Det senaste om Skolval 2022 till riksdagen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV 2 OM SKOLVAL 2022 TILL RIKSDAGEN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Hej! 

Kriget i Ukraina påverkar oss alla på olika plan. Många följer händelseutvecklingen och frågor om demokrati väcks och diskuteras. Att vi i Sverige befinner oss mitt i ett valår är en möjlighet att prata om demokrati och politik i skolan. Att stärka elevers kunskap men också färdighet i demokratiska processer.  

Enligt rapporten Autocratization turns viral från Göteborgs universitet har antalet demokratier i världen fortsatt att minska. Idag lever endast 14 procent av världens befolkning i liberala demokratier. Enligt flera internationella rapporter finns oroväckande tendenser på att demokratin är på tillbakagång. Även i Sverige finns stora skillnader i demokratisk delaktighet med valdistrikt där färre än 50 procent av den röstberättigade befolkningen röstade i riksdagsvalet 2018. Människor som inte känner sig delaktiga och upplever att de inte har inflytande kan tappa tron på vår gemensamma demokrati.

Händer detta redan i unga år, är det extra allvarligt. MUCF:s rapport Fokus 21, visar att 6 av 10 unga har ett samhällsintresse, men att endast 2 av 10 upplever att de kan påverka.

Vi behöver satsa på demokratistärkande insatser tidigt. Skolval 2022 till riksdagen är ett sätt att konkret arbeta med skolans demokratiuppdrag och säkra att fler unga får med sig en stark demokratisk ryggsäck. Vi är därför glada att över 300 skolor redan har anmält sig till Skolval 2022! Välkomna att anmäla er ni andra också!

Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022

Top 10 kommuner

Vilka kommuner har högst deltagande i Skolval 2022 till riksdagen?

I årets skolval utlyser vi en tävling där vi rankar landets tio bästa kommuner vad gäller deltagande. Det innebär att de kommuner, som procentuellt sett, har flest anmälda skolor rankas högst. För att hjälpa din kommun att vara högst upp på listan behöver du:

  • Anmäla din skola till Skolval 2022.

  • Sprida information om skolval till andra skolor inom samma kommun.

  • Samarbeta med din kommun för att lyfta fram vikten av skolval.

Listan kommer publiceras på nyhetsbrevet i maj månad.

Omslag och uppslag från metodhandboken Prata politik

Prata politik i klassrummet! 

Ibland är det svårt att veta hur man ska arbeta med politik i skolan. Hur ska man förbereda sig inför ett sådant uppdrag? Räcker det med att undervisa om vikten av politik eller måste man bjuda in politiska partier? Hur gör man egentligen?

Det finns en del utmaningar som skolorna ställs inför gällande skolans demokratiuppdrag. Innebörden av uppdraget är att ge eleverna de kunskaper och information som behövs för att utveckla sin kompetens och därmed utöva ett aktivt medborgarskap. Enligt Skolverket ska skolan driva frågan om politik med kunskaper och värden. Om, genom och för symboliserar tre olika perspektiv som kan beskriva skolans demokratiuppdrag och fungerar som ett stöd i detta arbete.

”Eleverna lär om demokrati och politiska partier genom demokratiska arbetsmetoder som till exempel samtal, vilket ger kunskaper för demokrati.” 

Frågan om politiska partiers tillträde till skolan är ett aktuellt ämne som uppmärksammas särskilt under valtider. Att bjuda in politiska partier till skolan är ett sätt att arbeta med demokratiuppdraget. För att kunna göra ett medvetet val behöver elever ha kunskap om vad de olika partierna står för. I studien Fokus 21, som genomfördes av MUCF under förra året, beskriver unga att det finns brist på kunskap om politik, att de uppfattar politik som svårt och krävande vilket i sin tur påverkar ungas deltagande i politiken. Fler unga väljer att inte delta och avstå på grund av kunskapsbrist. Skolan har därför en viktig roll i att stärka elevers kunskap om den demokratiska processen och öka deras deltagande i politik och demokrati. 

När det är ett valår har skolan stora möjligheter att anordna olika aktiviteter på temat politik. Skolan kan involvera elever genom att arrangera Skolval 2022 till riksdagen och bjuda in olika politiska partier. I Prata politik, som är ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan, hittar ni stöd för att arbeta systemiskt och kvalitativt med dialog om politik. Prata politik är en del av MUCF:s demokratipaket till skolan.

Skolval 2022 i Örnsköldsvik

Skolval 2022 i full gång i Örnsköldsvik

Vi åkte norrut till Örnsköldsvik och fick träffa elever, lärare och kommunens demokratistrateg. Här har samarbete blivit ett nyckelord och det är självklart att alla elever ska ges möjlighet att delta och göra sin röst hörd.

Möt Moniqa, Hans, Anna, Camilla, Tjoetven och William. Låt dig inspireras av kloka råd, deras erfarenheter och smarta lösningar på hur de genomför Skolval 2022 tillsammans!

Erfarenhetsträffar med Skolval 2022

Erfarenhetsträffar om Skolval 2022

Till dig som jobbar på högstadiet eller gymnasiet! Är du engagerad i skolvalet och demokratifrågor på din skola? Eller vill du bli det? Då är du välkommen att medverka vid de digitala erfarenhetsträffar som vi anordnar under våren och hösten med anledning av skolvalet.

Erfarenhetsträffarna leds av våra demokratimentorer som representerar olika skolformer och program (högstadium, gymnasium, teoretiska, tekniska, särskolor, elever och skolpersonal). Deras uppgift är att inspirera andra genom att dela med sig av sitt arbete med skolval och demokratifrågor.

Har du en elev i klassrummet med ett intresse för demokratifrågor och som skulle vilja delta eller leda erfarenhetsträffarna? Vi arrangerar även erfarenhetsträffar riktade till elever som brinner för demokrati och vill vara med.

Mer information om demokratimentorer och anmälan till erfarenhetsträffar

Intervjuserie: Varför skolval?

I vår intervjuserie Varför skolval? kan du följa lärare och annan skolpersonal som delar med sig av sina erfarenheter av tidigare skolval och tankar inför Skolval 2022 till riksdagen. Intervjuserien lyfter även fram hur man kan arbeta inför valet i skolan för att öka elevernas kunskap om demokrati och politik.

Först ut är Tommy Palmberg, lärare i samhällskunskap och svenska på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Du hittar intervjun på skolval.mucf.se

 

Omslag och uppslag från metodhandboken Prata politik

Chans att delta i EU:s ungdomsdialog

EU:s ungdomsdialog 2022-2023 sträcker sig över Sveriges ordförandeskap i EU.

Som en del i att förbereda unga till skolvalet kan ni som skola delta i EU:s ungdomsdialog genom att arrangera lokal demokrativerkstäder.

Under demokrativerkstäderna samlas ungas åsikter och synpunkter om hur EU:s ungdomsmål 3 Inkluderande samhällen och mål 10 Ett hållbart och grönt Europa ska nås.

Resultaten av demokrativerkstädernas rapporteras in till LSU senast den 10 juni 2022. Rapporterna från de lokala demokrativerkstäderna kommer att bli del av underlaget till Sveriges rapport till EU-kommissionen.

Mer information

MIK kunskapsbank

Statens medieråd har lanserat en ny webbplats som samlar olika pedagogiska resurser från flera olika aktörer. Här finns tips, fördjupning och material för dig som är skolpersonal och vill stärka sin medie- och informationskunnighet. 

Lektionsserie från Mediekompass 

Mediekompass har en lektionsserie med fokus på demokratiarbetet i klassrummet. Med utgångspunkt i DN:s artikelserie Vi och demokrati syftar lektionsserien till att få eleverna fördjupa sig i betydelsen av demokrati och vad det innebär. 

Dags att rösta - lättläst bok om valet

8 Sidor har tagit fram Dags att rösta - valskola 2022. Det är lättläst handbok för den som vill rösta, men känner sig osäker på hur, var, när och varför. Boken presenterar de åtta partierna i riksdagen, deras historia och vad de tycker i några av valets viktigaste frågor.

Till boken har 8 sidor tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier, tagit fram ett lektionsmaterial - färdigt att användas i klassrummet!  

UR om demokrati

 UR hittar du serien Demokrati helt enkelt som uppmärksammar hur unga använder sig av de demokratiska verktygen för att göra sin röst hörd. Serien ger även tips på hur det går till att påverka genom att bland annat bilda en förening, skriva ett medborgarförslag och starta en namnsamling.

Om demokratins utveckling

Myndigheten för delaktighet har tagit fram material om demokrati. I blocket Demokrati genom åren hittar du en kunskapssammanställning där det också finns en sammanfattning på lättläst. Där finns även en film om demokratins utveckling för personer med funktionsnedsättning.

Fortbildningsdag inför valet 2022

I Riksdagshuset genomförs den 9 maj en fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap och för lärarstudenter. Temat för fortbildningen är riksdagens arbete med valet. Sista anmälningsdatum är den 2 maj.

KALENDER

APRIL
27

SETT- dagarna

Hur kan du som lärare stärka engagemanget för demokrati i skolan inför skolval? Det är en fråga vi diskuterar på SETT-dagarna tillsammans med UR. SETT-dagarna är en mötesplats för kompetensutveckling och nätverk, därför vill vi bjuda in dig till ännu en chans för informationsutbyte om demokrati i skolan. Vi kommer befinna oss med UR i deras monter.

Programmet ser ut så här:

27 april, kl. 14: Så stärker du ungas tro på demokrati tillsammans med UR och MUCF inför valet – ställ dina frågor till experterna.
Denna dag anordnas även seminariet ”Skolan och demokratiuppdraget” där Charlotta Granath medverkar (MUCF:s samordnare av demokratimentorsnätverket inom skolval).

28 april kl. 14: Så stärker du engagemanget för demokrati i särskolan inför valet med UR och MUCF – ställ dina frågor till experterna

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet