ESV-nytt augusti 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temat för ESV-dagen 2021: Dags för nystart, med fyra pilar som pekar uppåt.

Anmäl dig till ESV-dagen!

Välkommen till ESV-dagen den 13 oktober. I år träffas vi digitalt för att diskutera olika förändringar som statsförvaltningen står inför, bland annat med anledning av erfarenheterna från coronapandemin och den alltmer datadrivna utvecklingen. Under dagen får du också möjlighet att ställa frågor till talarna och nätverka digitalt med övriga deltagare. Årets konferens leds av den prisbelönta moderatorn Elisif Elvinsdotter, som bland annat har över 20 års erfarenhet som programledare. Läs mer om programmet och anmäl dig på vår webbplats.

Viktigt med kompetensförsörjning för att bli en myndighet i toppklass

I månadens ledare lyfter vår HR-chef Victoria Karlsson Wigren fram vikten av en framgångsrik kompetensförsörjning för att nå upp till ESV:s ambition att bli en myndighet i toppklass. ESV är en expertorganisation med en mångsidig verksamhet och just nu rekryterar vi bland annat nationalekonomer, revisorer och analytiker/statistiker till befintliga och nya uppdrag.

Ska följa upp hanteringen av medel från EU:s återhämtningsfond

ESV har fått i uppdrag att följa upp myndigheternas hantering och genomföra revisioner av de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Myndigheterna som ansvarar för åtgärder i Sveriges återhämtningsplan ska bland annat rapportera resultatinformation till ESV och lämna en förvaltningsförklaring.

ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

ESV bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Tidigare år har vi erbjudit möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, i det rådande läget kan våra experter delta digitalt.

Stöd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

I uppdraget om korrekta utbetalningar från välfärdssystemen ska ESV stödja, främja och samordna de utbetalande myndigheterna i deras arbete. Som ett första steg har ESV genomfört riskanalyser tillsammans med myndigheterna.

Uppdaterad momshandledning

ESV har uppdaterat handledningen i moms för statliga myndigheter. Uppdateringarna utgår från de regler som förändrats sedan den senaste uppdateringen 2020. Handledningen är i webbformat men går att ladda ner som pdf‑fil.

Myndigheternas kvadratmeterhyra har ökat kraftigt

Myndigheternas lokalarea har ökat marginellt sedan 2013 medan hyreskostnaderna och hyran per kvadratmeter har ökat betydligt kraftigare. Men utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet.

Den statliga sektorns nettoförmögenhet minskade 2020

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2020 blev 1 818 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en minskning med 18 miljarder kronor jämfört med 2019. Det visar ESV:s sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.

Webbutbildning om att redovisa anläggningstillgångar

ESV erbjuder fem kostnadsfria webbutbildningar, däribland Redovisning av anläggningstillgångar som tar cirka 90 minuter och vänder sig till dig som är redovisningsansvarig eller redovisningshandläggare vid en myndighet. Du hittar ESV:s webbutbildningar på vår webbplats.

Utbildningar, nätverk och seminarier

Lediga jobb på ESV

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier