LÄS PÅ WEBBEN

SCB backar om "framtidens jobb"

Felmarginalerna i SCB:s arbetskraftsbarometer är på vissa områden gigantiska. Andelen arbetsgivare som ser ett överskott av nyexade fysiker ligger någonstans mellan 19 och 93%. Ändå används siffrorna flitigt av högskolor, politiker, myndigheter och fack.

Efter tio års arbete inför nu EU direktivet om könskvotering i börsbolagsstyrelser. En inskränkning av agänderätten, säger EU-minister Jessika Rosvall (M) till Arbetsvärlden.

Och efter Arbetsvärldens avslöjande: Arbetsmiljöverket utreder rättsläget kring skyddsombudens medverkan i individärenden.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Extrema felmarginaler i SCB:s arbetskraftsbarometer – ”Man får ta det man har”

Felmarginalerna i SCB:s arbetskraftsbarometer är på vissa områden gigantiska. Ändå används den nu av CSN när myndigheten avgör om det nya omställningsstudiestödet ska beviljas. Nu backar SCB och ska se över undersökningen.


EU tvingar Sverige till 40 procent kvinnor i börsbolagsstyrelser

Ett nytt EU-direktiv tvingar EU-länderna att se till att börsbolag könskvoterar sina styrelser. Sverige, Ungern och Polen var de enda länder som motsatte sig regleringen när ministerrådet antog direktivet i tisdags. En inskränkning av äganderätten, menar EU-minister Jessika Rosvall (M).


Arbetsmiljöverket utreder skyddsombudens roll

Arbetsmiljöverket ska se över rättsläget, ännu en gång, när det kommer till skyddsombudens medverkan i individärenden.


Regionala skyddsombud säkrade i budgeten

Trots fackliga farhågor skär regeringen inte ner på det statliga anslaget till de regionala skyddsombuden. Nu väntar facken på svar från en utredning som föreslår att anslaget i stället ska höjas.


Debatt: Visitationszoner gör mer skada än nytta

Att införa visitationszoner, där vem som helst kan bli visiterad utan brottsmisstanke, hjälper inte mot kriminaliteten. Däremot signalerar zonerna riktad repression mot människor i segregerade förorter, skriver polisen och miljöpartisten Martin Marmgren.


Oppositionen vill satsa mer på välfärden

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger fokus i höstens skuggbudgetar på välfärden. Pengarna tas bland annat från högre skatt för höginkomsttagare. Vänsterpartiet säger sig också vilja stötta utvecklandet av en folkelbil.


AD-dom om Foodora på tvärs med EU:s linje om gigjobb

Arbetsdomstolen slår fast att ett uppsagt Foodorabud inte var anställt av Foodora utan av företaget PaySalary. Därmed har budet inte rätt till återanställning eller skadestånd från Foodora.


Robotar – hot eller nya möjligheter för journalistjobben?

Undersökande journalistik av reportrar som ägnar månader åt uppdraget medan textrobotar skriver enkla artiklar med hjälp av artificiell intelligens. Så ska journalistiken i ekonomiskt ansträngda medier räddas. Arbetsvärlden granskar ett journalistyrke i förändring.