LÄS PÅ WEBBEN

Fackens investeringar kan strida mot de egna principerna

Arbetsvärlden kan nu avslöja att centralorganisationernas portföljer har innehav i Kina och Amazon, trots omfattande facklig kritik mot båda.

Alla tre centralorganisationerna har policies som reglerar investeringar i förhållande till mänskliga och fackliga rättigheter. Men de har helt olika sätt att förklara sitt innehav, också LO och TCO som båda har fonder med andelar i det kritiserade bolaget Amazon.

Läs också den tidigare försvarsministern Mikael Odenbergs krönika som inleds med hans möte med Putin i München 2007. 

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör

 


Så hamnar LO:s, TCO:s och Sacos pengar i Amazon och Kina

Knappt två miljarder kronor. Så mycket pengar förvaltade LO, TCO och Saco i värdepapper, främst fonder, under 2020. Men trots skarp facklig kritik mot Amazon som ett "antifackligt företag", starka skrivningar om att Kina inte respekterar mänskliga rättigheter och placeringspolicies som ska reglera demokrati och fackliga rättigheter har så väl LO som TCO och Saco innehav i Kina och i företaget Amazon.


LO:s bolag försvarar innehav i Amazon ”Ett sätt att använda pengarna som makt”

Förra året antog LO en Kina-strategi som konstaterar att Kina inte följer mänskliga eller fackliga rättigheter. LO:s ordförande Susanna Gideonsson har kallat Amazon "antifackligt". Men genom sina fonder äger LO andelar i så väl kinesiska företag som Amazon.


Trots policyn – TCO investerar i Amazon och företag i Kina

Precis som LO och Saco har TCO fonder som äger aktier i så väl Amazon som kinesiska bolag. ”Vi har inte valt bort specifika länder eller specifika branscher”, säger TCO:s kanslichef Mikael Sjöberg.


Saco: ”Vi litar på att Swedbank och SEB gör sitt jobb”

Saco äger fonder som äger andelar i fonder och känner inte till om de äger andelar i Kina eller Amazon. Men en snabb sökning visar att de via sina fonder har innehav på åtminstone flera hundratusen kronor i Kina och också innehav i Amazon.


Ledare: Dubbelmoral när facken investerar i Amazon och Kina

Varför sätter facken sin trovärdighet på spel genom att investera i antifackliga företag och länder som bedriver kulturellt folkmord på minoriteter? Antagligen eftersom alla andra gör det. Men fackens ledare bör påminna sig om att man har ett ansvar att leva som man lär, skriver Mikael Feldbaum i sin ledare.


Därför borde facken vara mer öppna med sina placeringar

Att hålla sin placeringspolicy eller sina fonder hemliga öppnar för misstankar om att man inte klarar att leva upp till sin policy. Det menar Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International i Sverige. "Då är det bättre att säga det, att vi kan inte garantera detta, men vi gör vad vi kan för att inte få in investeringsobjekt i fonderna som vi inte tycker är ok".


Krönika: 200 000 ryska soldater kommer att berätta vad de sett

2007 lyssnade Mikael Odenberg till Vladimir Putins hårda tal i München som kritiserade den europeiska säkerhetsordningen. Nu fullföljs den vision vi borde sett komma då. Men verkligheten kommer så småningom nå fram till den ryska befolkningen, skriver Sveriges tidigare försvarsminister Mikael Odenberg.


Debatt: "Pensionsgruppens nya rapport är inte seriös"

Själva kärnfrågan, hur stor andel av slutlönen som pensionen ska ge, lämnas obesvarad av pensionsgruppens arbetsgrupp. Har det skett avsiktligt? undrar Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman.


Ledare: Att jaga skatteparadis har blivit mainstream

Försvarare av fria marknader vänder sig nu mot skatteparadisen. De hotar inte bara våra ekonomier, utan är en förutsättning för de moderna diktatorernas makt, skriver Mikael Feldbaum.