NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Tack för det gångna året - nu ser vi fram emot Sverige som ordförande i EU:s ministerråd

År 2022 inramades av Europaåret för unga, och för MUCF - som varit nationell samordnare för året - så har det här inneburit många evenemang och aktiviteter där ungas betydelse för att bygga en gemensam europeisk framtid har stått i fokus.

Vi har också samlat in ungas röster: åsikter, frågor och kommentarer som unga har om EU och framförallt tankar kring EU:s 11 ungdomsmål. Insamlingen har skett både digitalt via en enkät och genom de många möten med unga som vi haft under året. Denna uppgift fortsätter vi med ända fram till slutet av februari 2023 då Europaåret för unga officiellt avslutas. Den 6 december hölls ett stort avslutande evenemang för året i EU-parlamentet i Bryssel - det går att se en inspelning av evenemanget om man vill få en inblick i det som pågått i hela Europa under 2022.

Under 2022 har vi haft två planerade ansökningsrundor. Den senaste är precis avslutad. Vi vill tacka alla som skickat in sina ansökningar och som är taggade på att genomföra sina projekt med hjälp av EU-medel. Vi hoppas på att under 2023 kunna öppna ögonen för ännu fler att vilja genomföra Erasmusprojekt.

Förutom de två planerade rundorna så valde vi att öppna en extrarunda i maj för att öppna upp möjligheten att genomföra projekt med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Vi fick in många bra ansökningar och hoppas att projekten blev lyckade.

Men nu när tittar vi framåt mot 2023 verkar det bli minst lika spännande som 2022! För den 1 januari tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd, vilket kommer att erbjuda extra synlighet för vårt land i hela Europa. Samtidigt ger det en möjlighet för oss som jobbar med EU:s ungdomsprogram att lyfta fram alla de fina möjligheter som finns för unga inom ramen för programmen. Det här är något som vi på internationella avdelningen på MUCF ser fram emot extra mycket. I januari berättar vi mer om de olika aktiviteter vi planerar för under ordförandeskapet. Det går även att ansöka om projekt inom Erasmus+ Idrott hos oss på MUCF från och med nästa år, ett nytt spännande programområde som vi tar över.

Vi hoppas ni fortsätter läsa vårt nyhetsbrev och ta gärna kontakt med oss om ni har frågor eller om ni vill samarbeta med oss!

Med det önskar jag er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Johan Lycke, chef för avdelningen för internationellt samarbete

Ansökan för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren öppen

Ansökan inom EU:s ungdomsprogram är öppen. Programområden som går att söka med deadline 23 februari är Mobilitetsprojekt (Ungdomsutbyte, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga, DiscoverEU Inkluderingsinsats och Projekt för att öka ungas delaktighet) inom Erasmus+ Ungdom.

Inom Europeiska solidaritetskåren kan du söka bidrag för Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt.

Även Mobilitetsprojekt för personal inom idrottssektorn inom Erasmus+ Idrott går att söka.

Läs mer och ansök på MUCF:s webbplats.

Erasmus+ Ungdom

Erasmus+ Idrott Mobilitet

Europeiska solidaritetskåren

MUCF söker externa bedömmare

Vi söker nu externa bedömare med kunskap om/erfarenhet av kvalitetsbedömning av projektansökningar och/eller slutrapporter eller kompetens/erfarenhet som MUCF bedömer som likvärdig.

Som extern bedömare ingår du i MUCF:s bedömarpool och åtar dig uppdrag enligt beskrivning. Bedömningsuppdraget gäller specifikt ungdomsdelen av EU-programmet Erasmus+ där MUCF är nationellt programkontor.

För mer information om uppdraget och hur ni ansöker kan ni kontakta oss på jens.brinkestam@mucf.se eller sofia.stafstrom@mucf.se.

Ny utlysning för projekt som förebygger och bekämpar våld mot kvinnor och barn

Delprogrammet Daphne inom CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) har en utlysning ute nu med deadline 19 april 2023. Daphne syftar till att förebygga och bekämpa våld mot barn, unga människor och kvinnor, liksom våld mot andra riskgrupper, samt stödja och skydda offer för sådant våld. Denna utlysning kommer speciellt inrikta sig på att finansiera en begränsad skara av större organisationer/aktörer (offentliga eller civilsamhället) som har kapacitet att vidareförmedla bidrag och kunskapsbyggande åtgärder till mindre civilsamhällesorganisationer. Har du frågor, hör av dig till MUCF på cerv@mucf.se

Läs mer om utlysningen och ansök på EU-kommissionens webbplats.

Funding & tender opportunities

CERV

Webbinarium: Ansök om projekt inom Erasmus+ Ungdom

Varmt välkommen till MUCF:s webbinarium för inspiration och information om Erasmus+ Ungdom programområde 1 (KA1). Under webbinariet kommer ni få första stöd inför att skicka in en ansökan till deadline för ansökningsrunda 1 2023.

17 januari 2023, klockan 13.00 – 14.00

Anmäl dig senast 16 januari

Webbinariet är till för er som är intresserade av att ansöka om ett projekt inom Erasmus+ Ungdom.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Webbinarium: Ansök om projekt inom Erasmus+ Ungdom

En organisation beviljas Quality Label

Sedan i oktober 2022 har MUCF beviljat en organisation Quality Label inom Europeiska solidaritetskåren.

Organisationer som beviljats Quality Label

  • Posithiva gruppen

Är din verksamhet intresserad av att ta emot eller sända volontärer? Läs mer om hur ni kommer igång på MUCF:s webbplats.

Ansök om Quality Label

Engagerade unga till Europarådet

Europarådets kommun- och regionkongress söker ungdomskandidater mellan 18-30 år för att vara med och delta på bland annat två kongressmöten under 2023. Ungdomarna behöver vara engagerade men inte ha någon politisk bakgrund. Tipsa en ung i din närhet att söka innan 6 januari.

Läs mer på Europarådets webbplats.

Call for applications to participate in the 2023 edition of the "Rejuvenating Politics" initiative

Lyssna på podcasten Be Europe med unga från Europa

Eurodesk producerar podcasten Be Europe där unga från Europa får göra sin röst hörd. Nu finns ett avsnitt ute där Emma från Sverige pratar om Sverige, sin volontärresa genom Europeiska solidaritetskåren, psykisk hälsa och hållbarhet. Lyssna och titta på avsnittet Be Europe med Emma Örjas på Youtube.

Be Europe: Sweden - Episode 13

Project Lab - Quality: Volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Varmt välkommen att delta på MUCF:s digitala Project Lab - Quality om Europeiska solidaritetskårens volontärprojekt. Här kan du få inspiration, verktyg och kunskap om volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren, ett EU-program där organisationer kan ta emot unga volontärer i sina verksamheter och skicka ungdomar till volontärprojekt utomlands och i Sverige.

  • 30 januari 09.00-12.30
  • 2 februari 10.00-12.00
  • 6 februari 10.00-12.00
  • 9 februari 10.00-12.00

Anmäl dig senast 27 januari

Project Lab - Quality är ett utbildningskoncept som MUCF anordnar i samarbete med externa utbildningsledare. Syftet med utbildningen är att erbjuda kompetensutvecklingsmöjligheter till organisationer i Sverige så de kan implementera volontärprojekt med god kvalité.

Läs mer och anmäl dig på MUCF:s webbplats.

Project Lab - Quality: Volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren

Erasmus  
 

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ vår internationella verksamhet!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet