LÄS PÅ WEBBEN

Sverige vill förhandla minimilöner

Regeringen tvingades rösta nej till lönetransparensdirektivet. Men med grönt ljus till minimilöner väljer man att fortsatt finnas med i förhandlingarna. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks uttalande på ministerrådsmötet var försiktigt formulerat mot bakgrund av hennes löfte om att ”med alla tillgängliga” medel försvara den svenska modellen.

Vårdförbundet kritiserar nu karensdagen i sjukförsäkringen inför ännu en pandemivinter där man förutspår ökad belastning på vården.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Regeringens motstånd mot minimilöner har tonats ner

EU:s ministerråd antog på måndagen en kompromiss om minimilönerna. Den svenska arbetsmarknadsministern varnade för skärpningar av innehållet i de förhandlingar om direktivet som nu tar vid. Förslaget som ligger på bordet nu är den yttersta gränsen för oss, sade Eva Nordmark.


Direktiv om lönetransparens får stöd – Sverige röstade emot

EU:s ministerråd ställde sig bakom ett direktiv om lönetransparens för att utplåna lönegapet mellan män och kvinnor. Den svenska regeringen röstade mot förslaget men hoppas ändå få påverka förhandlingarna om direktivets slutliga utformning.


Krönika: "Socialdemokraterna borde göra som Tage Erlander"

När det täta regeringsbildningsdammet lagt sig för denna omgång, bör man påminna sig om att det faktiskt har funnits med...


Vårdförbundet: ”Regeringen måste ta bort karensdagen inför smittovågen”

Karensdagen och CSN:s fribelopp måste slopas och hälso- och sjukvårdspersonal måste ges företräde till en tredje vaccindos. Det är några av de åtgärder som Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro betraktar som nödvändiga för att hennes medlemmar ska klara av ännu en vinter av ökad belastning på vårdsystemet.


Debatt: Nu måste regeringen skydda den svenska modellen

I fredags röstade en majoritet i EU-nämnden för att ge regeringen mandatet att fortsätta förhandla fram ett undantag från EU:s...