LÄS PÅ WEBBEN

Vision oroas av LVU-kampanjen

Enskilda medarbetares säkerhet äventyras av den pågående sociala medier-kampanjen mot socialtjänsten. Det menar Visions ordförande Veronica Magnusson. Arbetsbelastning är så hög att socionomerna inte har tid att utreda frågor så noggrant som de skulle behöva göra eller att de inte hinner tillbringa tillräckligt mycket tid med de personer som söker socialtjänstens stöd, menar hon.

Forskare i Göteborg granskar demokratins utveckling i världen. Nu varnar institutets föreståndare för att retoriken som urholkar demokratin även förekommer i Sverige.

Läs också om den långa vägen till jämställda pensioner, och om förslagen för att ta oss dit.

Trevlig läsning,

MIkael Feldbaum, chefredaktör


Extremistkampanj mot socionomer oroar facket

Den storskaliga desinformationskampanj som just nu riktas mot den svenska socialtjänsten riskerar att äventyra enskilda medarbetares säkerhet. Det säger Veronica Magnusson, ordförande för Vision, som anser att politiken måste utöka det straffrättsliga skyddet för tjänstemän i offentlig sektor.


”En av de största utmaningar demokratin står inför”

Inskränkningar i yttrandefriheten och allianser mellan högernationalistiska och reaktionära religiösa krafter. Det är tydliga varningssignaler för att demokratin är hotad i ett land. "Det finns tecken på detta i svensk politik också. Vi ser en ökad aggressiv politisk retorik och naturligtvis inte minst SD som har flera av dessa kännetecken", säger Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för V-Dem-institutet, som mäter hur demokratin utvecklas över världen.


Svårt att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män

Det är svårt att på allvar få till jämställda pensioner utan att börja med ett jämställt arbetsliv och familjeliv, konstaterar Pensionsmyndigheten i en ny rapport. TCO menar att genom att använda överskottet i systemet eller höja avgiften och på så sätt höja den allmänna inkomstpensionen, kommer man en bit på väg.


Krönika: "Det finns inga quick fixes inom energipolitiken"

Av någon outgrundlig anledning har flera partier men också många väljare en närmast religiös övertygelse om vilket sätt som är det rätta för att producera den el vi behöver. Man är kärnkraftstroende eller vindkraftstroende. Den bistra sanningen är att det inte finns några quick fixes vad beträffar energipolitiken eller de övriga strukturella problem som Sverige står inför. Det skriver Mikael Odenberg (M).


Polisförbundet ökar, Vårdförbundet tappar

Polisförbundet är ett av fyra TCO-förbund som ökat sin medlemsbas under fjolåret. Vårdförbundet har däremot haft ett mindre lyckosamt år.