LÄS PÅ WEBBEN

Minimilönefrågan fortsätter orsaka splittring

Hanteringen av minimilöner fortsätter orsaka splittring när LO nu har beslutat att bojkotta Europafacket. På TCO och Saco oroar man sig för att LO:s agerande kan försämra Sveriges möjlighet att påverka Europafacket framöver.

Tull-Kust befarar att den nya visselblåsarlagen slår undan fötterna på det fackliga stödet åt visselblåsare. 

Och så har vi frågat psykologen och författaren Björn Hedensjö: Hur ska vi orka jobba hemma igen nu när smittspridningen ökar? 

Detta och många fler nyheter från den senaste veckan kan du läsa i Arbetsvärlden. Under helgerna drar vi ner på publiceringarna, och är tillbaka som vanligt igen den 10 januari 2022.

God Jul och Gott Nytt År!

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Tull-Kust: Visselblåsarlagen kan sätta fackets roll ur spel

Den nya visselblåsarlagen riskerar att sätta fackets roll ur spel. "Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det inte är supertydligt att jag som facklig representant kan vara ett hundraprocentigt stöd när det gäller visselblåsning, säger Joakim Lagergréen, ombudsman vid Tull-Kust."


LO bojkottar Europafacket – ”Accepterar inte att hunsas”

LO kommer att utebli från möten och låta bli att betala medlemsavgiften. Detta eftersom Europafacket har motarbetat ett svenskt undantag från minimilöner, menar avtalssekreterare Torbjörn Johansson. TCO däremot oroar sig för att LO:s beslut kommer att göra det svårare för svenska intressen att få gehör inom Europafacket.


”Omstörtande förändring i norra Sverige”

"I Sverige har vi varit väldigt duktiga på omställning. Men den här typen av storetableringar har vi inte frontat i Sverige förut." Det säger regeringens samordnare för nyindustrialliseringen, Peter Larsson, till Arbetsvärlden. För att arbetskraften inte ska åka fram och tillbaka som på oljeplattformarna intensifieras nu arbetet med att hitta kompetens som stannar.


TCO: Statsbidragen behöver öka till välfärden

Välfärdskommissionen har lämnat över sin slutrapport, med 29 förslag för att stärka välfärden. TCO:s Veronica Magnusson tror att åtgärderna kan göra skillnad, men hade velat se en större reform av statsbidragen.


EU-parlamentariker ska gå kurs mot sexuella trakasserier

Svenska EU-parlamentariker ställer sig positiva till den nya resolution som kräver att alla ledamöter ska genomgå en kurs om hur de uppför sig gentemot sina kollegor och anställda. "Det är ett strikt minimum i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier", säger Abir Al-Sahlani (C).


”Politiken har för låg ambition med kompetensförsörjningen”

Sverige befinner sig i en uppåtgående konjnuktur, och arbetskraftsbristen ökar. Nu är det hög tid att satsa kompetensutveckling och vidareutbildningar, menar TCO:s arbetsmarknadsutredare Håkan Gustavsson.


Ett steg närmare nytt omställningsstöd - Arbetsvärlden

Utbildningsutskottet hade redan innan valt att ställa sig bakom regeringens förslag, vilket innebar att de ändringsförslag som förts fram i...


Psykologen om hemarbetet: Ge inte upp, planera något för våren

Hur ska vi orka gå tillbaka hem igen, från kontoren till hemarbetsplatserna? suckar många efter regeringens nya restriktioner. ”Se på framtiden med tillförsikt”, råder författaren och psykologen Björn Hedensjö. Och arbetsgivarna kan underlätta genom att vara ännu mer flexibla.


Debatt: Den "nya FRA-lagen" borde ha stoppats

Europadomstolen slog tidigare i år fast att Sveriges signalspaningslag bryter mot Europakonventionen. Nyligen röstade riksdagen igenom en lagändring som ger FRA ännu större möjligheter att utbyta personuppgifter med andra länder. Sverige borde ha väntat och först åtgärdat bristerna i lagen, menar Centerpartiet.