Havs- och kustplanering

Havs- och kustplanering
Nummer 1 April 2023 Webbversion | Skicka vidare | Prenumerera

De tre samordnande länsstyrelserna vill med detta brev informera om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering. Eftersom mycket händer på energiområdet är temat för detta nummer havsplanering och energi.

Nationellt

Nya områden för energiproduktion till havs

I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden för energiutvinning som bedöms räcka till 20–30 TWh elproduktion per år. Dessa områden bedöms som otillräckliga i relation till det elbehov vi ser framför oss och för att uppnå Sveriges klimatmål. För att stärka förutsättningarna att nå målen har regeringen beslutat att nya havsplaner ska tas fram med områden som kan producera ytterligare 90 TWh årligen. Läs mer om uppdraget här.

Steg ett mot dessa nya havsplaner var att Energimyndigheten fick i uppdrag att samordna arbetet med att få fram förslag till nya områden för energiproduktion i havet. Detta uppdrag har nu avslutats och rapporten finns här (länk kommer senare). Rapporten kommer fungera som underlag för steg två, nämligen Havs- och vattenmyndighetens fortsatta arbete med att ta fram förslag till nya havsplaner. Förslagen till havsplaner ska vara klara senast i december 2024 då de ska presenteras för regeringen som därefter ska besluta om havsplanerna.

Informationsmöten

Vill du veta mer om underlaget kring lämpliga områden för energiutvinning eller om nästa steg i havsplaneprocessen?

I april kommer det hållas två digitala informationsträffar där Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten berättar om arbetet med underlaget till de nya havsplanerna, om nästa steg och om kommunernas roll i havsplaneringsprocessen.

Anmäl dig till de digitala informationsträffarna:
Informationsträff för branscher och intresseorganisationer, 18 april
Informationsträff för kommuner, 27 april

Mer om havsbaserad vindkraft

För dig som vill lära dig mer om havsbaserad vindkraft finns detta kunskapshöjande webbinarium som Energimyndigheten arrangerade den 20 oktober 2022.

Nationellt

Samråd för nya havsplaner

Utifrån Energimyndighetens underlag arbetar Havs- och vattenmyndigheten med att framställa förslag på nya havsplaner, som kommer komma ut på samråd under hösten 2023. Här kan du läsa mer om uppdraget. Under samråden kommer Havs- och vattenmyndigheten presentera sina förslag och finnas tillgängliga för frågor. Det kommer också finnas möjlighet att diskutera förslagen med andra intressenter.

Datum för samråd

  • 10 oktober – Luleå

  • 11 oktober – Örnsköldsvik

  • 12 oktober – Gävle

  • 17 oktober – Göteborg

  • 18 oktober – Kristianstad

  • 19 oktober – Linköping

Mer information och detaljer om samrådet kommer kommuniceras av Havs- och vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna framöver.

Nationellt

Forskning om vindkraftens påverkan

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Inom projektet har rapporter tagits fram på olika teman. Vill du till exempel veta mer om vindkraftens påverkan på marint liv eller om juridiska förutsättningar för havsbaserad vindkraft finns utförlig information på projektets webbsida.

Nationellt

Koll på vindkraft?

Är du nyfiken på befintlig och planerad vindkraft? Genom att använda karttjänsten Vindbrukskollen går det att få mer information om vindkraft i allmänhet och projekt som planeras i Sveriges territorialhav och ekonomiska zon.

Information från Länsstyrelserna

Kontaktpersoner:
Unni Liljegren, 010-224 47 31, Länsstyrelsen Västra Götaland
Robert Dobak, 010-223 84 70, Länsstyrelsen Kalmar
Anna Döhlen Wedin, 0611-34 93 01, Länsstyrelsen Västernorrland
Copyright: Länsstyrelsen och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Prenumerera
Skicka vidare