Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Unga skapar EU:s framtid i Växjö

Just nu (20–22 mars) pågår EU:s ungdomskonferens i Växjö. Över 200 unga delegater från hela EU samt från Island och Ukraina har samlats för att diskutera frågor kopplade till EU:s 11 ungdomsmål. EU:s ungdomskonferens är ett av de officiella evenemangen inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Den här ungdomskonferensen är den sista av tre ungdomskonferenser inom ramen för omgång 9 av EU:s ungdomsdialog. I EU:s ungdomsdialog samlas synpunkter från unga i hela unionen in för att sedan bli rekommendationer till medlemsstaterna. Under konferensen deltar två ungdomsrepresentanter från varje medlemsstat för att diskutera de resultat som har kommit fram i konsultationer med unga i varje land. De slutsatser som dras under dagarna i Växjö kommer så småningom att läggas fram för EU:s ministerråd.

Alla unga i Sverige är välkomna att delta i EU:s ungdomsdialog. Nedan kan du läsa mer om hur ungdomar i din kommun kan bli delaktiga. 

Vill din kommun eller organisation medverka i EU:s ungdomsdialog?

MUCF arbetar för att fler unga ska vara delaktiga i EU-frågor. Ett viktigt verktyg för detta är EU:s ungdomsdialog, en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för medlemsstaterna. 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har till uppgift att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. MUCF stöder LSU i det här uppdraget genom att hjälpa till med olika insatser.

Alla unga i Sverige är välkomna att delta i EU:s ungdomsdialog. Lokala demokrativerkstäder är ett sätt att samla in ungas åsikter. Demokrativerkstäder kan arrangeras av både kommuner och organisationer.

Läs mer om hur ni kan delta i EU:s ungdomsdialog

Nästa omgång av demokrativerkstäder kommer med största sannolikhet ske under perioden oktober 2023 - januari 2024. Mer information om detta kommer under våren.

"Ungas röster måste får höras... 

...när det kommer till myndighetsbeslut. Det ”vuxengissas” allt för ofta, vilket kan få extremt negativa följder på lång sikt, och ett utanförskap när det kommer till utbildning och arbetsliv."

Detta är ett av budskapen på Tankebarometern som just nu och till slutet av maj är placerad utanför Konserthuset i Växjö.

I samband med EU:s ungdomskonferens lanserade MUCF tillsammans med Växjö kommun Tankebarometern, en visuell installation av ungas tankar och åsikter kring EU-frågor. Budskapen på Tankebarometern har tagits fram inom ramen för Europaåret för unga 2022 som MUCF varit nationell samordnare för.

Läs mer om Tankebarometern

Sök bidrag till unga för projekt inom demokrati och ungas delaktighet 

Nästa år är det EU-val och med hjälp av internationella bidrag från MUCF kan unga i ditt lokalsamhälle få chansen att påverka sina demokratiska förutsättningar genom EU-projekt.

Den 23 mars håller MUCF ett webbinarium om Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren med fokus på demokrati.

Den 6 april håller MUCF ett webbinarium om Projekt för att öka ungas delaktighet inom Erasmus+ Ungdom.

Genom att delta på dessa webbinarium får du lära dig om vilken projektform som passar bäst för de unga som finns i din närhet och hur du ska gå vidare i processen.

Läs mer om webbinarierna på MUCF:s webbplats:

Webbinariet Introduktion till Europeiska solidaritetskåren - ett verktyg för ungas deltagande

Webbinariet Introduktion till Erasmus+ Ungdom - bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet

Fler tips! Så kan ni stärka ungas delaktighet i EU-frågor och på hemmaplan

Till dig som möter unga i din profession erbjuder MUCF verktyg som kan underlätta och hjälpa dig i ditt arbete när det handlar om att stärka ungas delaktighet i demokratin.

  • EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå är en praktisk handbok som hjälper lokala aktörer att stärka sitt arbete för att öka ungas delaktighet i EU-frågor.
  • Verktygslådan Prata EU med unga rymmer en webbutbildning, interaktiva metoder och övningar, publikationer, presentationer, filmer och mer därtill.
  • MUCF:s demokratipaket till skolan innehåller verktyg och material som kan underlätta för dig att prata demokrati med unga i skolan och på fritiden.
  • Som hjälp till att säkra ungas demokratiska och mänskliga rättigheter har MUCF tagit fram en modell som beskriver ett Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. För dig som är anställd inom kommunal verksamhet finns bland annat en webbutbildning inom Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.
  • Rapporten Fokus 21 - Vilja att förändra har tagits fram av MUCF och handlar om drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang.
  • MUCF fick 2020 i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. Uppdraget innebar också att utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt stärka delaktigheten i demokratin. Läs slutrapporten för uppdraget Främja ungas förutsättning att delta i demokratin 

MUCF idag - Tack alla ni som tittar! 

Tack till alla som följde oss live den 16 mars och ni som i efterhand tagit del av senaste avsnittet av MUCF idag som handlar om ungas möjlighet till en meningsfull fritid

Under sändningen presenterades bland annat den rykande färska rapporten Ung idag 2023 - En fördjupad bild av ungas fritid från MUCF. Den visar bland annat att bara varannan ung person med funktionsnedsättning och varannan ung tjej med utländsk bakgrund är nöjda med sin fritid. Rapporten visar också att en av tre i åldern 16–25 inte har råd med fritidsaktiviteter eller inte kan delta i dem eftersom det är svårt att ta sig till aktiviteten. Läs mer om rapporten Ung idag 2023 - En fördjupad bild av ungas fritid 

Har du ännu inte sett senaste avsnittet av MUCF idag? Klicka här för att se MUCF idag den 16 mars - Ungas val av aktiviteter på fritiden – fri vilja eller skillnader i möjlighet?

 

Missa inte nästa MUCF idag den 23 maj!

Anmäl dig redan idag 

Mer information kommer i utskick och på www.mucf.se.

 

MUCF idag är MUCF:s digitala serie som vänder sig till dig som arbetar med eller tar beslut som rör unga eller det civila samhället. MUCF idag sänds online via YouTube och är kostnadsfritt. 

Ta del av tidigare avsnitt av MUCF idag

 

Statistik om ungas inflytande på www.ungidag.se

På Ung idag hittar du statistik och information om ungas levnadsvillkor i Sverige. Bland annat finns statistik om hur unga upplever sina möjligheter att föra fram åsikter till beslutsfattare, hur många som är medlemmar i politiska partier, deltar i politiska aktiviteter eller är intresserade av samhällsfrågor.

Missa inte SISTA CHANSEN att anmäla sig till utbildningen Civila samhället i samhället 

Den 26 mars är det sista chansen för den här gången att anmäla sig till utbildningen Civila samhället i samhället. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar.

Läs mer om och anmäl dig till Civila samhället i samhället

På gång

APRIL
6

Introduktion till Erasmus+ Ungdom

Ett digitalt seminarium för dig som vill få en inblick i hur du och din verksamhet kan använda bidrag från Erasmus+ Ungdom för att öka ungas deltagande i det demokratiska livet.

Läs mer om webbinariet om Erasmus+ Ungdom

 

Vill du veta vad mer som är på gång? Klicka in på vårt kalendarium på www.mucf.se

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet