LÄS PÅ WEBBEN

Nätjättarnas satsning kan ge total övervakning på jobbet

Nätjättarnas nästa stora utvecklingssprång är "metaversum", där vi ska leva och inte minst arbeta i en tredimensionall virtuell värld. Redan i dag finns företag som flyttar in i metaversum. Men en konsekvens kan bli att arbetsgivaren då kan följa de anställda sekund för sekund.

Vänsterpartiets Ali Esbati kommenterar politikernas ansvarstagande för marknadiseringen i välfärden vid ett meme, i form av en rullande korvkiosk som kört in i ett skyltfönster. 

PTK och TCO tycker att omställningsdelen i las-paketet blev bra. Men det gäller att utbildningarna som behövs finns tillgängliga.

Och så visar Unionens senaste enkät att allt fler tjänstemän ogillar att jobba omgivna av sina sjuka barn. 

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Virtuella arbetsplatser riskerar att bli en integritetsmardröm

Nätjättar som Meta och Microsoft hårdsatsar på projekt som syftar till att gestalta internets virtuella värld som tredimensionella rum, vilka på sikt ska ersätta eller komplettera de fysiska arbetsplatserna. En konsekvens av detta kan bli att de arbetsgivare som utnyttjar den nya tekniken kommer att kunna registrera sina anställdas varje rörelse på den virtuella arbetsplatsen.


Ali Esbatis krönika: "Marknadsortodoxin förpestar den offentliga sektorn"

Marknadslogikens själva väsen skaver mot offentlig tjänsteutövning i ett komplext samhälle. I stället för att de offentliganställda avlastas så tvingas de av marknadiseringarna att göda ett ständigt växande dokumentationsmonster.


Vanligare att jobba när barnen är sjuka än att vabba

Majoriteten av tjänstemän i privat sektor har oftare vobbat under pandemin än de har vabbat. Men alltfler tycker det fungerar dåligt. Unionens ordförande Martin Linder vill att arbetsgivarna hittar lösningar och rutiner för vobb.


”Viktigt att man inte snävar in utbildningsmöjligheten”

Glädje över att anställda ges en ekonomisk möjlighet att ställa om, men en oro över att utbildningarna inte blir tillräckligt flexibla. Så reagerar TCO på förslaget om omställningsstudiestöd som presenterades av regeringen nyligen.


PTK ser att kollektivavtalen både stärks och försvagas i omställningspaketet 

Det nya omställningsstudiestödet ska omfatta alla, även de som jobbar för företag utan kollektivavtal. ”Vi har accepterat att förhandla utifrån den utgångspunkten, det är framför allt Centerpartiet som varit angelägna om det”, säger Martin Wästfelt, Unionen, ordförande i PKT:s förhandlingschefsgrupp, som varit med och förhandlat fram överenskommelsen som ligger till grund för förslaget.


Debatt: "Jag blir förskräckt över Alireza Akhondis brist på självrannsakan" 

Om man stryper resurser till personal på Arbetsförmedlingen samtidigt som man påbörjar privatisering i stor skala innan de aktuella aktörerna finns på plats, bör man förvänta sig efterverkningar. Men Centerns Alireza Akhondi kallar det "oväntade komplikationer". Arbetsförmedlaren Christine Ahl Dahlström tycker att Centerpartiet verkar sakna både ansvar, självkritik och självinsikt.


Analys: Nya beskedet om gymnasiet tillbaka till 1980-talets framtidsanda

När Anna Ekström höll presskonferens på måndagen om hur gymnasieutbildningen bör dimensioneras för att svara mot kompetensbristen i gymnasieyrken, försöker hon och regeringen hämta tillbaka det utbildningssystemet förlorade när högskolebehörigheten på yrkesprogrammen plockades bort, skriver Arbetsvärldens reporter Ewa Persson.


Debatt: "Låt inte klyftan öka mellan dem som kan jobba hemma och andra"

En ny skiljelinje har uppstått i det moderna arbetslivet: klyftan mellan de som kan arbeta på distans och de som saknar den möjligheten. Nu presenterar vi fem krav för att de negativa konsekvenserna av det nya arbetslivet ska minska, skriver German Bender, Elvira Liljeröd och Mats Wingborg för tankesmedjan Arena Idé.


Ledare: USA är ett skräckexempel för livspusslare

Sedan pandemin bröt ut har en femtedel av omsorgsarbetarna i USA lämnat sina jobb i "the big quit". Samtidigt jobbar höginkomsttagare tills de storknar. Sverige borde gå en annan väg, skriver Mikael Feldbaum.