Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Arbetet med att fördela statsbidrag till civilamhället är en stor del av MUCF:s verksamhet.Foto: Christoffer Rickardsson
MUCF idag - Statsbidrag - ett verktyg för att stärka demokratin

"Statsbidrag till civilsamhället ett viktigt verktyg för demokratin"

Varje år fördelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ungefär 350 miljoner kronor i bidrag till civilsamhällets organisationer i Sverige på uppdrag av regeringen. Det handlar om organisations-, projekt- och verksamhetsbidrag där den allra största delen går till barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidragen är verktyg för riksdag och regering att uppnå olika politiska mål. De är viktiga för att skapa goda förutsättningar för civilsamhällets organisationer och ofta en grund för att de ska kunna bedriva sin verksamhet.

- Civilsamhället gör ett fantastiskt arbete. De är ofta de som är bäst på att möta problem som offentlig sektor inte kan ta sig an. Det handlar om omfattande och samhällsnyttiga insatser som många gånger inte skulle kunna göras utan de bidrag som man får från staten säger generaldirektör Lena Nyberg.

I videon från senaste sändningen av "MUCF idag" får du veta mer om de bidrag MUCF delar ut, varför de finns, vilka som får ta del av dem och vilken nytta de gör i samhället. Du får också höra några organisationer reflektera kring bidragen.

- I dagens tider när man inte kan ta demokratin för given kan man konstatera att civilsamhället är en viktig del i demokratiutvecklingen och en demokratiskola som ger människor goda förutsättningar för att vara med och utveckla samhället och att engagera sig, säger Lena Nyberg.

Läs mer om MUCF:s olika bidrag på mucf.se

MUCF får ansvar för Europeiska ungdomsåret i Sverige 2022

Vi är glada och stolta över uppdraget, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndighetenb för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson

MUCF har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för ungdomar 2022.

- Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva.

Från och med 2023 blir MUCF även nationellt programkontor för Erasmus+ Idrott. Det är första gången som Sverige har ett nationellt kontor för idrottsdelen inom Erasmus+. 

Pressmeddelande: MUCF får ansvar för Europeiska ungdomsåret 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”

Läs mer om det nya uppdraget på mucf.se

Anmälan till LUPP 2022

Ansök till Ungdomsenkäten LUPP 2022!

Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Därför finns Ungdomsenkäten LUPP. Enkäten genomförs under oktober och november 2022, men förberedelserna börjar redan i vår. Välkommen med din kommuns eller regions ansökan om att delta, sista dag för ansökan är 11 februari!

Årets enkät är uppdaterad och till vår hjälp har vi haft både unga och forskare. I filmen berättar Alexandra mer om LUPP och vilka frågor ni kan få svar på genom ungdomsenkäten. 

MUCF idag 24 februari 2022

Dags att kicka igång Skolval 2022 till riksdagen

Valåret är här och MUCF har fått regeringens uppdrag att genomföra Skolval 2022 till riksdagen. Anmälan till skolval öppnar inom kort där Sveriges alla högstadie- och gymnasieskolor erbjuds att delta.

Vi kickar igång arbetet genom den digitala sändningen MUCF idag, den 24 februari kl. 10-11. Varför är Skolval 2022 viktigt? Hur funkar det? Vilka kan delta? Vilket stöd finns att få från oss under valåret? Dessa frågor och många fler lägger vi fokus på den 24 februari. 

Mer information finns på mucf.se/mucfidag. Vi ses!

Framsidorna på de två delarna som ingår i Redaktionen. Lärarhandledning och Elevmaterial.

Redaktionen - nytt material till skolan

Redaktionen är ett undervisningsmaterial där elever genom tolv praktiska och kreativa uppgifter får möjlighet att lära mer om och arbeta med demokratifrågor. Klassen delas in i politiska nyhetsredaktioner och eleverna producerar informationsmaterial, genomför undersökningar, lär sig att debattera mot varandra, skriver artiklar och skapar film om källkritik. 

Till elevernas uppgiftsbank finns också en lärarhandledning med tips inför varje uppdrag.

Redaktionen har tagits fram av Göteborgsregionen på uppdrag av MUCF. Redaktionen är också en del av MUCF:s demokratipaket till skolan.

Framsidan på och ett uppslag ur den reviderade versionen av Prata politik

Prata politik - uppdaterad igen!

Prata politik är ett material om politiska och demokratiska samtal i skolan. Inför Skolval 2022 till riksdagen har vi återigen uppdaterat Prata politik. Här finns tips & idéer på

 • vad ni behöver tänka på före ert arbete med demokratiska samtal i skolan

 • hur ni kan genomföra olika övningar och aktiviteter med eller utan politiska partier eller ungdomsförbund

 • hur ert arbete kan utvärderas och följas upp.

Prata politik är en del av MUCF:s demokratipaket till skolan.

Civila samhället i samhället - utbildningen för dig verksam inom offentlig sektor och civilsamhället

Missa inte att lära dig mer om civilsamhällets roll för vår demokrati!

I utbildningen ”Civila samhället i samhället" får du fördjupad kunskap om det civila samhällets utveckling som samhällsaktör, samspelet med offentlig sektor, samverkansformer och konkreta verktyg att använda i ditt arbete.

Utbildningen omfattar 3x3 dagar under 2021 och genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola i samarbete med MUCF.

- Utbildningen är bra på det sättet att man får ta del av varandras perspektiv. Både i föreläsningarna, grupparbetena och på rasterna. Här får man verkligen möjlighet att se varandras vardag och verklighet och hur teorierna omsätts i det, berättar Rebecca Nordström, tidigare deltagare i filmen. 

Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

Anmälan
Sista anmälningsdag 27 mars, men sök redan idag!
Mer information och anmälan hittar du på mucf.se

Länk till syntolkad version av filmen.

Rätt att veta - fördjupning - SRHR(sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) & Trauma

Nya fördjupnings-utbildningar om hälsa och rättigheter för unga

Utbildningspaketet Rätt att veta! utvecklas med två fördjupningsutbildningar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt trauma. Genom webbutbildningarna får du ta del av inspirerande föreläsningar, konkreta tips att ta med i ditt möte med unga och metoder för samtal.

Se filmen om våra nya utbildningar.

Länk till syntolkad version:

Läs mer om Rätt att veta på mucf.se

Under våren 2022 lanserar MUCFi också en fördjupningsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Håll utkik i vårt nyhetsbrev!

Vägledande material om inflytande och samråd

Så här kan vi ge barn och unga från nationella minoriteter inflytande

MUCF har tagit fram en vägledning för att hjälpa kommuner, regioner och statliga myndigheter att arbeta med inflytande och samråd för barn och unga från de nationella minoriteterna.

Vägledningens hemsida som du hittar här är framtagen efter intervjuer och samtal med olika kommuner, regioner statliga myndigheter och de nationella minoriteternas ungdomsförbund. Sidan är uppbyggd som en checklista där man kan få mer information under varje punkt.

Under 2022 kommer MUCF att vidareutveckla vägledningen ytterligare.

Välkommen till heldag om vår demokratis utmaningar och framtid!

15 mars bjuder Kommittén Demokratin 100 år in till konferensen "Demokratin 100 år – en framtidsdag" om möjligheter, utmaningar och framtid. Det blir fördjupningar i demokratin på lokal nivå, inom EU och internationellt med frukostseminarier, föreläsningar, kulturinslag och ett partiledarsamtal.

MUCF är medarrangör och anordnar, tillsammans med NOD, ett frukostseminarium med panelsamtal. Några av de frågor som tas upp då är:

 • Det civila samhället har en central roll i vår demokrati och bidrar till ett aktivt medborgarskap. Civilsamhället har dessutom en viktig roll som röstbärare för de som engagerar sig i olika organisationer. Medie- och informations-kunnighet, att kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd är centralt för att det civila samhället ska kunna fungera som röstbärare.

 • Hot och hat drabbar många människor i vårt samhälle i dag och att det finns en bred utsatthet bland engagerade och företrädare för det civila samhället. Den digitala tekniken har gjort det enklare att sprida budskap, påverka, mobilisera och organisera människor men tekniken har också underlättat för grupperingar att ifrågasätta demokratins grundläggande idéer. Detta kan tysta röster och minska ett engagemang som är en bärande del av den demokratiska tradition som vi haft i Sverige i mer än 100 år.

 • Så, hur påverkas civilsamhällets möjligheter som viktig demokratibärare när hot och hat är så närvarande? Vilka förutsättningar har civilsamhället att bedriva verksamhet idag och framöver? Vilka insatser krävs för att stödja och skydda civilsamhället och vilket är civilsamhällets unika bidrag till demokratin? Och framför allt hur bevarar vi bäst ett fritt civilsamhälle i ytterligare 100 år?

Panelen består av Lena Nyberg, Generaldirektör MUCF, Martin Ärnlöv, Generalsekreterare Röda Korset, Hannah Kroksson, Generalsekreterare LSU, Marcin de Kaminski, Chef Säkerhet och Innovation vid Civil Rights Defenders

Datum: tisdagen den 15 mars, 2022
Plats: Stockholm och digitalt

Anmälningslänk och mer information publiceras inom kort på vardemokrati.se 

Ung person som står under ett träd och har vänster hand upp mot ansiktet. Fotograf: Flavio Santos/Pexels

Vi söker unga med erfarenhet av psykisk ohälsa

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten kartlägger vi ungas psykiska hälsa. En viktig röst i detta arbete är givetvis ungas egna. Vi söker unga som har erfarenhet av egen eller andras psykiska ohälsa och många unga har redan hört av sig till oss. Vi saknar dock några viktiga röster och söker därför fler:

 • killar i åldern 15-25 år
 • unga med ursprung i nationella minoriteter, i åldern 15-25 år. 

Möter du unga i din profession som passar in i beskrivningen? Det går bra att antingen delta genom en intervju eller att skriftligen lämna sin historia till oss. Mer information finns på mucf.se. Tack för att du hjälper oss sprida detta viktiga uppdrag!

dekor

Du har väl inte missat att söka projektbidrag?

Ansökan är öppen till och med den 18 februari.

Vi har fyra olika projektbidrag som går att söka nu:

 • Stödja ungas organisering

 • Motverka rasism och intolerans

 • Stärka demokratin

 • Främja mötesplatser för unga hbtqi-personer

Mer information om bidragen hittar du här

Rapport och webbinarium om ungas psykiska ohälsa

MUCF ingår tillsammans med 24 andra myndigheter i arbetet med att ta fram en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Arbetet med den nationella strategin ska vara klart hösten 2023.

Under arbetet har myndigheterna tagit fram rapporter inom sitt specialområde. exempelvis har Statens medieråd tagit fram rapporter tillsammans med forskare om hur unga använder sociala medier och hur de påverkas av att använda sociala medier. Läs rapporten på statensmedierad.se.

Statens medieråd arrangerade nyligen även ett webbinarium med panelsamtal om psykisk ohälsa och suicidkommunikation, se det här

Möjlighet att delta i OECD:s Youth Advisory Board

18-30-åringar kan nu ansöka om att delta i OECD:s Youth Advisory Board "Youthwise" under 2022. På hemsidan: OECD | The power of youth: The driving force for change after COVID-19 finns mer information och en länk till ansökan.

Kampanj om våld i ungas relationer 

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs nu för sjätte året i rad. Med denna vill Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Materialet innehåller information om vart unga kan vända sig om de vill ha råd och stöd.

Webbplatsen riktar sig till både unga och yrkesverksamma och innehåller bland annat stödmaterial för yrkesverksamma. Kampanjen startar 1 februari och håller på till 31 mars. Läs mer om kampanjen på webbplatsen

KALENDER

FEB
02

Europeiskt nätverk diskuterar pandemins påverkan

Tyska organisationen IJAB (International Youth Service of the Federal Republic of Germany) arrangerar dialogmöte om ungdomspolitik och ungdomsfrågor. Deltagare är olika aktörer i Europa och från Sverige deltar MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Mötet kommer bland annat att ta upp frågor om hur Covid-19 påverkat verksamheten och vilket stöd som getts från regeringar i de olika länderna. 

FEB
25

Lena Nyberg samtalar om unga i Norrbottens län

Landshövdingen  i Norrbottens län, Lotta Finstorp, bjuder den 25 februari in till samtal på residenset på temat "Det är här det händer - fler unga behöver välja Norrbotten". Deltar gör bl a MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg och Emma Charlina Graméus som arbetat med projektet c/o Kiruna och stolthetskonferensens Heja Kiruna. Ungas tankar om framtiden står i fokus för samtalet, exempelvis varför flyttar eller stannar unga människor? Vilka drivkrafter styr - jobb, miljö, bostäder? Läs mer på länsstyrelsens hemsida

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet