Webbversion

DE VIKTIGASTE NYHETERNA INOM VINDKRAFT

MAJ / 2021

Vindnytt mars 2021

Vindkraften blåser förbi kärnkraften – men veton och avslag bromsar

Den svenska vindkraften fortsätter att byggas ut i rekordtakt och passerar redan 2024 kärnkraften i årsproduktion. Det visar en ny prognos från Svensk Vindenergi. Men svårigheten att få tillstånd hotar att få luften att gå ur vindkraftsboomen.

Artikel Di / Statistik Svensk Vindenergi / Kommentar Svensk Vindenergi

Viktigt att ej skapa motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft

Det är mycket bra att Miljöpartiet i en artikel på DN Debatt den 1 maj tar ett helhetsgrepp och vill bygga ut den havsbaserade vindkraften i Sverige. Samtidigt riskerar artikeln skapa ett helt onödigt motsatsförhållande mellan land- och havsbaserad vindkraft. 

Replik DN

Gällivare om stadsomvandlingen: ”Nu får vi lägga in en överväxel”

I november förra året aviserade LKAB att de satsar 400 miljarder kronor på att ställa om till produktion av fossilfri järnsvamp. Sedan kom beskedet att även vätgasanläggningen Hybrit skulle placeras på orten. Tusentals arbetstillfällen väntas. 

Inslag SVT

Stödtjänster en möjliggörare för förnybar elproduktion

För att möjliggöra omställningen av kraftsystemet, och en ökad anslutning av förnybar elproduktion så som vindkraft, utvecklar Svenska kraftnät portföljen av stödtjänster. Utvecklingen av marknaderna för stödtjänster och ett ökat antal leverantörer spelar en stor i att upprätthålla driftsäkerheten.

Läs nyheten från Svenska kraftnät

Svar på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening bedömer att Infrastrukturdepartementets promemoria ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” är väl i linje med Svenska kraftnäts befintliga uppdrag. Det ger SVK förutsättningar att aktivt planera för den pågående omställningen av kraftsystemet.

Kommentar Svensk Vindenergi

Genombrott för återvinning av vindkraftverk

En ny teknik för återvinning av materialet i vindkraftverk har utvecklats i Danmark, som ska göra rotorbladen helt återvinningsbara. Bakom projektet står bland annat Vestas och världens ledande tillverkare av plastråvaran epoxi. 

Artikel DI

Kartläggning av tillståndsläget för vindkraft: ”Mörkt just nu – men lösningar i sikte." 

En ny kartläggning av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi har granskat vindkraftsansökningar under perioden 2014 till 2020. Granskningen är den mest omfattande som gjorts hittills.

Kommentar Svensk Vindenergi 

Energijätten RWE och kemikoncernen BASF planerar 2 GW vind i Nordsjön

BASF slår sig samman med det tyska energiföretaget i ett projekt där havsbaserad vindkraft ska ersätta gas i 850 graders smältugnar och fördela metan i väte och kol.

Artikel Energinyheter

SVK: ”Klimatmålen kräver att elnätet byggs ut snabbare”

Företrädare för Svenska kraftnät: Behovet av el i Sverige kan komma att mer än fördubblas på 20 år enligt vår nya marknadsanalys. Det kräver omfattande investeringar och att dagens långa ledtider för nätutbyggnad kortas.

Debattartikel DN

Plan: 100 mil lång pipeline runt Bottenviken

De fossila bränslena ska fasas ut och det är vätgas som är nyckeln till ett grönare energisystem. "Vätgas som framställs från vindkraftselen skulle kunna fylla på pipelinen, som också ger helt nya möjligheter att kompensera för variabiliteten" säger Rikard Gebart professor i energiteknik på LTU.

Artikel Bohuslänningen

Svensk Vindenergi rekryterar från Infrastrukturdepartementet

Svensk Vindenergi rekryterar Lina Kinning, idag departementssekreterare på Energienheten på Infrastrukturdepartementet. Lina kommer bland annat ansvara för frågor som rör elnät och havsbaserad vindkraft. Hon tillträder sin nya tjänst den 23 augusti.

Pressmeddelande Svensk Vindenergi 

Ny EU-plan för hållbart hav och vatten

EU-kommissionen vill göra havs- och vattenindustrier mer miljö- och klimatvänliga. I planen ingår bland annat mer havsenergi, kraftigt minskade utsläpp från fartyg och odling av alger och sjögräs. 

Artikel Europaportalen.se

Språng för förnybart: Står för 90 procent av den nya energin

Förra året ökade nybyggnationen av förnybar energi med 45 procent. Byggtakten består i år och nästa år och av den totala nyproduktionen globalt står förnybart för 90 procent av den nya energin, enligt Internationella Energimyndigheten, IEA som precis har reviderat upp sin prognos.

Läs artikeln från Di

Havsplaner för vindkraft gamla i förtid

De områden som pekas ut som möjliga för havsbaserad vindkraft i Sveriges kommande havsplanering bygger på en föråldrad tekniksyn. Därför är de onödigt små. – Tekniken hade sprungit ifrån utredarna redan för några år sedan, säger Sara Fogelström vid Chalmers tekniska högskola.

Artikel TT/Omni.

Ny rapport: Så kan hållbar vindkraft byggas ut i Sverige

Hur kan vindkraften kraftigt byggas ut utan att det sker på bekostnad av känslig natur och hotade arter? Och vad behöver hända för att det skulle kunna bli möjligt? Det är några av de frågor som besvaras i Naturskyddsföreningens nya rapport.

Rapport Svenska Naturskyddsföreningen

”Fem avgörande satsningar för fossilfri konkurrenskraft”

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige: Mer än 500 miljarder måste investeras i det svenska elnätet fram till 2045. Med en historisk grön budget kan Sverige påskynda klimatomställningen i industrin och stärka välfärden och jobben.

Debattartikel DN

EU föreslår större andel förnybar energi i läckt utkast

Ett läckt dokument visar att EU-kommissionen vill öka andelen förnybara energikällor i EU:s energimix till år 2030. Den nya nivån ska vara runt 38 till 40 procent jämfört med dagens 32, rapporterar tidningen Euractive.

Artikel Miljö&Utveckling

”Södra Sverige borde skrika efter vindkraft”

Elektrifieringen av Sverige är en av våra viktigaste framtidsfrågor. De flesta bilmärken har redan satt stoppdatum för sina fossildrivna bilar och de nya industrierna är energiintensiva. Vindkraften kommer vara det bästa sättet att tackla den frågan.

Ledare Aftonbladet

Energiorgan: Stoppa alla investeringar i ny fossilenergi

Sol och vind, men också biobränsle och kärnkraft och ett omedelbart stopp för alla nyinvesteringar i fossil bränsleutvinning. Det är några av punkterna i det internationella energiorganet IEA:s ”färdplan” för att göra världen klimatneutral till 2050.

Artikel SVT

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige.

Vi hanterar kontaktuppgifter enligt GDPR. Ditt namn, telefonnummer och din e-postadress sparas i vår databas för att vi ska kunna göra utskick med information och nyheter. Vill du veta mer om hur vi hanterar kontaktuppgifter, vänligen besök vår sida om GDPR här. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Avregistrera