Södertäljes näringsliv

Näringsliv Södertälje

Nyhetsbrev januari 2021

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vi har nu lämnat 2020 bakom oss med alla de utmaningar som bland annat pandemin förde med sig. Vi ser nu en ljusning med påbörjad vaccinering och ökad framtidstro men pandemin är fortfarande aktuell och drabbar många individer och företag hårt. Vi har alla påverkats av Covid-19 och nu blickar vi framåt för att tillsammans med er skapa ett bättre och ljusare 2021. Några av ljusglimtarna vi redan ser är:

  • Science Week den 3:e till 5:e februari, som i år sänds digitalt via di.se
  • Campus Telges nya YH-utbildningar, efterfrågade av näringslivet och en möjlighet för en snabb väg ut i arbete efter examen
  • Rekordstort nyföretagande i Södertälje 2020
  • Insatser med företagen i fokus kopplad till kommunens näringslivsstrategi
  • Projektet Växtkraft Södertörn, som syftar till att ge stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin
  • Digitala frukostklubbar på aktuella teman och mötesplatser för nätverkande och samverkan

Tillsammans lyfter vi 2021 till ett grymt bra år!

Jonas Karlsson

Näringslivschef, Södertälje kommun

Nya utbildningar på Campus Telge

Campus Telge fick nyligen klartecken från myndigheten för yrkeshögskolan om att genomföra två nya utbildningar som startar hösten 2021. Verksamhetsutvecklare, som ersätter den tidigare Kvalitets- och processutvecklare och en helt ny utbildning Kyl- och värmepumpstekniker. 

Som i alla utbildningar inom yrkeshögskolan är det oerhört viktigt med delaktighet från branschen för att de studerande ska få de bästa förutsättningarna att nå målen och att de utbildas med rätt kompetens som behövs i framtiden.

Här är länkarna till respektive utbildning

Kyl-och-värmepumpstekniker

Verksamhetsutvecklare

Säkerhetsingenjör

Logistiker

Trädgårdsmästare

 

Läs mer här

*|data:head|*

Växtkraft Södertörn - stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin

Handeln, besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt under coronapandemin. Restriktionerna har skapat nya levnadsmönster som kraftigt påverkat våra konsumtions-, fritids-, och nöjesvanor.

Därför bidrar nu Växtkraft Södertörn till att stärka ditt företags konkurrenskraft och ge anställda en starkare position på arbetsmarknaden. Projektet erbjuder kompetenskartläggning och behovsanpassad utbildning till både företagets ledning och anställda. För den som är osäker på sitt yrkesval i samband med en karriärväxling erbjuder Växtkraft Södertörn stöd via studie- och yrkesvägledare.

Växtkraft Södertörn, som finansieras av Europeiska Socialfonden, vänder sig till företag i Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Projektet har utvecklats i samverkan mellan Campus Nynäshamn och Näringslivsenheten i Nynäshamns kommun tillsammans med ett antal företag inom de sex kommunerna på Södertörn. Projektet är tidsbegränsat och pågår mellan den 1 september 2020 och december 2022.

Läs mer om Växtkraft Södertörn på

Klicka på bilden för att se sändningen i sin helhet

Frukostklubben 21 jan 2021- Polisen och kommunen pratar om samverkan för ett tryggare Södertälje

Missade du den senaste digitala Frukostklubben? Då kan du se den i efterhand och höra diskussionen kring hur Södertälje kommun arbetar målmedvetet tillsammans med olika myndigheter för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen.

Klicka här för att se sändningen

Science Week 2021

Science Week är ett forum som driver omställningen mot en hållbar värld genom att skapa delaktighet, diskussion och opinion kring vår tids viktigaste frågor. 2021 tas klivet till ett digitalt format som sänder seminarier, panelsamtal och workshops den 3-5 februari, live på Science Weeks webbplats och via en kanal på di.se

Över 80 kostnadsfria seminarier om hållbar samhällsutveckling, hållbar produktion och entreprenörskap.

Klicka här för att ta del av hela programmet

Framtidens stad, utmaningar och möjligheter

När: Fredagen den 5 februari kl 08:00-09:20
Var: Live digitalt på scienceweek.se och på en kanal på di.se

Få inspiration och en överblick över hur Södertälje kan ligga i framkant och planera för att bli framtidens hållbara stad.

- Ett utvecklingsperspektiv på svenska medelstora städer med utgångspunkt på livskvalité.
- Vad är viktigt för framtidens hållbara Södertälje?
- Hur planerar Södertälje kommun för att bli en hållbar stad med översiktsplanering, infrastruktur och näringslivsutveckling?  

Anmäl dig till Frukostklubben här

Så äger vi platsen - Södertälje City

Var med du också! Vi presenterar 3 intressanta seminarier under ScienceWeek2021.

  • Stadslivet kommer tillbaka
  • Framtidens stadskärna
  • Hur bygger vi strategiskt en attraktiv stadskärna tillsammans?

Deltagandet är kostnadsfritt och sänds fredag 5 februari.

Läs mer här

5/2: Leda hållbart med Lean

KTH Leancentrum, som driver MatLusts uppskattade Lean-program, arrangerar under Science Week en dag om hållbart ledarskap.

Vad är hållbart ledarskap? Hur gör de som har lyckats? Nu har du tillfälle att lyssna, lära och ställa frågor till experterna. Kom med digitalt fredag den 5 februari – en dag full av spännande seminarier!

Anmäl dig här för hela eller delar av dagen

3/2: Matsystem & resiliens – vad kan vi lära av pandemin?

Hur kan vi arbeta långsiktigt förebyggande för att minska sårbarheten i livsmedelssystemet?

Med utgångspunkt i den pågående pandemin undersöker vi vad vi kan lära oss av forskning om resiliens för hur vi kan bygga långsiktigt hållbara matsystem.

Läs mer och anmäl dig här

Södertälje kommun - Näringslivsavdelningen
151 89 Södertälje
Telefon: 08-523 010 00 (vxl)
E-post: naringsliv@sodertalje.se 
Webbplats: sodertalje.se/foretagande    

Har du fått utskicket vidarebefordrat och vill prenumerera på nyhetsbrevet?
Starta en egen prenumeration här.

 

Följ oss i social media

Dela detta utskick

Så hanterar Södertälje kommun dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration