Webbversion  |  Skicka vidare  |  Prenumerera
Kommerskollegium

Utrikeshandelsnytt

Ett nyhetsbrev för företag

Nya Zeelands flagga och karta

Tullfri handel i frihandelsavtalet EU–Nya Zeeland

EU:s och Nya Zeelands nyligen överenskomna frihandelsavtal innehåller flera nyheter på hållbarhetsområdet. Det leder också till att exporten och importen mellan EU och Nya Zeeland blir tullfri. Om alla processer går enligt plan kan avtalet träda i kraft sommaren 2023. » 

platspellets

Uppdatering av tullfria insatsvaror

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som kan importeras tullfritt till EU från ett land utanför EU. »

Stål på rullar

Utökade kvoter för stålimport

Importerar ditt företag stål? Den 1 juli utökades kvotmängderna med 4 procent per år och listan över de utvecklingsländer som omfattas uppdaterades. »