Vidgade vyer, MUCF:s nyhetsbrev med internationellt fokus
Webbversion
Till mucf.se
Snödroppar i snö. Bild: Pixabay

Välkommen till lanseringen av nya Erasmus+

Illustration med människor. Illustratör: UHR

19 mars klockan 9-12 bjuder MUCF och UHR in till digital lansering av Erasmus+ nya programperiod 2021–2027. Aktuella och inspirerande talare varvas med intressanta panelsamtal, aktuella projektexempel och möjlighet till fördjupning.

Medverkar i programmet gör bland annat ● Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna ● Anna Ekström, utbildningsminister ● Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för bland annat utbildnings- och ungdomsfrågor ● Per Grankvist, journalist, författare och folkbildare.

Nyfiken på vad Erasmus+ kan erbjuda dig, din verksamhet och unga i din närhet? Läs mer och anmäl dig redan idag!

Digital lansering Nya Erasmus+

Webbinarium: Information om den nya EU-programperioden

EU-kommissionen förser oss allt eftersom med ny information och direktiv om den nya EU-programperioden för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Information som vi gärna vill dela med oss av.

Vi hälsar därför varmt välkommen till vårt webbinarium där vi avlägger status samt informerar om innehållet i den nya programperioden med fokus på nya möjligheter och förändringar jämfört med programperioden som varit.

8 april, klockan 10-12.

Anmäl dig senast den 6 april. Medverkan är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Webbinarium: Information om den nya programperioden

Ny programperiod för EU-programmen 2021-2027

Digitalt event: Framtida vänortssamarbeten inom CERV

I samband med EU:s nya programperiod gick Europa för medborgarna upp i det nya programmet CERV.

23 mars klockan 14-16 bjuder MUCF och SKR in till ett digitalt event om EU-finansieringsmöjligheter för framtida vänortssamarbeten.

Vi välkomnar dig som vill få tips och inspiration från kommuner som deltagit i EU-finansierade vänortssamarbetesprojekt och som är nyfiken på att veta mer om vad det nya programmet kan erbjuda din kommun.

Vi är i full färd med att skapa ett attraktivt och mer detaljerat program. Mer information kommer inom kort. 

Anmäl dig redan nu på MUCF:s webbplats.

Digitalt event: Framtida värnortssamarbeten inom CERV

Inspireras av filmer om solidaritetsprojekt

Solidaritetsprojekt är en del av Europeiska solidaritetskåren som ger unga mellan 18-30 år möjligheten att förvekliga sina idéer genom att engagera sig i lokalsamhället. Inspireras av EU-kommissionens filmer om solidaritetsprojekt från Ungern, Irland, Kroatien och Österrike. I filmerna skildras ungas engagemang i projekt och frågor som rör miljö, hållbarhet, tillgänglighet och kultur.

Mer infomation om solidaritetsprojekt hittar du på vår webbplats och på European Youth Portal.

Europeiska solidaritetskåren 

European Youth Portal - European Solidarity Corps

Lärplattform för volontärer inom Europeiska solidaritetskåren

Tips, inspiration inför en aktivitet eller nya idéer om hur unga kan involvera sig i Europeiska solidariteskåren. Ja, det är exempel på hur unga i din närhet kan använda sig av ”General Online Training platform” som finns att tillgå på European Youth Portal.

Plattformen innehåller fem träningsmoduler för volontärer om bland annat individuell utveckling och tips på hur du kommunicerar med andra från olika kulturella bakgrunder samt tillgång till specialkunskaper inför en aktivitet.

Skickar eller tar din organisation emot volontärer? Tipsa gärna unga i din närhet om plattformen.

European Youth Portal - General online training

Workshopserien "ID Talks" tillbaka

Hur kan olikheter bli en källa för lärdom i stället för konflikt eller fördom? Det är kärnfrågan som "ID Talks" vill hjälpa individer och organisationer att reflektera över. Efter en lyckad första upplaga hösten 2020, organiseras en andra upplaga av "ID Talks" nu i vår.

”ID Talks” är en serie där fem workshops hålls online. Varje workshop har ett eget tema men alla ska ha en koppling till "Inclusion & Dirversity (ID)" samt arbete med unga. Varje workshop inleds med en gästtalare. Därefter släpps deltagarna in i diskussionen, ställer frågor och delar med sig av deras verklighet och erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig på SALTO-YOUTH:s webbplats.

ID Talks 2021

Nya datum för

European Youth Event 2021

Med anledning av Covid-19 har Europeiska Parlamentet beslutat att flytta Europan Youth Event 2021 till den 8-9 oktober 2021. Detta för att möjliggöra att personer ska kunna delta fysiskt på eventet vilket inte skulle vara möjligt redan i maj när eventet vanligtvis brukar äga rum.

Läs mer European Youth Event 2021 på webbplatsen för eventet.

European Youth Event - New dates for EYE 2021

Enkät: Höj rösten för hållbar utveckling

I år ska Sverige göra sin andra frivilliga rapportering (VNR) kring Agenda 2030 och de globala målen till FN:s politiska högnivåforum (HLPF). Inför rapporteringen samarbetar LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer), Svenska FN-förbundet och Utrikesdepartementet för att försäkra att barns och ungas perspektiv tas tillvara på.

Därför är unga och ungdomsorganisationer välkomna att delta i en enkätundersökning om unga och hållbar utveckling. Enkäten består av 11 frågor och tar ett par minuter att besvara.

Enkät: Höj rösten för hållbar utveckling

Ny rapport: Ungas perspektiv på fritid, arbetsmarknas och landsbygd

LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) har släppt en rapport baserad på arbetet som gjorts inom EU:s ungdomsdialog. Rapporten som bygger på en sammanställning av 1 200 ungas perspektiv och förutsättningar kring arbetsmarknad, fritid och landsbygd är en del i processen för att föra fram ungas perspektiv till makthavare på EU- och nationell nivå.

EU och ungas representation: 2019 – 2020

Internationella utbildningar

Ansök om att delta i en internationell utbildning som samordnas av det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth. Deltagandet är kostnadsfritt då MUCF och det nationella kontoret som arrangerar utbildningen står för kostnader för resa, mat och logi samt för kursens omkostnader. 

Med anledning av coronaviruset utlyses endast digitala utbildningar. Blir du antagen till en utbildning kommer du att hållas informerad om utbildningens status.

The European Training Calender

Information och villkor för internationella utbildningar (MUCF:s webbplats)

 

MAR
07

Sista dag för att ansöka till HOP CRASH COURSE. Smooth start with online learning.
Den digitala kursen genomförs under perioden 22 mars – 11 maj. Kursen riktar sig till dig som organiserar digitala utbildningar för Erasmus+ nationella kontor alternativt arbetar med projekt inom programområde 2 eller 3. Under kursen kommer du att lära dig mer om hur man planerar och genomför kvalitativa digitala utbildningar på plattformen HOP. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Finland.

HOP CRASH COURSE. Smooth start with online learning

MAR
15

Sista dag för att ansöka till Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021
Webbinariet genomförs under perioden 18 mars – 17 juni och riktar sig till dig som arbetar med ungdomsfrågor i kommunal sektor. Kursen avser att stötta kommuner i implementeringen av ungas deltagande i beslutsfattande och därigenom öka den lokala demokratin genom att använda Democracy Reloading online Toolkit. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Belgien.

Democracy Reloading Toolkit Webinars 2021

MAR
19

Sista dag för att ansöka till BiTriMulti (BTM) – Online Training Course for newcomers in youth exchanges
Den digitala kursen äger rum den 10–21 maj och riktar sig till dig som är intresserad av att organisera ungdomsutbyten inom Erasmus+ och är särskilt lämpad för dig som är nybörjare i programmet. Under kursen får du lära dig mer om hur man genomför kvalitativa ungdomsutbyten. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Grekland.

BiTriMulti (BTM) - Online Training Course for newcomers in youth exchanges

MAR
21

Sista dag för att ansöka till Star of Europe - Online
Den digitala utbildningen äger rum den 12–17 april och riktar sig till dig som är intresserad av att genomföra ungdomsutbyten med fokus på ungas deltagande. Du kommer även att lära dig om hur du kan använda Star of Europes digitala material. Kursen organiseras av det nationella kontoret i Spanien.

Star of Europe - Online

MAR
28

Sista dag för att ansöka till Mobility Taster for Inclusion Organisations – Digital
Den digitala utbildningen genomförs under perioden 23 april – 21 maj och riktar sig till dig som arbetar med unga med begränsade möjligheter. Under kursen kommer du att få kunskap och inspiration om hur du kan använda projekt inom Erasmus+ i ditt arbete med unga. Utbildningen organiseras av det nationella kontoret i Slovakien.

Mobility Taster for Inclusion Organisations - Digital

Erasmus 
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet