Webbversion

DE VIKTIGASTE NYHETERNA INOM VINDKRAFT

OKTOBER 2020

Regeringen tillsätter utredning om borttagande av kommunalt veto mot vindkraft

Miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft, det s.k. kommunala vetot, har fått skarp kritik – bland annat för att sakna beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns. Svensk Vindenergi välkomnar därför att regeringen nu tillsätter en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet på kommunal tillstyrkan.

Läs kommentaren från Svensk Vindenergi. Se även pressmeddelande från Miljödepartementet

För jobb, klimat och elförsörjning: Slopa anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft

I en debattartikel i Dagens Samhälle varnar regionråden i Region Skåne Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L) för att den låga elproduktionskapaciteten i södra Sverige skapat både elbrist och extrema prisnivåer. Regionråden efterlyser ny lokal elproduktion, kopplat till att kärnkraftsreaktorer läggs ned, närmast en reaktor i Ringhals vid årsskiftet.

Läs debattinlägget i Dagens Samhälle.

Forskare: Kostnaden för Parisavtalet motsvarar en halv coronakris

Hälften av de pengar vi redan investerat i krispaket under pandemin skulle kanske räcka för att genomföra en energiomställning i linje med Parisavtalet menar fem forskare.

Ungefär 12 tusen miljarder dollar har satsats globalt på återhämtningspaket under pandemin, detta enligt fem forskare i en artikel i tidskriften Science. Forskarna menar att om vi bara lade ungefär hälften av den summan under en femårsperiod på en miljövänlig energiomställning skulle vi kunna vara på god väg att nå Parisavtalets mål.

Hör inslaget från Vetenskapsradion.

Swedbank Robur lanserar fond med fokus på sol, vind och energiomställning

I slutet på september gjordes Swedbank Roburs Råvarufond om till en ny tematisk fond med fokus på sol, vind och energiomställning. Den nya fonden, Transition Energy, ska investera i bolag världen över som bidrar till omställningen till ett förnybart energisystem. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kräver nya lösningar och behovet av investeringar är stort. 

Läs artikeln från Vindkraftsnyheter.

Anders Ygeman: Ska gå dubbelt så snabbt att bygga ut elnäten

De jättelika serverhallar som stora techbolag som Google, Microsoft och Amazon planerar i Sverige kräver så mycket el att det riskerar att leda till en överbelastning av elnätet i delar av Sverige. Det visar en ny rapport från Elmarknadsinspektionen. Enligt Lars Nordström, professor i elkraft på KTH, kan det eftersatta elnätet göra att vi riskerar gå miste om stora etableringar.

Läs nyheten från Sveriges Radio.

”Kommunala beslut kan bli helt godtyckliga”

Det nuvarande vindkraftsvetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Det skriver Linda Burenius, Svensk Vindenergi, i en replik. ”Vindkraftslobbyn har längearbetat för att avskaffa det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar”, skriver William Elofsson (M) och Jonas Ericson (M) på SvD Debatt 22/10. Det stämmer inte längre. 

Läs debattinlägget i SvD.

Kommentar till SKGS: Antaganden om industrins flexibilitet år 2040

SKGS kommenterar på sin hemsida DNV GL:s studie ”Kostnader för hantering av effektfrågan” som tagits fram på uppdrag av Svensk Vindenergi tidigare år. Vi tackar för de synpunkter som kommer in – det är värdefullt att få industrins egen bild av framtidens utmaningar.

Vi vill i vårt svar till SKGS inledningsvis förtydliga att studien inte utger sig för att ge några slutgiltiga facit på vad som är den bästa utvecklingen för Sverige eller ge rekommendationer om politiska vägval. 

Läs kommentaren från Svensk Vindenergi.

Stora vindkraftverk slår rekord

Svenska vindkraftverk har satt ett nytt rekord. I år har de producerat 40 procent mer el än samma period i fjol. Den viktigaste förklaringen är att vindkraftverken helt enkelt har blivit större och bättre. Så här långt i år har vindkraftverken producerat 20 terawattimmar el, en ökning med över 40 procent jämfört med samma period 2019. Den blåsiga våren har varit en bidragande orsak, men den största förklaringen är inte vädret, enligt Daniel Kulin, analytiker hos branschorganisationen Svensk vindenergi.

Läs artikeln i Västerbottens-Kuriren.

Vindkraft ska kunna få nej – men i rimlig tid

Nyamko Sabuni skriver att ”vindkraftslobbyn länge har velat avskaffa kommunens möjlighet att säga nej”. Det måste bemötas.

Svensk Vindenergi anser det rimligt att en kommun har en avgörande roll när det planeras för ny vindkraft. Vi har därför föreslagit att kommunernas vetorätt justeras så att kommunens beslut lämnas tidigt, gäller lokaliseringen och inte tillåts ändras under processens gång.

Läs debattinlägget i Aftonbladet.

Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är följden av ett besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät. Kapacitetsbrist i elnäten har fram till idag framför allt varit ett problem i våra storstadsregioner. Elnäten har inte hunnit med att byggas ut i samma takt som samhället i övrigt, framför allt det nationella stamnätet. Men, nu har samma problematik nått även Värmland. Fast den här gången handlar det inte om att elanvändningen ökar – utan i stället elproduktionen.

Läs pressmeddelandet från Ellevio.

”Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras”

Vindkraftsföreträdare: Det folkliga stödet för att bygga ut vindkraften i den egna kommunen är starkt, enligt en färsk undersökning. Naturvårdsverket och Energimyndigheten vill nu skapa förutsättningar för att öka vindkraftens elproduktion från 20 TWh år 2019 till 100 TWh 2040.

Men en ny kartläggning visar att drygt hälften av alla ansökta verk avslås eller återkallas och att det startas allt färre nya projekt. Det gör det svårt att nå inriktningen att mer än hälften av elanvändningen ska komma från vindkraft 2040.

Läs debattinlägget i DN.

Vindkraften – konflikterna som måste lösas

I Borgvattnet i Jämtland håller byar på att ringas in av vindkraftparker. Men på Näsudden har invånarna vant sig vid vindkraften och fått ett ekonomiskt utbyte av den. Hur förhindras konflikterna? Om Sverige ska klara övergången till helt förnybar elproduktion år 2040 måste många nya vindkraftparker byggas. Även om vindsnurrorna ofta byggs i vad som vid en första anblick ser ut som ren ödemark är det alltid människor som berörs.

Hör reportaget i Vetenskapsradion på djupet.

Replik till Kärnfull Energi

Det nystartade elbolaget Kärnfull Energi replikerar i ett blogginlägg på den rapport som Svensk Vindenergi låtit konsultbolaget DNV-GL tagit fram – Kostnader för hantering av ”effektfrågan”. Inledningsvis vill Svensk Vindenergi och DNV GL förtydliga att studiens syfte och frågeställning har varit att undersöka vilka utmaningar som uppstår i ett scenario där Sverige år 2040 har ett 100 procent förnybart elsystem, i enlighet med målsättningen för energiöverenskommelsen.

Läs kommentaren från Svensk Vindenergi.

Fåglar är bättre på att undvika vindkraftverk än vad som antogs tidigare

Ny studie ger hopp om bättre sa.mexistens mellan fåglar och vindkraftsparker. Fåglar är långt ifrån oförmögna när det gäller att undvika vindkraftverk och deras turbinblad, när de flyger runt vindkraftverk. Så många som 99 procent av dem undviker därmed kollision med vindkraftverk. Det visar en studie utförd i danska Nordjylland i Klim Wind Farm av Vattenfall.Och det finns en hel del fåglar nära Klim Wind Farm. Parken ligger nära Natura 2000-området Vejlerne, där tusentals fåglar flyger ut varje dag.

Läs nyheten från Vindkraftsnyheter.se.

Låt oss skapa förutsättningar för en attraktiv kommun – och tack för ett friskt och trevligt debattklimat

SLUTREPLIK: Tack till föreningen Nej till vindkraft på Ripfjället för er replik (19/10) på min debattartikel den 8 oktober.

Det är viktigt med en helhetssyn där det mesta hänger samman. Ni tar upp folkomröstningen om euron och menar att siffrorna är jämförbara med omröstningen om Ripfjället. Jag håller inte med om det. Omröstningen om euron hade över 82 procents valdeltagande. Dessutom var min poäng att folkomröstningar enbart är rådgivande eftersom det är de folkvalda politikerna som måste ta ett helhetsansvar och göra en sammantagen bedömning av förutsättningarna i varje enskild situation.

Läs debattinlägget i DT.

Vindkraftsprojekt i Dalarna visar på vikten av dialog med allmänheten

År 2040 ska all el i Sverige vara förnybar – om det målet ska kunna uppnås behövs mer vindkraft än vad som finns i Sverige idag. Men för att sköta utbyggnaden av vindkraft på ett hållbart sätt krävs bättre planering där lokalinvånare involveras tidigt i processen.  Människor som bor nära områden där vindkraftverk planeras måste mycket tidigare än idag få information om vad som händer och även tidigt ha möjlighet att komma med synpunkter. Det har framkommit i Dalarna under ett projekt för hållbar vindkraft som Jakob Ebner från Länsstyrelsen varit ledare för.

Hör inslaget från Sveriges Radio.

Skånsk vindkraft för klimatet

Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Skåne, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Skåne och länets kommuner.

Klimatkrisen är en ödesfråga och de globala utsläppen av växthusgaser måste halveras mellan 2020 och 2030. Parallellt måste våra ekonomier återuppbyggas efter Coronapandemin. Det kan verka omöjligt, men det finns lösningar. Vindkraften kan snabbt minska klimatutsläppen, samtidigt som den skapar nya jobb, pressar elpriset och kan attrahera nya industrier till Skåne.

Läs debattinlägget i Skånska Dagbladet.

Regeringen satsar på elvägar

Elvägar ska halvera utsläppen från tung trafik. Det hoppas regeringen, som ger Trafikverket i uppdrag att planera en utbyggnad av elvägar fram till 2035. Totalt ska 3 000 kilometer väg elektrifieras. Dessutom inrättas en elektrifieringskommission som domineras av industrin.

Läs artikeln i Miljö & Utveckling.

World Energy Outlook: Förnybar energi är det som gäller i framtiden

Utsläppen från energisektorn beräknas minska med 7 procent i år på grund av coronapandemin. Förnybar energi är den enda energikälla som har fortsatt växa under året och är det som gäller i framtiden. Redan om fem år kommer förnybart att vara en större källa för el än kol, enligt ny rapport från Internationella energimyndigheten.

Läs artikeln i DN.

Läs rapporten från World Energy Outlook.

S säger ja till vindkraft på Ripfjället – går emot folkomröstningen

Trots att nej-sidan vann folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället i Malung-Sälens kommun så verkar det som att kommunledningen nu går emot den – och ändå vill rösta igenom vindkraftsetableringen. Det framkom under SVT:s livesända program Sverige möts: Direkt under onsdagskvällen. När kommunledningen hade presskonferens dagen efter att resultatet av folkomröstningen fastställts, så ville Socialdemokraterna avvakta med att berätta hur de tänkt rösta till Ripfjällsetableringen.

Se inslaget på SVT.

Europaparlamentet vill se kraftigt minskade utsläpp

Europaparlamentet vill se en minskning av utsläppen i Europa med 60 procent fram till 2030 som en del i EU:s klimatlag. Det är en kraftig skärpning mot de 40 procent som gäller i dag. Dessutom vill de ha bindande mål för medlemsländerna att bli klimatneutrala.

– Jag är otroligt glad för att ha fått stöd för en minskning av utsläppen med 60 procent, det är ett väldigt starkt mandat inför de fortsatta förhandlingarna, säger Jytte Guteland, (S), som är parlamentets huvudförhandlare för klimatlagen.

Läs artikeln i DN.

Brittisk storsatsning på vindkraft – ska byggas ut till 40 gigawatt

Det är dags för en ”grön industrirevolution”, enligt Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Under detta decennium ska vindkraften till havs byggas ut till 40 gigawatt. Efter pandemin måste ekonomin ”återuppbyggas grönare”, understryker Johnson i ett initiativ han presenterar i samband med Konservativa partiets, Tories, kongress på tisdagen.

Läs artikeln i NyTeknik.

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

Vi hanterar kontaktuppgifter enligt GDPR. Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress sparas i vår databas för att vi ska kunna göra utskick med information och nyheter. Vill du veta mer om hur vi hanterar kontaktuppgifter, vänligen besök vår sida om GDPR här. Har du frågor kontakta oss på info@svenskvindenergi.org 

Avregistrera