ESV-nytt oktober 2020

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temabild med paragraftecken.

ESV har beslutat om ändrade regler

ESV har beslutat om att ändra i föreskrifter och allmänna råd till fyra förordningar och de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). De flesta av ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Notera att några av dem ska tillämpas redan i årsredovisningen för 2020.

Granskning och erfarenhetsutbyte en utmaning på distans

I månadens ledare reflekterar vår avdelningschef Ulrika Bergelv över hur pandemin har fått ESV:s verksamhetsutveckling att ta ett steg framåt. Exempelvis granskar vi hanteringen av EU-medel i större utsträckning på distans, med hjälp av digitala verktyg. Men distansarbete har sina begränsningar. För bland annat erfarenhetsutbyte är det fysiska mötet svårt att ersätta helt.

DIGG bör få strategiskt ansvar för digitala investeringar

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bör få ett större mandat inom det digitala infrastrukturområdet och ta fram en strategisk plan för statens digitala investeringar. Vissa digitala anläggningstillgångar skulle också kunna ses som samhällsinvesteringar i stället för verksamhetsinvesteringar. Det anser ESV skulle bidra till att öka förvaltningens digitaliseringstakt.

Glöm inte bort att anmäla dig till Stora redovisningsdagen

Den 19 november är det dags för Stora redovisningsdagen igen, med information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor. ESV har beslutat att erbjuda årets program i en kostnadsfri webbsänd version, som du även kan titta på i efterhand från och med den 23 november.

Webbsändning från årets ESV-dag

Den 15 oktober gick årets något annorlunda ESV‑dag av stapeln, med fokus på lärdomar från coronakrisen. Omkring 1 000 personer har tittat på webbsändningen och fått ta del av bland annat Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens erfarenheter från pandemin. Du kan fortfarande titta på en textad version via vår webbplats.

Stöd för arbetet med myndighetens årsredovisning

Vi har samlat information och stöd för arbetet med årsredovisningen för 2020. En nyhet är att myndigheterna ska börja lämna uppgifter om oförbrukade bidrag i Hermes från och med årsbokslutet för 2020. Notera också att ESV har infört regeländringar som påverkar arbetet.

ESV stödjer förslaget om en ny myndighet för utbetalningskontroll

ESV har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. ESV stödjer utredningens förslag i stort men lämnar även några synpunkter.

Utveckla din kompetens i ESV:s samarbetsprojekt med Georgien

ESV driver ett samarbetsprojekt med finansministeriet i Georgien med inriktning på resultatstyrning samt intern styrning och kontroll. Nu finns möjlighet för dig som arbetar i staten och vill utveckla din kompetens inom dessa områden att medverka som korttidsexpert i projektet.

Vill du arbeta med årsredovisning för staten?

Är du redovisningsekonom med ett stort intresse för samhällsekonomi och offentlig förvaltning? Har du gedigen erfarenhet av statlig redovisning, analysarbete och ekonomisk uppföljning? Då har vi ett jobb för dig! Välkommen med din ansökan senast den 15 november.

Digitala utbildningar, seminarier och nätverksträffar i höst

ESV erbjuder flera utbildningar, seminarier och nätverksträffar digitalt på distans innan årsskiftet. Här hittar du en översikt över de tillfällen där det finns platser kvar.

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier