Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

God Jul & Gott Nytt År!

Året som gått har inneburit många förändringar i vår omvärld. Under våren kunde vi återgå till arbete på kontoret och fysiska möten. Att mötas hade många av oss längtat efter. Det märkte vi inte minst i Almedalen i somras när MUCF tillsammans med civilsamhället bjöd in till Civilsamhällesarenan där vi under två dagar skapade förutsättningar för många spännande diskussioner och möten mellan beslutsfattare på olika nivåer och aktörer inom civilsamhället.

Civilsamhället gör alltid ett viktigt arbete men under senare år har insatserna blivit alltmer synliga och angelägna. Flyktingkris, pandemi och nu ett krig i vår närhet har ställt och ställer nya krav på insatser för människor på flykt och i utsatta situationer. I spåren av kriget står vi nu mitt i en energikris och ökad inflation. Detta påverkar även civilsamhället, inte bara i form av ökade kostnader, utan också för att det kommer att finnas många fler människor som behöver hjälp.

Under året har MUCF överlämnat flera viktiga rapporter till regeringen. En rapport som spelar särskilt stor roll är den heltäckande kartläggning av hbtqi-personers levnadsvillkor i Sverige. Unga hbtqi-personer lever ofta med betydligt sämre villkor än andra. Därför behöver skolan, sjukvården och arbetslivet förändras, så att alla unga ska känna sig trygga och likvärdigt bemötta.

I årets Fokusrapport som lyfte ungas ekonomiska villkor ser vi att många unga har goda ekonomiska levnadsvillkor men att det finns grupper av unga som har det svårt. Skillnaderna är stora mellan de som har det bra och de som lever i ekonomisk utsatthet och det är därför viktigt att följa den fortsatta utvecklingen när samhället går in i en lågkonjunktur.

I samband med de allmänna valen anordnade MUCF skolval tillsammans med många skolor runt om i landet. Intresset var stort och många unga tog chansen att rösta i sitt skolval. Men fortfarande är det unga som inte får chansen att lära sig mer om politik och valförfarande på sina skolor. Syftet med skolval är att få det demokratiska samtalet i skolor att blomstra och lära unga att slå vakt om våra demokratiska rättigheter och det är därför viktigt att alla skolor deltar.

I slutet av året arrangerade myndigheten MUCF-dagarna där vi under tre dagar belyste civilsamhället och idéburen välfärd, unga i ekonomisk utsatthet, politiskt engagemang bland unga och ungas möjligheter i Europa. Förra veckan höll vi för nionde året i rad Kunskapskonferensen som vi arrangerar tillsammans med Vetenskapsrådet, Ideell Arena och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Runt 200 deltagare samlades då för att lyssna till några av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället. Stort tack till alla som gjorde MUCF-dagarna och Kunskapskonferensen möjliga och till alla er som deltog.

Ett svårt men spännande år går mot sitt slut och vi hoppas på att det nya året ger fred i vårt närområde, att debatten för alla människors lika värde stärks och att det skapas goda förutsättningar för att stärka demokratin både i Sverige och runt om i världen där demokratin på flera håll naggas i kanten.

Vi på MUCF önskar alla våra vänner och samarbetspartners en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lena Nyberg

Generaldirektör, MUCF

KALENDER

JAN
02

Projektbidragsansökningar öppnar
På mucf.se hittar du sidan med de ansökningar som är öppna.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet