Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Information om Skolval 2022 från
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Hej!

Nu är hösten inne på sista rycket och vi hoppas ni har fått möjlighet att njuta av ett välbehövligt höstlov.

Sedan vi hördes av senast har skolvalsteamet arbetat mycket med statistik utifrån skolvalets resultat. Det slutgiltiga resultatet finns publicerat på skolval.mucf.se. Välkommen dit och ta reda på hur det gick på din skola, kommun, län och på nationell nivå! 

Vi vill rikta ett stort tack till alla skolor som deltog. Framför allt till alla elever, lärare, skolbibliotekarier, skolledare. rektorer och alla andra som har bidragit till att så många valdagar har kunnat genomföras. Tillsammans har ni bidragit till att nära 400 000 elever har gjort sin röst hörd! Årets skolval har nått långt utanför skolans väggar, inte minst på grund av den stora mediala uppmärksamheten lokalt, nationellt och även internationellt.

Nu vill vi gärna veta vad ni alla tycker – både ni som var med i skolvalet och ni som inte var det. Era synpunkter är värdefulla för vårt fortsatta arbete att utveckla skolvalet. Genom att svara på våra enkäter kan ni påverka och få era röster hörda! Glöm inte att sprida enkäterna vidare! Mer information om enkäterna hittar ni längre ned i detta nyhetsbrev.

Vänliga hälsningar

Rebecka Hinn, Uppdragsledare för Skolval 2022

Slutgiltigt resultat för Skolval 2022

Några övergripande resultat i Skolval 2022

  • 390 120 högstadie- och gymnasieelever röstade på de skolor som deltog. Det motsvarar ett valdeltagande på 77,9 procent. 2018 var valdeltagandet 79,8 procent.

  • I områden med lågt valdeltagande i allmänna val och hög arbetslöshet, deltog 61,8 procent i år. 2018 deltog 57,6 procent.

  • Färre kommunala skolor deltog 2022 (55 procent) jämfört med 2018 (63,8 procent).

  • Något fler friskolor deltog 2022 (45,5 procent) jämfört med 2018 (43,7 procent).

  • En större andel gymnasieskolor med yrkesprogram deltog 2022 (67,9 procent) jämfört med 2018 (60,3 procent).

  • Få särskolor deltog i Skolval 2022. 269 av Sveriges 659 särskolor (40,8 procent), jämfört med 44,7 procent 2018.

  • I år deltog skolor från 258 av Sveriges 290 kommuner (89,0 procent). 2018 deltog 266 kommuner (91,7 procent).

För mer information kontakta skolval@mucf.se

 

Din röst är viktig för oss och för Sveriges Talman.

Din röst är viktig för oss och för Sveriges Talman

Vi vill veta vad ni tycker! Både skolor och elever som har varit med i skolvalet OCH som inte var med. Allas röster är viktiga för att nästa skolval ska utvecklas i rätt riktning och nå ännu fler! Och för att ni ska kunna få ett så bra demokratistöd som möjligt. 

Vi har tagit fram två enkäter:

  • En till ALLA elever
  • En till skolpersonal som besvaras av EN person per skola.

Enkäten tar 1-10 minuter, beroende på hur mycket ni vill och kan svara på. Hjälp oss att sprida den till elever på era skolor så att vi får så många svar som möjligt!

Missa inte Talmannens hälsning där han visar sitt intresse för elevernas åsikter och ert vikiga arbete med skolans demokratiuppdrag! 

Här hittar ni enkäterna:

Elevenkät 

Enkät för skolpersonal

OBS! Svaren på enkäterna är anonyma.

Valvaka med skolval 2022

Se valvakan i efterhand

Om du missade vår digitala valvaka den 12 september kan du se den i efterhand genom att trycka på videon. I den har vi presentation av skolvalsresultatet, panelsamtal om demokratiarbetet i skolan samt intervjuer med skolpersonal och elever om sitt skolvalsarrangemang.

Hur pratar vi om svåra frågor i skolan?

Skolinspektionen bjuder in till ett seminarium på temat värdegrund och demokrati i skolan för skolledare den 1 december. Deltagandet är kostnadsfritt. Här hittar du mer information om anmälan.

Guidelines om desinformation till skolpersonal

Nyligen har EU-kommissionen publicerat ett stödmaterial med fokus på desinformation bland unga. Materialet består av tips och aktivitetsplan som lärarna kan använda i klassrummet. Ta del av guiden här.

Broschyr i grundläggande IT-säkerhet på tre olika språk

Som en del av ett regeringsuppdrag som Internetstiftelsen samarbetar med MSB och Polisen om, så har dessa aktörer tagit fram broschyrer med tips på grundläggande IT-säkerhet. De finns på svenska, engelska och arabiska. Broschyren kan beställas av Internetstiftelsen som också står för tryckkostnad. Hör av er med antal ex per språk och leveransadress till Björn Appelgren på bjorn.appelgren@internetstiftelsen.se

En ny forskningsöversikt om demokratididaktik i skolan

Skolforskningsinstitutet släpper en forskningsöversikt om demokratididaktik i skolan med internationell utblick, i december. För mer information kan ni kontakta pontus.wallin@skolfi.se

MUCF- dagarna

Till er som är intresserad av MUCF och våra frågor, vi närmar oss årets MUCF-dagar där ungdomspolitik och politiken för det civila samhället är i fokus. Det blir tre dagar fyllda med ny kunskap, metoder och verktyg som MUCF tagit fram under året. Klicka här för mer information.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet