landsbygd. Men förstås också till njutning i form av både råvaror och förädlade produkter såsom grönsaker, drycker, kött, honung, sylter, chutneys, ostar och andra mejeriprodukter, bröd och bakverk med mera. Har du frågor om matrundan är du välkommen att kontakta projektledare Joanna Kohnen via e-post joanna.kohnen@lansstyrelsen.se.

Du är välkommen med din anmälan till oss på Landsbygdsutvecklingsenheten. Anmälan görs via anmälningsformuläret på vår hemsida.

 

Parkering med avgift sommartid vid Lyckesand

Länsstyrelsen Kalmar län inför parkering med avgift sommartid vid Lyckesand i naturreservatet Bödakustens östra, i södra delen av Bödabukten, Borgholms kommun. Under några år har länsstyrelsen haft problem på denna parkering med bland annat skadegörelse, otillåten övernattning, nedskräpning, hög musik nattetid, bråk och slagsmål. Man har därför tvingats anlita bevakningsföretag för att hålla ordning. Detta i kombination med ökande mängd besökare ger högre kostnader för sop- och latrintömningar och städning. Kostnaderna har rusat. Avgiften införs för att kunna ha möjlighet att finansiera bevakning och underhåll av parkeringen. Den huvudsakliga anledningen till att avgiftsbelagd parkering införs sommaren 2023 är att anslaget till skötsel av skyddad natur minskat kraftigt och länsstyrelsen helt enkelt saknar pengar för bevakningen. Alternativet hade varit att stänga parkering, dass och sophantering. Vi hoppas att alla som besöker Lyckesand tycker att detta är rätt prioritering. De regler som nu gäller mellan 15 juni – 15 augusti är: Parkeringsförbud mellan 21:00 - 04:00. Parkering med avgift mellan 04:00 – 21:00. Parkeringsavgiften kommer att vara 10 kr per timme och betalas via app eller sms. Har du frågor om detta får du gärna höra av dig till reservat.kalmar@lansstyrelsen.se.

Informationsskylt i naturreservat
 

Semestertips i naturreservaten

Ingen har kanske missat att Länsstyrelsen i år har fått kraftigt minskade anslag för skötsel av skyddad natur och friluftslivsanordningar. Tur då att vi i år kan skörda frukterna av förra årets satsning på leder och information till besökarna i fyra reservat på Öland! Välkommen att ta del av detta i sommar.

I Trollskogens naturreservat finns två olika stigar där du kan få uppdrag att utföra under promanden. Längs Murgrönestigen finns åtta kluringholkar där du först ska klura ut hur du kommer in i holken och därefter göra uppdraget som finns i. Ytterligare två kluringholkar sitter monterade i närheten av naturum. Vill du ha fler uppdrag för knoppen och kroppen ska du följa Morrisslingan som har tio olika uppdrag längs den ca 1 km långa slingan. En härlig utmaning för alla åldrar!

I Halltorps naturreservat kan du bli guidad på plats med hjälp av din mobil, här finns en ljudguide. Du skannar QR-koden på skylten och lyssna till en guidning om vad du ser framför dig. Totalt finns 15 informationsstationer. Du får höra om vad en stubbe kan berätta, om en gamla ekars biologiska mångfald, mulmholkar, våtmarken med långbensgroda och avenbokskogen och mycket annat. Förhoppningen är att du ska få en fördjupad besöksupplevelse!

I Ottenby naturreservat kan man utgå från Södra lundparkeringen och följa en strövstig som heter Skogsuddeslingan (grön markering). Stigen är tillgängliggjord så att man lättare tar sig fram med barnvagnar, rullatorer och permobiler. Längs denna ca 1,5 km långa stig finns 16 skyltar som berättar om vad du ser just där och du uppmanas att upptäcka det du ser.

I Karums naturreservat finns tre ledslingor, Karumleden 2,7 km, Stenängsåkersleden 2,4 km och Västra ängleden 1,6 km som nås via de andra lederna. Det finns också en markerad genväg längs Karumleden som möjliggör en kortare promenad. Mittlandsleden har sin nordligaste sträckning här och via den kan du bland annat nå fornlämningen Noaks ark. Längs lederna finns nyuppsatta informationsskyltar som bland annat informerar om äldre odlingsmetoder och hur man skötte jorden förr i jämförelse med nu. Tre av skyltarna förklara odlingssystemet tresäde lite närmare.

Slagen vall
 

Torkan och foderbrist

Från 2016 har Kalmar län årligen påverkats mer eller mindre av värme och torka. Jordbruket är en av de näringar som har drabbats hårdast av de påfrestningar och stress som ett förändrat väder innebär. Vi minns nog alla torkan som drabbade Sverige 2018. De ekonomiska efterverkningarna på lantbruket i vårt län var enorma och påverkar på många sätt fortfarande länets aktiva lantbrukare på många sätt. Det kan märkas i allt från likviditet till djurtäthet. Efter en torr vår med kalla nätter förbereder sig nu länet på en lång sommar med betesmarker där växtligheten på många håll inte har hunnit komma i gång efter vintern. Vi har därför samlat all information vi har som rör den rådande situationen med torka samt vad som görs för att underlätta situationen för lantbrukare och djurägare i länet. Sidan heter Torka och foderbrist. Vi kommer att uppdatera sidan så fort vi har ny information att lämna så spara gärna denna länk.

Källa på alvaret
 

Vattenläget i länet

Med anledning av den senaste tidens uteblivna nederbörd är vattennivåerna snabbt sjunkande i generellt sett hela länet. Vattennivåerna i åar och bäckar är redan lika låga som de brukar vara först under hög-/eftersommaren. På många håll i länet ser situationen likadan ut som den gjorde under den torra sommaren 2018, och i vissa vattendrag är det till och med värre än 2018. Grundvattennivåerna ligger under det normala i nästan hela länet och nivåerna minskar snabbt. Än så länge är nivåerna emellertid lite bättre än 2018 års nivåer. Såväl korttidsprognoser som säsongsprognoser visar på hög sannolikhet för fortsatt torka och mindre vatten än normalt framåt. Sannolikheten för fortsatt torka hela sommaren är stor och att det ansträngda läget ser ut att bestå över längre tid. Kommunerna ser löpande över behovet att införa bevattningsförbud på lokal nivå och ett par kommuner har redan utfärdat bevattningsförbud. Länsstyrelsen har nu samlat all information kring vattensituationen på sidan Vattenläget i länet på vår webb. Vi uppdaterar allteftersom det kommer ny information i sommar.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från Natur- och Landsbygdsavdelningarna på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare