LÄS PÅ WEBBEN

LO lyckades bli sams utåt

LO-förbunden enades om en låglönesatsning i avtalrörelsen. Frågan är om enigheten består när siffrorna ska sättas. Tommy Wreeth på Transport säger redan nu till Arbetsvärlden att 4,5 procents lönehöjning på ett år vore rimligt.

Journalist är ett TCO-yrke där arbetsvillkoren krisat de senaste 15 åren när annonsmarknaden ryckts undan. Outsourcing har skapat osäkra anställnigar och pressat lönerna. Frågan är om det finns några journalister kvar när branschen nu står inför en försiktig återhämtning. I en serie artiklar följer vi yrkets förändring.

Trevlig läsning,

MIkael Feldbaum, chefredaktör


Transport: 4,5 procents löneökning vore rimligt

I tisdags kom LO-förbunden överens om en gemensam linje i avtalsrörelsen. En stor löneökning för dem med låga löner är ett av kraven. Transport anger redan nu en siffra: ”Idag behöver våra medlemmar pengar, pengar, pengar”, säger Transports ordförande och pekar på 4,5 procents löneökning som rimlig.


Vart fjärde journalistjobb har försvunnit

Trots goda ekonomiska tider har journalistyrket tagit stryk de senaste femton åren. Annonspengar flyttar från tidningar till sociala medier samtidigt som outsourcing och produktionsbolag pressar löner och villkor. Arbetsvärlden granskar hur journalistyrkets villkor har förändrats.


Lokala medier beroende av statligt stöd

Under de senaste 15 åren har annonsörerna flyttat merparten av sina pengar bort från tryckta och digitala tidningar till plattformar utan journalistik som Google och Facebook. Annonsinkomster har tidigare varit en tung inkomstkälla för medierna och en garant för omfattande nyhetsbevakning.


Så många har sökt omställningsstöd

CSN hade räknat med 5 300 ansökningar om omställningsstöd totalt i år. På mindre än en månad har närmare tre gånger så många kommit in.


Unionen: Nya EU-riktlinjer öppnar för sämre villkor

EU ger egenföretagare rätt att kollektivavtalsförhandla. Unionen ser en risk att det skapas en gråzon som försämrar anställdas kollektivavtal.


Kostymerna som får dig att rysa på Halloween

Serietecknaren Ellen Greider har fyllt på i kostymförrådet inför Halloween.