LÄS PÅ WEBBEN

Ny möjlighet: att trotsa EU

Sverige kan trotsa EU i minimilönefrågan, med hänvisning till att det strider mot grundfördraget, menar Svenskt Näringslivs jurist efter att parlamentets utskott fortsatte sätta dövörat till mot den nordiska partsmodellen.

Efter att tre finska journalister har åtalats för röjande av statshemlighet och försök till detsamma prostesterar både finska och europeiska journalistförbundet. Skulle journalisterna bli dömda kan kårens arbetsvillkor förändras också utanför Finlands gränser, och skapa problem med att ens samla material till vissa artiklar.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Svenskt Näringsliv: Kan bli möjligt att trotsa EU-direktivet

Sverige skulle kunna strunta i att införa direktivet om minimilöner med argumentet att det strider mot grundfördraget. Det säger Karolina Löf på Svenskt Näringsliv efter dagens omröstning i Europaparlamentet som gick helt emot de svenska parternas intressen.


Protester mot att finska journalister åtalas

Tre finska journalister har åtalats för röjande av statshemlighet och försök till röjande av statshemlighet. Nu protesterar journalistförbund världen över. ”Det skulle få en enorm negativ verkan på hela Europa för journalisters möjlighet att arbeta om de finska journalisterna blir dömda, säger Mogens Blicher Bjerregaard, ordförande för Europeiska journalistförbundet, EFJ.


Världsfacket kritiserar Kina inför vinter-OS

Världsfacket ITUC riktar i en rapport stenhård kritik mot Kina inför vinter-OS i Peking nästa år. Landets kommunistregim har gjort Peking osäkert för idrottarna och andra inblandade i spelen. Inom TCO och LO står man bakom kritiken, men vill inte se en bojkott av spelen.


”En höjd CSN-ränta stämmer bättre med budgetlagen”

Regeringens förslag att höja räntan på studielånet handlar inte bara om att finansiera det nya omställningsstudiestödet, utan också om att systemet i dag inte täcker risken för de skulder som inte kan betalas. ”En förändrad räntemodell innebär att hanteringen av studielån stämmer bättre överens med budgetlagen”, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.


”Historiskt” beslut om Lärarförbundet

I dag torsdag beviljades Lärarförbundet medlemskap i Saco. Det innebär att Lärarförbundet redan från 1 januari blir ett Sacoförbund. Ett historiskt beslut, konstaterade både Saco:s och Lärarförbundets ordföranden Göran Arrius respektive Johanna Jaara Åstrand.


LO:s styrelse ställer sig bakom partsöverenskommelsen

Förbättrade regler för visstidsanställningar och hyvlingar ligger bakom LO:s ändrade hållning i fråga om las-överenskommelsen. Men flera av organisationens reserverar sig mot styrelsens beslut.


Arbete och fritid: Den stora klimatomställningen – tekniken och politiken

Nya gröna industribranscher uppstår i norra Sverige. Ny infrastruktur och transporter måste ta form. Stora vindkraftparker byggs. Men hur ska vi få ihop de olika sektorerna och koordinera dem på ett bra sätt? Vilka är de stora hindren? Vad är statens roll? Och vad kan facken göra?


Replik: "Kollektivavtal räcker inte till för att skydda gigarbetares rättigheter"

“EU-parlamentet har ingen trollformel som över en natt skulle förvandla alla gigarbetare till arbetstagare.” skriver Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet,...