LÄS PÅ WEBBEN

Ljusare tider – om inte pandemin sätter stopp

Samtidigt som Arbetsförmedlingen rapporterar om sjunkande arbetslöshet, kommer flera konjunkturprognoser som siar om ljusa tider det kommande året. Medan Almega ser en ökad kompetensbrist, varnar LO för att pandemin hämmar tillväxten igen, och att behovet av finansiella stimulanser finns kvar.

En ny rapport visar hur lågkonjunkturer när unga ska ut i arbetslivet och deltidsarbete mitt i livet påverkar pensionen långt senare. 

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Rejält sänkt arbetslöshet i LO:s konjunkturprognos

Arbetslösheten minskar en procentenhet under nästa år bedömer LO, som ändå ser risker med coronaspridningen och vill hålla uppe trycket i finanspolitiken hela vägen ut ur pandemin.


”Utan höjd riktålder blir pensionen ett sluttande plan”

Sajten Minpension presenterar nya siffror i samband med att riktåldern för pension höjs vid årsskiftet. Lågkonjunkturer, kvinnors deltidsarbete och pensionsåldern är faktorer som starkt påverkar ersättningen, enligt pensionsportalen.


Nyanlända blir försökspersoner i kortsiktiga integrationsprojekt

Projekten avlöser varandra för att integrera nyanlända i jobb. Deltagarna används som försökspersoner för att testa metoder, men i konkurrensen om nya projekt finns sällan tid att lära sig något på sikt av projekten. Det är en något dyster bild som ges i en ny rapport från Handelshögskolan i Göteborg.


EU-kommissionär: Direktiv för gig-jobbare hotar inte Sverige

För tredje gången på kort tid blossar en strid upp om den svenska modellen med EU-kommissionen i centrum. Svenskt Näringsliv motsätter sig torsdagens direktiv om arbetsvillkor för gig-jobbare. Kommissionär Nicolas Schmit försäkrar däremot att direktivet lämnar den svenska modellen orörd.


Våld i nära relationer går ofta ut över jobbet

Våld i nära relationer stannar inte i hemmet. Tio procent av dem som utsätts uppger att våldet tar sig in på jobbet, via förföljelse, hot, sms, mejl och telefonsamtal. Var femte kvinna och var tionde man uppger att de har utsatts för våld i en nära relation.


Planen: Så ska TCO hantera Lärarförbundets utträde

Att Lärarförbundet gått ur TCO innebär både ett tapp i medlemmar och i budget. Nu har styrelsen fattat ett nytt måldokument ”TCO 2030” där organisationen i framtiden målas ut som ”den helt dominerande organisationen inom arbetsmarknad och samhällsliv”.


Smittspridning sätter stopp för förbundens julfester

Nya pandemirestriktioner har införts och med det har återgången till TCO-förbundens kanslier satts på paus.


Krönika: "Lärare är inte ansvariga för ditt barns framgångar"

Nåt som blivit bättre med svensk skola är förståelsen för barns psykosociala behov, insikten om att unga behöver känna trygghet under skoldagen.


Krönika: "Regeringens förslag begränsar yttrandefriheten"

De senaste sju åren har regeringen Löfven, med något undantag, monterat ned skyddet för våra grundläggande fri- och rättigheter. Det...


Podd: Regniga måndagkvällar i Katrineholm – därför vill färre bli förtroendevalda

Facken blir alltmer toppstyrda när den lokala organisationen försvagas. Det är Journalistförbundets tidigare ordförande Jonas Nordlings tes. Andreas Beckert från TCO menar att vi måste hitta nya hjälpmedel ...