ESV-nytt november 2020

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temabild med bärbar dator och kaffekopp.

Anmäl dig till ESV:s digitala utbildningar i vår

Nu är anmälan öppen till ESV:s tre utbildningar under våren 2021: Moms och förmåner i staten, Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering samt Fortsättningskurs i statlig redovisning och finansiering. Med anledning av pandemin genomför vi utbildningarnas digitalt på distans via Zoom. Notera att vi kan komma att justera upplägget på utbildningarna.

Internationellt samarbete ger ömsesidigt utbyte

I månadens ledare reflekterar Anders Nilsson, ESV:s långtidsrådgivare i Georgien, över hur vår internationella verksamhet är en del av uppdraget att utveckla och förvalta statens ekonomiska styrning. Dessa projekt bedrivs främst i länder som genomför reformer för att ansluta sig till eller närma sig EU, och där kan ESV bidra till att utveckla en mer effektiv offentlig förvaltning. Projekten utvecklar kompetensen både hos ESV:s enskilda medarbetare och på hela myndigheten, så verksamheten blir ett ömsesidigt utbyte.

Dags för EA-uppföljning för 2020

I år utvecklar och genomför ESV en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Den nya uppföljningen ersätter EA-värderingen. Som en del av uppföljningen ska alla myndigheter under regeringen som ingår den statliga redovisningsorganisationen besvara en enkät senast den 18 december. Enkäten följer upp hur myndigheten har följt ett urval av bestämmelser inom EA-regelverket. Alla myndigheter har fått ett mejl med en länk till enkäten.

Titta på webbsändningen från Stora redovisningsdagen

Den 19 november gick Stora redovisningsdagen av stapeln i en webbsänd version, med information om aktuella statliga redovisnings- och finansieringsfrågor. Sändningen finns tillgänglig via esv.se till och med 6 december 2020.

Enkäten om internrevision och intern styrning och kontroll

ESV har beslutat om enkätfrågorna till den årliga redovisningen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. De så kallade internrevisionsmyndigheterna ska besvara frågorna 7 januari–15 februari 2021.

Styrningen av Sida behöver utvecklas

I en rapport till regeringen föreslår Statskontoret och ESV att regeringen förtydligar Sidas uppdrag och uppgifter. Regeringens styrning bör bli mindre detaljerad och utformas så att målen som styr Sidas verksamhet renodlas och blir färre än i dag. Samtidigt behöver Sida stärka sitt arbete med lärande och uppföljning.

Försvarsmyndigheterna har förbättrat ekonomiska underlag

ESV har lämnat iakttagelser från regeringsuppdraget att stötta Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) med att utarbeta och utveckla de ekonomiska underlag de lämnar till regeringen. Myndigheterna har genomfört betydande förbättringar av underlagen men ESV har också iakttagit brister i hantering och styrning.

ESV söker utbildningsstrateg

ESV har en stor utbildningsverksamhet där målgruppen i första hand är personer som arbetar med ekonomi, styrning och planering på svenska myndigheter. Verksamheten innefattar fysiska och digitala utbildningar, seminarier, konferenser, webbutbildningar och informationsfilmer. Tjänsten är både strategisk och operativ och du kommer bland annat att ansvara för vår utbildningsstrategi samt planera, utveckla och utvärdera ett antal fysiska och digitala utbildningar, seminarier, konferenser och nätverk varje år. Välkommen med din ansökan senast den 6 december.

Tidsbegränsad anställning som arkivarie och registrator

Är du noggrann, har hög servicekänsla och vill arbeta med intressanta och dagsaktuella frågor i en stimulerande miljö i centrala Stockholm? Nu söker ESV en arkivarie på heltid för en tidsbegränsad anställning om åtta månader. Du kommer att gallra både vårt elektroniska och fysiska arkiv, ordna och förteckna arkivet, samt tillsammans med vår ordinarie arkivarie arbeta med diverse andra projekt. Välkommen med din ansökan senast den 13 december.

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier