Fokus landsbygd

Fokus landsbygd
Nummer 2 februari 2024 Webbversion | Skicka vidare | Webbplats

I detta nummer kan du läsa om:

  • Enkät om flodkräfta
  • Akut avlivning av djur
  • Jordbruk i förändring
  • Sök Klimatklivet 2024
  • Dags att söka investeringsstöd
  • Vår i naturum Trollskogen
  • Svenska lantraser i ropet igen
 

Enkät – hjälp oss att bevara flodkräftan på Öland

Den svenska flodkräftan är en delikatess som är akut hotad - så mycket som 98 procent av flodkräftbestånden har försvunnit de senaste hundra åren. Kräftpesten, som sprids av signalkräftan, är den största orsaken till att flodkräftan dör. Öland är ett av få skyddsområden för flodkräfta i Sverige och det är viktigt att hålla Öland fritt från signalkräfta.

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med markägare för att skydda flodkräftan på Öland. Ett första steg är att undersöka i vilka vatten det finns kräftor och vilken kräftart det är. Länsstyrelsen har därför skickat ut en enkät till fastighetsägare med vatten där vi har information om förekomst av kräfta. Målet med enkäten är att hitta alla vatten med signalkräfta på Öland och att hjälpa berörda fastighetsägare att ersätta signalkräftan med flodkräfta. Bor du på Öland och har kräftor på din fastighet? Hjälp flodkräftan genom att svara på enkäten! Du hittar den på Flodkräfta | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Kontaktpersoner: Carina Pålsson, carina.palsson@lansstyrelsen.se och Helén Wåhlstrand Persson, helen.wahlstrand.persson@lansstyrelsen.se

 

Om jag måste avliva mitt djur akut?

Ibland händer det oundvikliga, djur blir sjuka eller skadar sig så allvarligt att de måste avlivas omedelbart. Som djurägare får man avliva sina djur själv, det kräver dock att man har tillräckliga kunskaper. Kan man inte göra det själv så är det viktigt att man har en plan för hur man gör om ens djur skulle bli akut sjukt. Med korrekt avlivning menas att djuret först bedövas för att inte känna smärta eller utsättas för onödigt lidande, för att sedan avblodas. Exempel på vanliga bedövningsmetoder ute på gårdarna är mekanisk bedövning med bultpistol eller gevär, för fjäderfän även ett hårt slag i bakhuvudet. Vid en korrekt genomförd bedövning blir djuret omedelbart medvetslöst, därefter måste djuret avblodas. Det är avblodningen som är själva avlivningsmetoden och man måste därför göra det oavsett om djuret ska bli till livsmedel eller inte. För den som är osäker på hur man gör finns ett omfattande, gratis utbildningsmaterial hos Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW. DISA | Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning (slu.se)

För mer information och hänvisning till föreskriften som gäller slakt och annan avlivning, besök Jordbruksverkets webb.

Slakt, avlivning och hantering av döda nötkreatur - Jordbruksverket.se

Slakt, avlivning och hantering av döda får och getter - Jordbruksverket.se

Slakt, avlivning och döda fjäderfän - Jordbruksverket.se

 

Jordbruk i förändring

I en föränderlig tid står jordbruket och livsmedelsproduktionen inför stora utmaningar när det gäller att möta både klimatförändringar och en orolig omvärld. Nu handlar det om att se nya möjligheter och lösningar. Vi behöver öka vår långsiktiga förmåga att stå emot och återhämta oss från kriser samtidigt som vi arbetar för utveckling. Försörjningsförmågan av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel är väldigt låg inom svenskt lantbruk. Genom att anpassa lantbruket till lokala förutsättningar och ta vara på lokala resurser kan beroendet av importerade insatsmedel minska.

Kan ökat praktiserande av ekologiska odlingsmetoder vara en del av lösningen? Är du intresserad av att läsa om några ekologiska gårdar som arbetat för att öka sin motståndskraft i kristider? Då kan du ladda ner Jordbruksverkets nyligen publicerade skrift Den robusta Ekogården i en föränderlig omvärld.

Länsstyrelsen erbjudare under våren två kurser med fokus på möjligheter och lösningar i tider av förändring. Det första tillfället; Jordbruk i förändrat klimat ges den 14 mars på Kalmar Naturbruksgymnasium. Det andra tillfället; Minskad användning av insatsmedel är digitalt 3 april. Detta arrangeras av Länsstyrelserna i Kronoberg och Blekinge. Foto: Mostphotos.

 

Sök stöd från Klimatklivet 2024!

Funderar du på biogasproduktion? Att konvertera från dieseldrift till el- eller biobränsledrift? Eller kanske har du en helt annan innovativ idé som minskar utsläppen av växthusgaser från ditt företag eller organisation. Nu finns snart möjlighet att söka stöd för din klimatinvestering.

Årets första ansökningsperiod till Klimatklivet är 4–15 mars och ansökningsperiod för anbud om laddstation är 25 mars–5 april. Senare i år kommer ytterligare två ansökningsperioder (maj/juni och september/oktober).

Läs mer och lämna in din ansökan på vår webbsida: Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

 

Dags att söka investeringsstöd för förädling

Du vet väl att du kan söka Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter från 1 februari 2024?

Syfte med stödet är att utveckla och korta livsmedelskedjan och skapa tillväxt och sysselsättning i livsmedelsrelaterade verksamheter. Sådant som bidrar till att uppnå målen i Sveriges livsmedelsstrategi. Investeringar i livsmedelsförädling bidrar också till att minska jordbruks-, trädgårds- och rennäringsföretagens sårbarhet och ger dem ytterligare ett ben att stå på. För att öka livsmedelsproduktionen kan också andra företag som bedriver eller kommer att bedriva livsmedelsförädling söka stödet. För mer information om stödet och för ansökan, gå in på Länsstyrelsens webb och Jordbruksverkets webb.

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter 2024-2027 | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter 2024-2027 - Jordbruksverket.se

 

Våren är kommen till naturum Trollskogen

Nu i mars har naturum Trollskogen öppet onsdag – fredag kl. 10-14, fram till påskveckan. Då har vi särskilda öppettider och program. På onsdagar kan du följa med Morris på spaning i naturum kl. 11, ingen anmälan. På fredagar har vi ”Rundabordetguidning” inne på naturum kl. 11, då sitter vi ner och berättar och visar Trollskogens natur och kultur. Anmäl dig på Kalendarium - Naturum Trollskogen

Påsk på naturum

Veckan före påsk har vi öppet tisdag-torsdag kl. 11-14. Varje dag har vi drop-in på påsklovspyssel. Tisdag kl. 11 kan du följa med ut i naturreservatet Trollskogen på Trollskogsguidning (ca 50 min, 600 meter). På onsdagen kan du först spana i naturum med Morris kl. 11 och sedan följa med ut på Luppvandring runt naturum kl. 11:30 (ca 30 min). Skärtorsdagen kl. 11 har vi invigning av en ny utställning. Nya glastavlor av Mats Landström kommer att hänga i våra fönster. Läs mer om våra tillfälliga utställningar på webben. Veckan efter påsk har vi också påsklovsaktiviteter, mer om detta i nästa nummer av Fokus Landsbygd. Välkomna ut i naturen! Foto: Stina Nilsson

 

Svenska lantraser i ropet igen!

En husdjursras räknas som lantras när dess ursprung går så pass långt tillbaka i tiden och från ett begränsat område, att den till mycket stor del har anpassat sig genetiskt till den lokala miljön. Det finns lantraser av ko, får, get, kanin, häst, gris och fjäderfän som höns, ankor och gäss. De får ofta sitt namn efter bygden där de återfunnits och i Kalmar län finns två lokala lantraser bevarade; Ölandsgåsen och Ölandshönan. Ölandshönan går att spåra tillbaks till före 1840-talet och Ölandsgåsen ända från slutet av 1300-talet!

Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Jämfört med de moderna och förädlade raserna är produktionsförmågan ofta lägre, men de har istället många andra viktiga egenskaper. De kan exempelvis vara fortsatt produktiva även när de har ont om mat och kan ofta livnära sig på magert bete såsom naturbete och skogsbete. Egenskaper som kan vara avgörande vid extremväder, klimatförändringar och andra kriser. För att lantbruket ska kunna anpassa sig till förändringar i tiden är en bred mångfald med genetiska variationer hos djuren av stor betydelse.

Är du intresserad av att lära dig mer om lantraser och dess nytta och möjligheter? Delta då i vår digitala kursserie med start den 22 mars som vänder sig både till dig som redan idag har lantrasdjur och till dig som är nyfiken på lantrasdjur som produktionsdjur och som affärsidé. Kursen omfattar fem tillfällen under våren med fokus på tre djurslag: Nöt, Gris och får. Kurserna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland. Håll utkik på vår webb under Kalendarium! Foto: WikipediaCommons

 

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från Natur- och Landsbygdsavdelningarna på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Information från Länsstyrelsen
Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon växel: 010-223 80 00
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se 
Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län och respektive fotograf

Länsstyrelsen skyddar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur finns information på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Webbplats
Skicka vidare