ESV-nytt september 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Paragraftecken.

Lämna synpunkter på ESV:s förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

ESV har tagit fram förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd. Även myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter och yttranden på förslagen. Senast den 8 oktober behöver vi ha fått svar från alla som vill lämna synpunkter.

Var öppen för att utveckla verksamheten

I månadens ledare reflekterar vår generaldirektör Clas Olsson över ESV:s strävan efter att bli mer utvecklingsinriktade och bättre på att dra nytta av myndighetens befintliga data. En del av detta arbete bedrivs i Datalabbet resultaten i staten där vi utvecklar och testar betaversioner av möjliga digitala tjänster. Men utvecklingstanken ska vara ständigt närvarande i hela organisationen, till exempel när vi planerar för att utforma lokaler och arbetssätt för ”det nya normala” efter pandemin.

Anmäl dig till årets ESV-dag!

Du har väl inte missat att anmäla dig till årets digitala ESV-dag den 13 oktober? I år diskuterar vi olika förändringar som statsförvaltningen står inför efter pandemin, med talare från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Karolinska Institutet, DIGG, Linköpings universitet och Uppsala universitet. ESV lyfter också några områden som kan bidra till en nystart, bland annat förändringsledning. Under dagen får du även möjlighet att ställa frågor till talarna och nätverka digitalt med övriga deltagare.

Informationsmöte om hanteringen av medel från RRF-fonden

Den 4 oktober klockan 10.00 bjuder ESV in till ett digitalt informationsmöte om myndigheternas hantering av de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Vi kommer bland annat att berätta mer om hur myndigheterna som ansvarar för åtgärder som ingår i Sveriges återhämtningsplan ska rapportera sin resultatinformation. Vi går också in på vad det innebär att myndigheternas åtgärder kan komma att väljas ut för revision av ESV.

Remiss enkät om internrevision och intern styrning och kontroll

Nu kan myndigheter med internrevision lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör underlaget till ESV:s årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. ESV:s förslag till enkät består av 31 frågor om hur myndigheterna följer bestämmelserna om internrevision och intern styrning och kontroll, och avser förhållanden och händelser under 2021. Vi behöver era synpunkter senast den 11 oktober.

Regeringen styr myndigheterna mer långsiktigt

Regeringens resultatstyrning har blivit mer långsiktig och strategisk under de senaste tjugo åren. Det har bland annat lett till färre mål och återrapporteringskrav i myndigheternas regleringsbrev. Men det innebär också utmaningar för den effektorienterade redovisningen i staten.

Internrevisionens utmaningar kan hanteras på myndigheten

Myndigheterna har en positiv syn på den statliga internrevisionen. Det finns dock utmaningar, bland annat när det gäller internrevisionens resurser och hur föreslagna förändringar ska hanteras i verksamheten. Dessa frågor kan överlag hanteras av den enskilda myndigheten.

Svårt hitta gemensamma problem i myndigheternas budgetunderlag

Myndigheterna lyfter ofta problem med resurser, förändrad verksamhet, regler och it i sina budgetunderlag. Underlagen utformas dock väldigt olika, vilket begränsar möjligheterna att hitta gemensamma problemområden där myndigheter kan samverka om lösningar. Det visar ESV:s analys av ett urval av myndigheternas budgetunderlag från 2021.

Var med och utveckla vårt uppdrag att revidera Sveriges EU-medel

Nu söker vi en vikarierande enhetschef till vår avdelning för EU-revision. Under cirka ett år kommer du att leda 12 medarbetare på Region och person, som är en av avdelningens två enheter. Du kommer också att vara med och utveckla ESV:s uppdrag att revidera Sveriges EU‑medel. Välkommen med din ansökan senast den 30 september.

Kommande utbildningar, seminarier och nätverksträffar

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier