LÄS PÅ WEBBEN

Hur använda 800 miljarder bäst?

Regeringen vill att stat, kommuner och regioner ska beakta klimat- och arbetsrättsliga aspekter i offentliga upphandlingar. Svenskt Näringsliv och SKR motsätter sig kraven. Medan facken är positiva och till viss del får stöd av kommunerna.

Debatten om ägandet i skolan går vidare. I en debattartikel sågar Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans tankarna på att sälja skolbyggnader och idrottshallar för att sedan hyra tillbaka dem.

En utredning vill stärka skyddet mot hot och våld för den som har en samhällsnyttig funktion, som exempelvis journalister. Journalistförbundet välkomnar slutsatserna medan Facket ST ser problem.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Fack och arbetsgivare oense om klimatkrav i offentliga upphandlingar

Både SKR och Svenskt näringsliv sågar det nya lagförslaget att det ska bli obligatoriskt att ställa miljö- klimat- och arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar. Men kommuner, regioner och en del leverantörer välkomnar i stället förslaget och menar att vissa inskränkningar i självstyret och hårdare krav är något man får acceptera om de 800 miljarder som går till offentliga upphandlingar varje år ska göra nytta på riktigt.


Utredning föreslår hårdare straff för hot

En utredning vill stärka skyddet mot hot och våld för den som har en samhällsnyttig funktion, som exempelvis journalister. Men föreslår samtidigt skärpta straff för brott mot tystnadsplikten. Fackförbunden både hyllar och sågar förslaget.


Pandemin ökade inkomstgapet mellan män och kvinnor

Kvinnors sysselsättningsgrad sjönk i högre grad än männens under pandemin – samtidigt som en större andel av männen premierades av de statliga stödinsatserna till näringslivet. Parallellt med detta har arbetsförhållandena försämrats inom den offentliga sektorn, vilket riskerar att fördjupa inkomstklyftorna mellan könen. Detta visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.


Debatt: Skolpengen går till hyran när kommuner säljer ut lokalerna

Utförsäljningar av skolor och idrottshallar leder till ökade kostnader för Stockholms skolor och för idrottsrörelsen. Samtidigt slås små friskolor ut och de stora privata aktörernas allt starkare grepp gör ett vinststopp svårare att genomföra, skriver Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans.


Debatt: Växande distansarbete kräver ny arbetsskadeförsäkring

Inom kort hävs restriktionerna. Men distansarbete är här för att stanna. När man arbetar på andra platser än kontoret försvagas försäkringsskyddet. Arbetsskadeförsäkringen behöver nu anpassas till den nya verkligheten, skriver Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.