LÄS PÅ WEBBEN

Avskaffat ebo kan påverka jobben

Regeringen vill avskaffa lagen om eget boende, ebo, för nyanlända. Forskaren Henrik Andersson vid Uppsala universitet menar att sysselsättningseffekterna är oklara på längre sikt, men att det kan bli tuffare att hitta jobb på kort sikt.

Facken är kluvna till EU-kommissionens förslag att lagstifta för att färre ska utnyttjas i plattformsjobb. Men arbetsgivarna dömer helt ut principen att EU ska lagstifta om arbetsmarknaden. Arbetsvärlden har läst alla remissvar.

Akavias menar att regeringen bör ingripa för att hemarbetet ska bli mer ergonokmiskt och vår ekonomikrönikör Per Lindvall varnar för att vi bygger en ny finansbubbla.

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Forskare: Avskaffat ebo har oklara effekter på jobben

Lagen om eget boende, ebo, ska avvecklas som ett led i bekämpandet av bostadssegregationen, har regeringen meddelat. Men om detta kommer att medföra några positiva arbetsmarknadseffekter är högst tveksamt. Det menar Henrik Andersson, forskare vid Uppsala universitet.


EU:s plattformsdirektiv splittrar parterna

Facken är i olika grad kritiska mot EU:s plattformsdirektiv. Svenskt näringsliv är mer kategoriskt avvisande. Arbetsmiljöverket däremot välkomnar ett direktiv men vill själva slippa avgöra vem som ska klassas som arbetstagare.


Debatt: Se över skattereglerna för hemmakontorens utrustning

För att människor ska kunna arbeta hemifrån i ett mer flexibelt arbetsliv måste regeringen se över skattereglerna. I dag finns risk att reglerna slår hårt mot både arbetstagare och arbetsgivare när hemmakontoret utrustas, menar Lee Wermelin, ordförande i Akavia, och Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.


Krönika: Vår krishantering bygger ständigt nya bubblor

När staten vägrar spendera skapas istället en ständigt ökande värdestegring på aktier och fastigheter. Den finansieras av hushållens växande bolån och hålls uppe av centralbankernas stimulanser. Det är dags för staten att börja spendera för att få igång produktiva investeringar, skriver Per Lindvall.