Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 10 oktober 2023 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I detta nummer kan du läsa om:

  • Ny entré till Blå jungfruns nationalpark
  • Introduktionskurs bärodling
  • Nya eldstäder i Bödakustens västra naturreservat
  • Hönan Agda del 1
  • Elever från Naturbruksgymnasiet arbetar i Life-projekt
  • Höstlov på naturum Trollskogen
  • Ny predatorsamordnare på södra Öland

 

 

Entré till Blå jungfrun påbörjas i Oskarshamn

Oskarshamns natursköna pärla Blå Jungfrun har stort värde för turismen och inställningen till länets naturvård. Men jungfrun är otillgänglig under vinterhalvåret. För att lyfta nationalparken hos allmänheten samarbetar nu länsstyrelsens naturskötselenhet med Oskarshamns kommun för att göra nationalparken tillgänglig året runt! På Ölandskajen skapar man en ny informativ entré till nationalparken inom varumärket Sveriges nationalparker. Informationsplatsen som ska fungera som en portal till turistattraktionen kommer att innehålla en informationstavla med karta, några sittplatser och framför allt en kvadratmeter stor topografisk 3D-modell i sten föreställande Blå Jungfrun.

– Modellen ger alla en möjlighet att redan från fastlandet uppleva och förstå öns storslagenhet och dess nivåskillnader, säger Karin Jakobsson som är förvaltare för Blå Jungfruns nationalpark på länsstyrelsen. Enligt kommunens gatuchef Arne Erlandsson kommer den nya informationsplatsen stå färdig någon gång i vinter men först väntar arbetet med att förbereda asfalten, montera bänkar och skyltar. Bild: Attraktiva Oskarshamn.

 

Introduktionskurs bärodling 1 - 2 november på stadshotellet i Kalmar – några platser kvar!

Dessa två kursdagar ger dig grundläggande kunskaper i hur du ska sköta en befintlig eller framtida ekologisk bärodling. Efterfrågan på ekologiska bär möts idag till stor del genom importer då det finns ett stort utrymme för svenska ekologiska och närodlade bär. Dessa två heldagar dagar tittar vi på möjligheterna för inhemsk ekologisk bärodling. Kirsten Jensen från Länsstyrelsen i Västra Götaland med mångårig erfarenhet av ekologisk frukt- och bärodling är kursledare dessa dagar då vi ska lära oss det mesta om hur man startar upp och sköter en befintlig ekologisk bärodling. Läs mer om kursen i vårt kalendarium men då anmälningstiden gått ut, anmäld dig direkt via e-post till cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se. Bild: Mostphotos

 

Nya eldstäder i Bödakustens västra

I början på oktober kom de efterlängtade nya grillarna på plats vid Ramsnäs i Bödakustens västra naturreservat på Öland. Ramsnäs är ett av de allra mest populära besöksplatserna i reservatet och här finns redan idag ett vindskydd och det är dessutom tillåtet att tälta en natt här. Ett bekymmer som gärna uppstår när många ska tälta samtidigt är otillåten eldning. Eldning är bara tillåten i iordningställda eldplatser. Men det har bara funnits en grillplats som dessutom varit i dåligt skick. Vi vill ju gärna att det ska vara lätt att göra rätt så nu har vi placerat ut tre nya eldstäder med grillgaller i området vid Ramsnäs! Vi hoppas att detta ska göra det möjligt för fler att grilla och elda utan att ta den känsliga marken och den viktiga döda veden i reservatet i anspråk. Glöm inte att ta med egen ved – den döda veden i reservatet vill vi ha kvar. Välkommen ut och provgrilla i vinter!

 

Om hönan Agda själv får välja, del 1

Hobbyhöns har blivit väldigt populärt att ha i Sverige. Med hobbyhöns menas högst 50 höns och där äggen går till det egna hushållet. Något som är väldigt viktigt för att hönsen ska må bra är sittpinnar i tillräcklig mängd, rätt format och storlek. Höns är från början djungeldjur. Det är därför de vill komma upp från marken och skydda sig från rovdjur, precis som de gjorde i det fria. En sittpinne ska vara rund eller oval, åtminstone ha rundade kanter så att hönsen inte får skavsår under fötterna. Man kan därför använda sig av till exempel ett kvastskaft eller naturliga grenar. Formen och storleken på sittpinnarna ska vara anpassad så att hönsen kan gripa om pinnen. Varje höna ska ha tillgång till minst 15 cm sittpinne. Sittpinnarna ska vara placerade med minst 30 cm avstånd och inte precis över varandra. Annars riskerar hönsen att gödsla på varandra.

 

Elever från Naturbruksgymnasiet fick prova på att arbeta inom LIFE RestoRED

Inom ramen för länsstyrelsens Life-projekt RestoRED har vi träffat elever vid årskurs 3 Skogslinjen på Naturbruksgymnasiet vid tre tillfällena. Syftet har varit att få till ett samarbete och få in naturvårdstänket i skogsvårdsutbildningen. Först ut var ett inomhustillfälle då vi berättade om biologisk mångfald, naturvårdande skötsel och allt runt omkring arbetet med reservatsförvaltning. Vid det andra tillfället fick eleverna snitsla ut ett område i fält inom naturreservatet Övetorp där ekar skulle röjas fram. Och vid det sista tillfället återkom vi till Övetorp och då fick eleverna praktiskt utföra röjningar och sågning inom sina områden. Samarbetet var uppskattat från båda sidor och vi hoppas att vi kan fortsätta detta spännande arbete för återväxten av duktiga naturvårdsentreprenörer!

 

Höstlov på naturum Trollskogen

Kom till Trollskogen på höstlovet och var med på någon av våra aktiviteter eller bara gå en tur i skogen och njut av hösten. Vecka 44 har vi höstlovsöppet tisdag - lördag kl. 10-15 för alla höstlovslediga. Då kan du prova på saker som att pyssla egna höstkort, skapa i ull, bygga fågelholk eller kolla vad du kan om naturen med Naturfalken. Eller så följer du med en naturumguide ut och se vad som fortfarande är vaket ute i naturen. Vågar du gå i skogen när det är mörkt? Vi fortsätter vår succé med mörkervandring även i år. Årets processionsvandringen till Hjerteskeppet gör vi tillsammans med Ölandsguiden Ann-Charlotte Magnusson med berättelser vid elden. Anmäl dig till de olika aktiviteterna på naturum Trollskogens kalendarium. Café Tångsnällan har öppet kl. 11-14:30 så att du inte går hungrig i skogen. Välkomna till naturum Trollskogen!

 

Predatorsamordnare för nya tag i predatorkontrollen

De öländska insatserna för att hjälpa strandängsfåglar har uppmärksammats både nationellt och internationellt. En viktig del i arbetet är predatorkontrollen, ett tidskrävande och ofta otacksamt arbete, men som i praktiken gör stor skillnad för överlevnadschanserna för många av våra mest hotade fågelarter. I ett nytt projekt för att rädda sydlig kärrsnäppa har BirdLife Sweden och Nordens Ark tagit fasta på tidigare arbete som gjorts på Ölands strandängar. Jägarna i Mörbylånga Jaktvårdskrets (del av Svenska Jägareförbundet) är en självklar samarbetspartner. Dessutom har en predatorsamordnare knutits till projektet.

- Det går inte att överskatta jägarnas roll i den här typen av arbete, säger Isabel Mena-Berlin, nytillträdd predatorsamordnare. Predatorer är inte lättjagade. För att den här typen av insats ska få genomslag krävs goda kunskaper om både sina marker och djurs rörelsemönster. Fällfångst, som det ofta handlar om, har dessutom strikta regler för vittjning vilket betyder många timmar som jägarna lägger ner.

Min roll som predatorsamordnare kommer vara att underlätta jägarnas arbete i att se till att fällor placeras så strategiskt som möjligt över hela södra Öland och roteras vid behov. Jag kommer också stötta i informationsarbetet som kommer göras för att allmänhet och folk som rör sig i markerna ska förstå vad de ser och att det är en del i ett bevarandeprojekt.

Vill du veta mer om det här arbetet? Kontakta oss på predatorkontrolloland@gmail.com eller Erica Lindqvist, ordförande i Mörbylånga Jaktvårdskrets erica.lindquist@studieframjandet.se 0739-36 03 09

Kalender

15 november  Kalmarsalen, Kalmar
 

Rådslag Livsmedelsstrategi 2023

Boka in onsdagen den 15 november 2023 för årets rådslag om hur länets livsmedelsbransch kan växa, långsiktigt och hållbart. Lyssna till intressanta föreläsningar i ämnet och bidra i gruppdiskussioner. Dela dina erfarenheter, kunskaper och reflektioner om hur vi tillsammans kan arbeta vidare för att stärka livsmedelslänet Kalmar län.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från Natur- och Landsbygdsavdelningarna på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare