Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 1 januari 2024 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

Välkommen till ett nytt år med Fokus landsbygd!

 

 

Anpassad skyddszon, nytta med ekonomi?

Har du erosionsbenägna marker som alltid kräver extra arbete och tid? Då kan miljöersättningen för anpassade skyddszoner vara något för dig. En insatts som både gör miljönytta och gynnar gårdens ekonomi. Läs om hur Stefan Gustafsson, lantbrukare i Sörmland, har vänt ett problemområde till en positiv lösning för både miljön och plånboken. Klicka här för att läsa hela artikeln.

 

 

 Sök stöd från Klimatklivet 2024!

Funderar du på biogasproduktion, att konvertera från dieseldrift till el- eller biobränsledrift? Eller kanske har du en helt annan innovativ idé som minskar utsläppen av växthusgaser från ditt företag eller organisation. Nu finns snart möjlighet att söka stöd för din klimatinvestering.

Årets första ansökningsperiod till Klimatklivet är 4–15 mars och ansökningsperiod för anbud om laddstation är 25 mars–5 april. Senare i år kommer ytterligare två ansökningsperioder (maj/juni och september/oktober).

Läs mer och lämna in din ansökan på vår webbsida: Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

 

 

 SAM-ansökan 2024

Den 8 februari öppnar SAM Internet upp för 2024 års ansökan. Du som vill söka EU-stöd för dina djur och/eller jordbruksmark ska komma in med en ansökan senast den 11 april för att undvika avdrag på stöden. Du kan läsa mer om stöden och nyheterna på Jordbruksverkets webbplats.

Har du frågor kan du ringa till Jordbruksverkets och Länsstyrelsernas gemensamma telefonväxel: 0771-67 00 00

 

 

Funderar du på att plantera energiskog eller täckdika?

Länsstyrelsen i Kalmar län gör nu två utlysningar: en för anläggning av energiskog på åkermark och en för täckdikning. Utlysningen genomförs under perioden 1 februari 2024 – 31 maj 2024.

Du som är jordbruksföretagare i Kalmar län kan söka stöd.

Du kan läsa mer om utlysningen på länsstyrelsens webbplats

Välkommen med din ansökan! Foto: Felicia Strid

 

 

Arbeten i Vickleby ädellövskog

I reservatet i Mörbylånga kommun pågår just nu arbeten för att de äldre ädellövträden, främst ekar ska få det mindre trångt och mer ljust i kronorna. Särskilt ekar klarar inte av konkurrensen från andra träd särskilt bra och för att dessa fina gamla träd ska kunna få leva länge och bli riktigt gamla röjer och avverkar vi mindre träd som står nära och trängs med de gamla träden. De här åtgärderna sker i områden som vi dessutom nyligen stängslat för betesdjur och djurens jobb blir nu att fortsatt hålla markerna öppna. Om allt går vägen kommer drygt 500 träd att röjas fram.

 

 

Vinterfåglar vid naturum Trollskogen

26–29 januari anordnar Birdlife Sverige vinterfågelräkning i hela landet.

Den 28/1 kl. 11-14 kommer vi på naturum att räkna alla fåglar vid vår matning. Vill du vara med så är du välkommen att komma in på naturum och räkna och prata vinterfåglar med oss.

Vi öppnar upp under våren och kommer att ha sportlovsöppet v 7–9. Se mer på vår hemsida. Välkomna till ett nytt år på naturum Trollskogen!

Foto: Johan Petersson

 

 

Våtmarksprojekt höst-vinter 2023–2024

En period med ömsom hög- och lågvatten i havet och ömsom hög- och lågflöden på land. Nu en ovanligt kylslagen och hårdför vinter ger förseningar.

Hösten 2023 rullade länsstyrelsen i gång ett ganska ambitiöst restaureringsprojekt på Segerstads sjömarker med en lokal entreprenör och projektledning från länsstyrelsen. Vi hann knappt göra färdigt stora utloppet innan första höststormen körde i gång och pressade på från öster. Efter det har vi fått hantera vatten i alla dess former och från alla håll! Den långgrunda öländska ostkusten är dock väldigt förlåtande och inga skador kunde konstateras efter stormen. Därefter kom höstregn med stora flöden och nu är det rejäl vinter med snö och tjäle. Inget att göra mer än att pausa arbetena och försöka planera för ett senare avslut. Delar av jobbet kommer inte att kunna slutföras förrän efter sommaren och andra jobb kräver att tjälen går ur backen innan fortsättning följer. Om du har frågor eller bara är nyfiken på resultat och åtgärder, hör gärna av dig till Hans Bjuringer på Länsstyrelsen. E-post: hans.bjuringer@lansstyrelsen.se

 

12 februari  Station Linné, Ölands Skogsby
 

Kurs om Mittlandets natur och kultur

Välkommen till en halvdagskurs om Mittlandets natur och kultur. Syftet är att sprida kunskap om Mittlandets värden och informera om nya besöksmål på mellersta Öland. Mittlandet har mycket att erbjuda och det kommer vi att visa under förmiddagen.

21 februari  Digitalt via Zoom
 

Digital kurs i market gardening

Är du intresserad av yrkesmässig grönsaksodling enligt principen market gardening? Då är du varmt välkommen till en intressant kurs med Marie Hanson och Ida Mackegård från Hushållningssällskapet Västra.

14 mars  Ekerum konferensanläggning, Öland
 

Mittlandet - en levande bygd som myllrar av liv

Varmt välkomna till en dag som handlar om Mittlandets mångfald. Vi kommer att diskutera allt från skog, kärr och gräsmarker till betande djur, fåglar och fornlämningar.

Konferensen är en del i ett 3-årigt samverkansprojekt med syftet att bevara och stärka Mittlandets olika värden.

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från Natur- och Landsbygdsavdelningarna på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare