Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 11 november 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I detta nummer kan du läsa om:

  • Röjning av Fågelmossen
  • Hönan Agda del 2
  • Tips om ligghallar
  • Ny facebooksgrupp för dig inom livsmedelsbranschen
  • Vinter i naturum Trollskogen
  • Nya broar på plats i Allgunnen
  • Summering från Rådslaget för livsmedelsstrategin Kalmar län 2023
  • Ny upphandling av ängsskötsel
  • Ny film om restaurering av våtmarker
 

Röjning av Fågelmossen

I Långrälla på vägen mellan Gråborg och Norra Möckleby kan man svänga av norrut mot Gunnarstorp. Några hundra meter innan Gunnarstorp ligger Fågelmossen på västra sidan. Det är en kalkfuktäng på drygt ett par hektar som under ett antal år varit kraftigt igenvuxen med tall och enbuskar. Här har det hittats 13 arter orkidéer och flera ovanliga fjärilar som sotnätfjäril och väddnätfjäril. För att rädda kvar denna miljö och de arter som lever här har nu ett omfattande röjningsarbete börjat. Nästan all ung uppväxande tall och en stor del av enbuskarna röjs bort för att skapa en öppnare miljö så som den var för cirka 20 år sedan och tidigare. Större djur och småkryp behöver buskar och träd för skydd och boende. Därför lämnas en del träd och buskage, men i grupper för att skapa gläntor och bryn i varierande storlekar. Någon gång mellan 1960 och fram till början av 1970-talet grävdes ett dike genom mossens östra del. Det har gjort området torrare. Därför planerar vi även att dämma en mindre yta innan diket mot mossens större västra del. Genom denna åtgärd kan vattnet hållas kvar under en längre tid för att gynna de växter och djur som har sin livsmiljö knutna till kalkfuktängar. Foto: Mats Lindeborg

 

Om hönan Agda själv får välja, del 2

Som vi nämnde i förra avsnittet av Fokus landsbygd är sittpinnen viktig för hönan Agda. En annan viktig sak är sandbadet. I sandbadet kan Agda picka, sprätta och bada vilket gör att hon blir ren från ohyra. Detta är något som Agda tycker om och därför mår bra av om hon får göra det. Det bästa materialet enligt Agda är förstås sand, men det går också att använda jord eller spån. Sandbadet gör att fettet i fjäderdräkten lossnar vilket hjälper Agda att hålla värmen. Sandbad är alltså extra viktigt att ha på vintern så att inte Agda fryser. När marken i hönsgården är frusen måste sandbad ordnas på annat sätt. Det finns inget krav på hur stor balja med sandbad Agda behöver men hon gillar att sandbada tillsammans med sina vänner så hon önskar sig en stor balja, till exempel en pallkrage. Tack för din omtanke hälsar Agda!

 

Nu börjar det bli kallt ute

Kravet på att stalla in nötkreatur och får som inte har tillgång till ligghall, börjar gälla när medeltemperaturen sjunker under fem grader. Nu i slutet av november har detta inträffat i hela länet. Om man har hästar ute nu och de är ute mer än 16 timmar om dygnet ska de ha tillgång till ligghall. I ligghallen ska det finnas en ren och torr bädd som isolerar mot den kalla marken.

 

Facebookgrupp för dig inom livsmedelsbranschen

Är du nyfiken på hur vi i länet arbetar med den livsmedel? I vår Facebookgrupp ’Livsmedelsstrategi för Kalmar län’ kan du bland annat följa Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, LRF Sydost och IUCs arbete inom livsmedelsstrategin. I gruppen delas pågående aktiviteter och arrangemang, projekt, kurser och seminarier men även utlysningar och nyheter i branschen. Håll dig gärna uppdaterad om aktuella händelser och dela gärna dina egna omvärldsspaningar och satsningar genom att gå med i Facebookgruppen Livsmedelsstrategi Kalmar län. Varmt välkommen att gå med. Facebookgruppen Livsmedelsstrategi Kalmar län är ett samarbete inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin mellan Region Kalmar län, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Industriellt Utvecklingscentrum – IUC. Foto: Joanna Kohnen, Länsstyrelsen Kalmar län.

 

Vinter på naturum Trollskogen

Vi provar en ny tradition i åt. Luciavandring, 13/12 kl. 10 träffas vi utanför naturum för att sedan gå ut i naturreservatet Trollskogen. Vi går Trollskogsstigen och stannar och tittar på det som naturen och kulturen bjuder på. Medtag fika. Anmälan till naturum om du vill följa med. Vi fortsätter givetvis vår tradition att fira Swiks! Detta gör vi 16 december mellan kl. 12-15. Kom och drick glögg med oss och se vår nya utställning om Swiks.
Om du har några julklappar kvar att införskaffa så varför inte göra detta på naturum? Glöm inte att följa vår adventskalender på Instagram och Facebook, där Trollskogstomten i år botaniserar bland Ölands orkidéer. Välkomna till naturum Trollskogen!

 

Nya broar på plats i Allgunnen

Under ett års tid har det pågått mycket arbete i reservatet Allgunnen på gränsen mellan Nybro och Högsby kommuner. Reservatet är väldigt spännande om man gillar att uppleva natur som är starkt präglad av återkommande bränder. Här finns ett djur- och växtliv som är unikt för hela norra Europa! För att göra den ganska oländiga terrängen mera tillgänglig jobbar nu länsstyrelsen med att dra leder genom de finaste delarna! Men det är inte bara att röja leder genom skogen minsann. Alsterån med alla sina biflöden och våtmarker gör att många delar behöver mer hjälp än bara ledmarkeringar. Därför har vi nu färdigställt två mindre broar vid Ulefors så att du kan ta dig torrskodd över kvillarna och fram till hängbron över Alsterån! Som en liten bonus finns det nu också här en grill på plats så det självklara målet för vinterutflykten tycker vi förstås är här! Välkommen ut och testa broar och grill du också! Arbetet med att dra lederna fortsätter förhoppningsvis under nästa år också så håll utkik. Vi kommer att meddela på alla sätt när det är klart. Med vänlig hälsning/ reservatsförvaltarna.

 

Tack för en berikande dag – Rådslag för livsmedelsstrategin Kalmar län 2023

Under Rådslaget för livsmedelsstrategin den 15 november möttes en härlig blandning av handlare, små- och medelstora producenter, förädlare, intresseorganisationer, forskare och studenter, sakkunniga och representanter från kommuner, regioner och länsstyrelser, med flera. Det var en fullspäckad dag där vi gemensamt lyfte vårt arbete inom livsmedelsstrategin, matsvinn och cirkuläret. Vi diskuterade om hur vi tillsammans i Kalmar län kan utvecklas och växa, hållbart och långsiktigt.

Utöver det lyftes livsmedelsbranschens olika behov och möjliga insatser för att komma vidare i arbetet och stärka vårt livsmedelslän och vår livsmedelsförsörjning utifrån länets förutsättningar. Som grädde på moset fick vi även lyssna till svängning ’matmusik’ som framfördes av Högalids folkhögskola. Det klappades friskt i takt till ’En blommig falukorv’ och andra smakliga toner! Ett stort tack till dig som medverkade och delade med dig av dina tankar, kunskaper och erfarenheter. Inom kort kommer ett mejl med presentationer, en sammanfattning av gruppdiskussionerna samt möjligheten att ge respons på Rådslaget 2023 skickas ut.

Rådslaget är ett årligt forum för att återkoppla om pågående insatser och för att få input från näringen till det fortsatta arbetet och arrangeras av de tre huvudorganisationerna Region Kalmar län, LRF Sydost och Länsstyrelsen Kalmar län. Foto: Joanna Kohnen
Nästa rådslag planeras till den 14 november 2024.
Med en önskan om en framgångsrik juletid med alla aktiviteter och evenemang som komma skall.

 

Ny upphandling av ängsskötsel i skyddad natur

Naturskötselenheten kommer att under december månad handla upp fagning och slåtter i våra naturreservat runt om i länet.

Man kommer att kunna lägga bud på bara fagning, bara slåtter eller båda. Gillar du att vara ute och jobba men inte har erfarenhet av just slåtter? Då finns alltså möjlighet för dig också med andra ord! Vi hoppas på många fler entreprenörer framöver.

Håll utkik på länsstyrelsens hemsida under Upphandlingar. Välkommen med anbud!

 

Ny film om restaurering av våtmarker

Våtmarker bidrar till att skydda mot både torka och översvämning, renar vattnet och är en av de mest artrika naturmiljöerna i Sverige. Att återskapa våtmarker kan dessutom minska utsläppen av växthusgaser. Det finns ett stort behov av att restaurera och återskapa våtmarker både i skogen och odlingslandskapet och ofta kan man hitta lämpliga områden som inte längre används för produktion.

Inom projektet GRIP on LIFE IP arbetar Länsstyrelsen Kalmar och Skogsstyrelsen med restaurering av våtmarker i skogslandskapet tillsammans med berörda markägare. I en ny film berättar vi om hur och varför vi restaurerat våtmarker i Sandvadsbäcken i Emåns avrinningsområde. Målsättningen med åtgärderna i Sandvadsbäcken var främst att hålla vattnet i landskapet under en längre tid på försommaren. Vi såg också en positiv effekt på viltet och den biologiska mångfalden mer eller mindre direkt efter åtgärderna. Låt dig inspireras av filmen Restaurering av våtmarker!

Om du som markägare är intresserad av att restaurera våtmarker på din fastighet finns det hjälp att få från länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, både när det gäller ekonomiskt stöd och rådgivning. Kontakt: intressevatmarker.kalmar@lansstyrelsen.se

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från Natur- och Landsbygdsavdelningarna på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare