Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV FRÅN
Webbversion
Till mucf.se
Illustration: Skyline EU med texten "prata EU", illustratör: Maja Larsson

Välkommen att delta i webbinarieserien prata EU

EU påverkar ungas vardag och framtid!
Samtidigt råder låg kunskap om vad EU gör och hur EU fungerar samt hur man kan påverka det som sker i unionen.

I webbinarieserien prata EU fokuserar vi på hur vi kan öka ungas kunskap och engagemang i frågor om EU och demokrati - och därmed ungas möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap. 

Varmt välkommen att delta kostnadsfritt på ett eller flera webbinarier och tack för att du sprider ordet om dem till dina kollegor och nätverk.

EU:s ungdomsdialog i Sverige

Illustration: Människa med mobil, illustratör: Maja Larsson

3 november 2020
kl. 13.00-15.30

EU:s ungdomsdialog är en process för att få in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för EU-politiken. EU:s ungdomsmål togs till exempel fram på det här sättet.

För att kunna inkludera så många svenska ungdomar som möjligt i ungdomsdialogen har MUCF och LSU tagit fram ett metodmaterial så att lokala aktörer kan genomföra demokrativerkstäder på hemmaplan. Denna metod vill vi dela med oss av under webbinariet.

Innehåll
Vi inleder webbinariet med att belysa och resonera kring varför det är viktigt att öka ungas kunskap och engagemang i frågor om EU och demokrati. Därefter introducerar vi EU:s ungdomsdialog och berättar om hur den fungerar i praktiken. Fokus kommer sedan att ligga på att gå igenom det svenska konceptet demokrativerkstad. Detta är en konkret metod som din organisation eller kommun kan använda för att inkludera era ungdomar i EU:s ungdomsdialog.

Webbinariet arrangeras av MUCF, LSU och Sveriges ungdomsråd. Sveriges ungdomsråd är en av organisationerna som stöttar LSU i det praktiska genomförandet av demokrativerkstäderna.

För vem
Webbinariet vänder sig till dig som arbetar inom en ungdomsorganisation, fritidsgård eller annan kommunal verksamhet som arbetar för att öka ungas delaktighet och specifikt ungas delaktighet i EU-frågor.

Anmäl dig senast den 30 oktober. Webbinariet är kostnadsfritt. 

Webbinarium: EU:s ungdomsdialog i Sverige

Praktisk EU-kunskap för ungdomsorganisationer

Illustration: Människor, dator samt papper och pennor, illustratör: Maja Larsson

17 november 2020
kl. 13.00-16.00

Ungas engagemang i civilsamhället är viktigt för demokratin eftersom engagemang i tidig ålder skapar förutsättningar för att värna demokratin även i vuxen ålder. Civilsamhällesorganisationer spelar därför en central roll i arbetet med att stärka ungas delaktighet i såväl lokalsamhället som i EU och Europa.

För att öka civilsamhällets förutsättningar att prata EU och därigenom stärka ungas möjligheter till delaktighet i samhället och demokratin erbjuder MUCF anpassad kunskap och praktiska verktyg som vi vill dela med oss av under webbinariet.

Innehåll
Vi inleder webbinariet med att belysa och resonera kring varför det är viktigt att öka ungas kunskap och engagemang i frågor om EU och demokrati. Vi lägger sedan kunskapsbasen genom att gå igenom vad EU är och varför EU finns samt vilka möjligheter som finns att påverka EU. Därefter delar vi med oss av en rad praktiska verktyg och metoder som kan användas för att sprida kunskapen och engagera unga i frågor om EU och demokrati.

Webbinariet arrangeras av MUCF och LSU.

Föreläsningen hålls av Charlotta Granath som är SO-lärare, lärarutbildare, författare och EU-skolambassadör. På uppdrag av MUCF föreläser Charlotta om EU och demokrati på fritidsledarutbildningar runt om i landet.

För vem
Webbinariet vänder sig till dig som är verksam inom civilsamhället i en ungdomsorganisation eller en organisation som arbetar för demokrati och ungas delaktighet i samhället och som vill få mer kunskap och verktyg för hur du kan prata EU med unga.

Anmäl dig senast 16 november. Webbinariet är kostnadsfritt.

Webbinarium: Praktisk EU-kunskap för ungdomsorganisationer 

Fördjupning: EU:s ungdomsdialog i Sverige

Illustration: Utropstecken i orange pratbubbla, illustratör: Maja Larsson

18 november 2020
kl. 9.00-10.30

Webbinariet riktar sig till dig som deltagit i webbinariet den 3 november och som är intresserad av att genomföra en demokrativerkstad på hemmaplan.

Innehåll
Under webbinariet fördjupar vi oss i metoden för att kunna genomföra en demokrativerkstad på egen hand. Vi går igenom processen steg för steg och tydliggör rollen som lokal aktör i EU:s ungdomsdialog.

Anmäl dig senast 17 november. Webbinariet är kostnadsfritt.

Webbinarium: Fördjupning: EU:s ungdomsdialog i Sverige

MUCF:s ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020: EU:s ungdomsstrategi

 

30 november 2020
kl. 10-14

Under fyra dagar (30 november – 3 december) lyfter MUCF fram några av Sveriges mest aktuella frågor som rör ungdomspolitik och politiken för det civila samhället. Med start den 30 november har du möjlighet att hänga med på upp till fyra olika sändningar när vi lyfter några av våra mest aktuella frågor inom ämnet.

Dagarna rivstartar den 30 november med ett EU-fokus och utgångspunkt i EU:s ungdomsstrategi. Många av utmaningarna som vi ser inom ungdomsområdet är utmaningar som vi delar med andra länder. EU:s ungdomsstrategi är en strategisk utgångspunkt som hjälper oss att betrakta lokala ungdomspolitiska frågor med ett EU-perspektiv.

Genom att grunda det lokala och regionala arbetet i EU:s ungdomsstrategi kan vi säkra att det lokala arbetet utgår från ett ungdomsperspektiv och att vi prioriterar sådant som unga vill att vi ska prioritera – på lokal, nationell och europeisk nivå.

Innehåll

Pass 1, kl. 10–12
Passet guidar igenom innehållet i EU:s ungdomsstrategi och konkretiserar hur den kan användas på lokal nivå. Här ges även en introduktion till EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren och hur dessa program kan inkluderas i en lokal handlingsplan för att skapa mer legitimitet och långsiktighet i arbetet med och för unga. Fakta och omvärldsanalys varvas med metoder och verktyg.

Pass 2, kl. 13–14
Passet gör en djupdykning i behovet av att prata EU. EU:s lagar och regler påverkar en stor del av vår vardag men samtidigt visar forskning på generellt låg kunskap om vad EU gör, hur EU fungerar och vilka påverkansmöjligheter som finns. För att säkerställa att unga kan nyttja sina demokratiska rättigheter fullt ut behöver vi även väga in det unga deltagandet i EU-frågor.

För vem

Första passet vänder sig främst till personer som arbetar med strategiska frågor inom ungdomsområdet men också till dig som arbetar operativt direkt med unga. Passet är relevant för dig som arbetar inom kommun och civilsamhällesorganisationer.

Andra passet vänder sig till dig som arbetar med demokrati- och ungdomsfrågor, förmodligen direkt med unga, och som känner att du vill ha mer kunskap om EU och praktiskt stöd för att kunna prata EU med unga.

Mer information och anmälan hittar du på MUCF:s webbplats. Passet är kostnadsfritt.

MUCF:s ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020

Webbinarium: EU:s ungdomsstrategi

Om prata EU

Illustration: Skyline EU, illustratör: Maja Larsson

MUCF arbetar för att öka ungas kunskap och delaktighet i frågor om EU och demokrati.

För att åstadkomma det vänder vi oss till dig som möter unga i skolan eller på deras fritid. Tillsammans kan vi öka ungas möjligheter till ett aktivt och inflytelserikt medborgarskap.

Som inspiration och vägledning i arbetet tar MUCF fram olika former av stöd och insatser som du kan använda, mixa och anpassa som det passar dig och unga i din närhet. Webbinarieserien är en av flera insatser som vi erbjuder inom konceptet prata EU.

www.mucf.se/prataeu

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet