LÄS PÅ WEBBEN

Tillväxtverket bytte fot om korttidsstödet

Det gick snabbt när Tillväxtverket skulle betala ut korttidsstödet under pandemin. Arbetsvärlden har granskat ett fall där Tillväxtverket först 2020 godkände stödet till en lokalpolitker som inte tidigare haft lönekostnader, men sedan 2021 på samma grund avslog ansökan. Men myndigheten kräver inte tillbaka pengarna för 2020.

Om du vill söka omställningsstudiestödet men inte omfattas av kollektivavtal, så får du inte motsvarande bedömning som omställningsorganisationerna erbjuder. Kammarkollegiets upphandling av tjänsten har fastnat i överklaganden.

Och hör hur TCO-förbundens medlemmar påverkas av Sverigedemokraternas kriminalpoltik.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Politikern fick coronastöd trots att lönekostnader saknades

När korttidsstödet betalades ut 2020 skulle det gå fort. Stödet skulle gå till företag som riskerade att inte kunna fortsätta betala lön till sina anställda. Men många saker kontrollerades inte. Enligt kritik inifrån myndigheten så fokuserar efterkontrollerna på stora aktörer, vilket innebär att mindre företag, som hittade sätt att kringgå reglerna när stöden var nya, inte granskas.


De utan kollektivavtal blir utan hjälp när de söker omställningsstudiestöd

Intresset för det nya studiestödet är stort. Redan de första dagarna har fler sökt än budgeterat för nästa år. Men egenföretagare och andra som inte omfattas kollektivavtal får klara sig själva när de ska göra sin ansökan. Deras omställningsorganisation ska upphandlas och upphandlingen har överklagats.


Så påverkar SD-förslagen om brott och straff TCO-förbunden

Hårdare straff, mindre inslag av vård i kriminalvården, mer övervakning och fokus på att jaga kriminella i invandrartäta områden. Det är SD:s löften om brott och straff. Och de flesta av TCO-förbundens medlemmar berörs.


Krönika: Ekonomisk makt kommer att förvandlas till politisk makt

Den extrema koncentrationen av förmögenheter som uppstått i Sverige skapar en efterfrågan på politiska garantier. Högerpopulister erbjuder det, samtidigt som etnifierat syndabockstänkande hjälper till att luckra upp intressebaserade motkrafter, skriver Ali Esbati (V).


TCO:s styrelse har inte fattat beslut om ny SD-policy

Vid TCO:s styrelsemöte diskuterades om policyn gentemot SD ska förändras. Men något beslut har ännu inte fattats. Samtalen ska fortsätta. "Vi har beslutat att sätta i gång en översyn", säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.


Debatt: AI kan hota maktbalansen på svenska arbetsplatser

Artificiell intelligens (AI) möjliggör bland annat effektiviseringar och automatisering av monotona arbetsmoment. Rätt utnyttjat kan det leda till både konkurrensfördelar och förbättrad arbetsmiljö. Men fel utnyttjat riskerar AI att bidra till maktförskjutningar och kränkningar av den personliga integriteten, skriver Futurions vd Ann-Therése Enarsson.


Beslut om minimilöner klart – ministerrådet säger ja

EU:s direktiv om minimilöner är nu i hamn sedan ministerrådet på tisdagen antagit sluttexten. Enbart Sverige och Danmark röstade emot. Omedelbart efter omröstningen krävde det danska facket FH att landets regering låter pröva direktivets giltighet i EU-domstolen.