LÄS PÅ WEBBEN

Pensionerna en valfråga också för de som jobbar

Arbetsvärldens pensionsenkät med yrkesarbetande visar att pensionerna är en viktig valfråga. Hälften av de yrkesarbetande tror sig orka jobba till den kommande riktåldern 67 år och en majoritet ser höjd pensionsavgift som ett sätt att höja den allmänna pensionen. Riksdagspartierna är överens om en sak: att pensionärernas ekonomi behöver förbättras. Men lösningarna ser olika ut. 

Tjänstemannafacken fortsätter växa enligt Arena Idés nya rapport, men TCO behöver banta kansliet efter att Lärarförbundet har lämnat inför samgåendet med Lärarnas riksförbund.

Trevlig läsning,

Mikael Feltbaum, chefredaktör


Sju av tio svenskar vill höja pensionen

En ny Sifoundersökning som Arbetsvärlden låtit göra, visar att sju av tio yrkesverksamma svenskar vill att den allmänna pensionen höjs. Samtidigt tror endast hälften av svenskarna att de kommer att orka arbeta till den nya riktåldern för pensionen, 67 år. Åtta av tio som närmar sig pensionsåldern uppger också att frågan om höjd pension är viktig för dem i valrörelsen.


En majoritet av svenskarna vill betala höjda pensioner med högre avgift

En majoritet av Sveriges yrkesarbetande befolkning vill att avsättningen till pensionen höjs. Samtidigt vill många sänka skatterna för att kompensera för låga pensioner.


Åtta av tio svenskar tror sig bli beroende av tjänstepension för god levnadsstandard

Fler än åtta av tio yrkesverksamma svenskar anser att tjänstepensionen är en förutsättning för att ha en god levnadsstandard som pensionär. En majoritet anser att betydelsen av tjänstepensionen kommer att öka framöver. Det visar Arbetsvärldens undersökning utförd av Kantar Sifo.


Rapport: Fackföreningsrörelsen går starkare ur pandemin

Tjänstemannafacken fortsätter att växa på bekostnad av arbetarförbunden. Det visar Arena Idés nya rapport om facklig organiseringsgrad i Sverige.


Lärarförbundets utträde tvingar TCO att banta kansliet

TCO vill minska antalet anställda och erbjuder generösa villkor för dem som vill säga upp sig själva eller gå i pension. Centralorganisationen ska även dra ner på kostnaderna för verksamheten.