Det senaste om Skolval 2022 till riksdagen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV 1 OM SKOLVAL 2022 TILL RIKSDAGEN
Webbversion
Till mucf.se

Diarienummer: 1378/21

Dags för Skolval 2022 till riksdagen!

I år är det val till riksdagen och genom Skolval 2022 kan ni konkret arbeta med ert demokratiuppdrag. Ge era elever möjligheten att delta i en av Sveriges största demokratisatsningar för unga. Som en hjälp på vägen har MUCF tagit fram ett Demokratipaket till skolan, som kan underlätta samtal om politik och demokrati i klassrummet! 

Det finns ett stort intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Intresset har också ökat något över tid, enligt MUCF: s rapport Fokus 21 om ungas samhällsengagemang.

Däremot är få unga engagerade i politiska partier och intresset för partipolitik är svalt. Många unga upplever politik som krångligt och har heller aldrig träffat någon politiker. För att öka intresset för partipolitik behövs kunskap om hur viktiga vardagsfrågor som unga berörs av, hänger ihop med politiska beslut och partiernas ställningstaganden. Det är ju viktigt att elever är rustade med kunskap för att kunna vara aktiva samhällsmedborgare och göra medvetna val på valdagen. 

Skolan har en viktig roll i demokratiarbetet och har tidigare varit den plats där många unga får möjlighet att träffa politiker och ungdomsförbund. Den möjligheten hoppas vi att många unga får under kommande valår! Kanske som en aktivitet i ert arbete med Skolval 2022?

Skolval 2022 till riksdagen är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och vi hoppas att många elever får möjlighet att delta. Ta gärna hjälp av MUCF:s demokratipaket längs vägen, som presenteras här. Längre ner ger vi också tips på andras material som kan vara bra att använda i demokratiundervisningen inför, under och efter ett val.

Har du frågor som rör Skolval 2022 eller MUCF:s demokratipaket till skolan? Välkommen att höra av dig till skolval@mucf.se.

Vänliga hälsningar

Lena Nyberg, generaldirektör MUCF

Anmäl er till Skolval 2022 till riksdagen!

Anmäl er redan idag

Flera skolor har anmält sig till Sveriges största demokratisatsning för unga. Välkomna ni också!

I höst är det dags för Skolval 2022 till riksdagen. Varje skola väljer själv vilken dag mellan den 17 augusti och den 7 september som passar bäst att genomföra skolvalet på. 

Skolval och tiden inför, under och efter är ett gyllene tillfälle att prata politik, demokrati och att ge unga möjlighet att göra sin röst hörd. Vi hoppas givetvis att många skolor deltar och att många väljer att se valåret som en chans att prata demokrati och politik i skolan.

MUCF har regeringens uppdrag att genomföra Skolval 2022 och vi erbjuder hjälp och material under vägen - inför, under och efter skolvalet. Praktisk information och anmälan till skolval finns på skolval.mucf.se. Välkommen med din anmälan senast den 30 april.

Alla anmälda skolor får ett paket efter sin anmälan (under våren) och ett paket inför valet (i augusti), med material och stöd för att genomföra skolvalet. Ni erbjuds också att delta på erfarenhetsträffar. 

MUCF idag 24 februari 2022

MUCF idag 24/2 om Skolval 2022

Den 24 februari ägnar vi hela MUCF idag åt Skolval 2022 till riksdagen. Varför är Skolval 2022 viktigt? Hur går det till? Vilket stöd finns att få under arbeets gång? Vi möter bland annat projektledare Rebecka Hinn, pedagoger, elever, förtroendevalda och Sveriges elevkårer och Sveriges elevråd. Givetvis kommer även MUCF: s demokratipaket till skolan att presenteras.

Mer information och anmälan finns på mucf.se/mucfidag. Vi ses!

Ett paket fyllt av metodmaterial och lektionsupplägg om demokrati

Demokratipaket till skolan

Lika viktigt som det är att låta unga delta i en demokratisk process, lika viktigt är det att förbereda dem med kunskap inför sitt val.

Vi på MUCF vill stödja ert viktiga arbete och har därför tagit fram ett Demokratipaket till skolan, som presenteras nedan. Allt material är kostnadsfritt och kan laddas ned via mucf.se/demokratipaketet

Demokratipaketets olika delar riktar sig till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet. Här finns Prata politik som kan vägleda er inför, under och efter ett möte med eller besök av politiska företrädare.

I Redaktionen får elever bilda nyhetsredaktioner och ta sig an tolv kreativa och praktiska uppgifter. Till Redaktionen finns också en lärarhandledning kopplad. Redaktionen är framtagen av Göteborgsregionen i samarbete med MUCF.

Demokratihandboken är en guide som visar hur unga kan skapa och hålla en förening eller projekt vid liv. Den är fullmatad med tips och idéer på hur man kan omvandla sitt engagemang för en fråga till reellt inflytande.

Då vi vet att pedagoger inom gymnasiets särskola och yrkesprogram efterfrågar material, särskilt framtaget till dessa verksamheter och dess elever, finns också Prata demokrati i MUCF:s demokratipaket. Här tränas eleverna i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i verkliga frågor som rör till exempel demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. En av delarna i Prata demokrati är en manual för skolledare. 

UNIK i skolan är ett läromedel som syftar till att stärka ungas delaktighet i demokratin. Tanken är att skapa engagemang i demokratifrågor och att eleverna ska förstå hur de kan omsätta detta engagemang i praktiken och göra verkstad av sina tankar och idéer. Unik i skolan är utvecklat av Västerås stad i samverkan med MUCF. 

Slutligen tar vi steget ut i Europa – det som händer i Bryssel och Strasbourg har ju stor betydelse för den nationella och lokala politiken. I Prata EU ger vi dig som möter unga i skolan – eller på fritiden – en hel verktygslåda med webbutbildning, metoder och övningar.

Demokratin 100 år!

Skolverket har tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet samlat information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan: Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever. 

Skolverket lyfter också skolans roll som demokratisk samhällsfunktion i tre poddavsnitt. Tillsammans med inbjudna gäster diskuteras olika teman. 

UR om demokrati

UR har program som utifrån kursplanen lyfter kunskap om demokrati, politik och statsskick till en inspirerande och engagerande nivå, utan att väja för de svåra frågorna. UR visar hur politik berör ungas liv och att unga kan påverka.

#ViMåstePrata

Forum för levande historia står bakom projektet #ViMåstePrata. De har tagit fram samtalskort om demokrati, inklusive en lärarhandledning.

allavaljare.se

allavaljare.se är en sajt med politik på lätt svenska. Det är en del av den lättlästa nyhetssajten 8sidor.se. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är ansvarig utgivare.

Lättläst om val

Valmyndigheten har en sida med lättläst information om bland annat demokrati, vem som får rösta och hur det går till när man ska rösta.

Demokrativerkstaden i klassrummet

Här får eleverna pröva på uppdraget som riksdagspolitiker och fatta beslut i viktiga samhällsfrågor. Genom att eleverna själva får söka fakta, diskutera, förhandla och fatta beslut får de öva beslutsvägar och ta del av demokratiska processer. Spelet gör det lättare att förstå hur politik på riksplanet fungerar. Demokrativerkstaden i klassrummet är ett koncept från Sveriges Riksdag.

Besök Sveriges riksdag virtuellt!

Upplev riksdagen med en guidad tur. Välkommen till Sveriges riksdag!

Det levande valet

Det levande valet är rollspel om politiska val som togs fram till Skolval 2018 och 2019 av Sveriges Elevråd SVEA och Spelhobbyförbundet Sverok.

KALENDER

MARS
23

Skolval 2022 på Nordiska skolledarkongressen

Alla unga ska ha samma förutsättningar till kunskap om demokrati. Att skolan har ett systematiskt arbete med demokratiuppdraget är viktigt - både för ungas delaktighet i samhället men också för att utjämna skillnader som finns till inflytande. 

På Nordiska skolledarkongressen har vi ett seminarium om vikten av demokratistärkande insatser, på vilket sätt Skolval 2022 till riksdagen kan bidra och om konkreta utbildningsmaterial som kan underlätta samtal om demokrati och politik i klassrummet. Rebecka Hinn är MUCF:s uppdragsledare för Skolval 2022 och med sig på scen har hon Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket och Charlotta Granath, lärare, lärarutbildare och EU-skolambassadör. 

Under kongressens båda dagar, 22-23 mars, välkomnar vi även alla besökare till vår monter för samtal och information om demokrati, politik och Skolval 2022 till riksdagen!

Mer information om vårt seminarium och kongressen finns på skolledarkongressen.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet