ESV-nytt november 2021

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Paragraftecken.

ESV har beslutat om ändrade regler

ESV har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till tre förordningar och ändringar i de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). Alla ändringar träder i kraft den 1 januari 2022.

Vi utvecklar vår kunskapsdelning

I månadens ledare lyfter vår kommunikationschef Christina Cronsioe utvecklingen av ESV:s utbildningar. Flera kurser kommer att fortsätta vara digitala även nästa år och vi planerar för en ny utbildning om verksamhetsstyrning för mellanchefer. Vi utvecklar också ESV:s samlade kunskapsdelning i en ny webbaserad kunskapsplattform, i samarbete med användarna. Hör av dig till oss om du vill vara med i arbetet.

Dags för EA-uppföljning för 2021

ESV fortsätter att utveckla den nya metoden för EA‑uppföljningen. På samma sätt som förra året är en del av uppföljningen att myndigheterna ska besvara en enkät om hur myndigheten har följt ett urval av bestämmelserna inom EA‑regelverket under året. Alla myndigheter har fått ett mejl med en länk till enkäten som ska besvaras senast den 16 december. ESV gör den externa uppföljningen i mars 2022.

Planering av samhällsinvesteringar bör utgå från förväntad prisnivå

Myndigheter som ansvarar för samhällsinvesteringar bör lämna sina investeringsplaner i den förväntade prisnivån för det år när investeringarna ska genomföras. Regeringen bör också tydliggöra vilka prisnivåer som ska gälla generellt för myndigheternas budgetunderlag. Det föreslår ESV i en rapport som har lämnats till regeringen.

Webbinarieserie om samverkan

I en serie frukostwebbinarier kommer ESV att lyfta aktuella exempel på samverkan i staten. Vi vill också diskutera vad som krävs för att få till en välfungerande samverkan. Den 16 december inleds serien med ett webbinarium där representanter från eSams arbetsgrupp berättar om hur åtta myndigheter samverkat för att undersöka om det finns lämpliga och lagliga alternativ till amerikanska molntjänster.

Kommande nätverksträffar, webbinarier och informationsmöten

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier