ESV-nytt mars 2022

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Förstoringsglas.

Myndigheternas internrevision och interna styrning och kontroll är betryggande

I sin årliga redovisning bedömer ESV att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Den statliga internrevisionen fungerar också väl och är till nytta för myndighetsledningen.

Svårare göra prognoser i kristider

I månadens ledare reflekterar biträdande avdelningschef Ann-Sofie Öberg över att det blir svårare att göra tillförlitliga prognoser under stora kriser som påverkar samhällsekonomin. Det sker stora förändringar på kort tid och riksdagen beslutar om stödpaket med kortare framförhållning än normalt. Så vid stora kriser brukar ESV därför indikera att osäkerheten i prognosen är extra stor.

Sparandet nära målnivån men utgiftstaket riskerar överskridas 

Offentliga sektorns finansiella sparande visar ett lika stort underskott i år som förra året. Nästa år blir det överskott men sparandet ligger ändå kvar under målnivån. Marginalen till utgiftstaket är god i år men nästa år riskerar taket att överskridas utan åtgärder. Det framgår av ESV:s nya prognos.

Rekordhög nettoförmögenhet och lägre statsskuld

Statens resultaträkning för 2021 visar ett överskott på 90 miljarder kronor, vilket är 189 miljarder kronor högre än 2020. Överskottet bidrog i sin tur till att det blev en rekordhög nettoförmögenhet i balansräkningen på 117 miljarder kronor. Samtidigt minskade statsskulden under året. I statens budget blev saldot 145 miljarder kronor högre än beräknat. Det framgår av ESV:s underlag till årsredovisning för staten.

Frukostseminarium om utfallet för statens budget 2021

Välkommen på ett digitalt frukostseminarium den 28 april om utfallet för statens budget 2021. Under seminariet diskuterar vi bland annat hur budgeten har påverkats av att riksdagen fattade beslut om ändringar i statens budget vid 11 tillfällen under 2021. Vi redogör också för att saldot i statens budget blev 145 miljarder kronor högre än vad som var beräknat i den ursprungliga budgeten som riksdagen beslutade i december 2020.

Se över reglerna för utbetalningar från välfärdssystemen

Regeringen bör göra en samlad översyn av reglerna och undanröja vissa rättsliga hinder för utbetalande myndigheter inom välfärdssystemen. Myndigheterna bör bland annat kunna använda uppgifter i arbetsgivardeklarationerna i större utsträckning än i dag. Det föreslår ESV i en rapport till regeringen.

Du missar väl inte ESV-dagen den 13 oktober i år?

Boka in den 13 oktober i kalendern. Då går årets upplaga av ESV-dagen av stapeln. I år kan vi ses igen och konferensen anordnas på Stockholm Waterfront. Programmet håller på att utformas och presenteras under våren då anmälan öppnar. Om du missade förra årets digitala konferens kan du läsa en summering av dagen på esv.se.

Övergången till samordnad statlig it-drift kan gå snabbare

ESV har svarat på infrastukturdepartementets remiss av It-driftsutredningens slutbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:97). ESV stöder huvudinriktningen i utredningen men lämnar även förslag på hur reformen kan genomföras snabbare.

Webbinarium om myndighetssamverkan

Du har väl inte missat att anmäla dig till vårt webbinarium den 6 april om hur man tar fram en gemensam strategi mellan tio myndigheter? Under webbinariet berättar representanter från Rådet för styrning med kunskap bland annat om lärdomarna från sitt gemensamma strategiarbete.

Är du vår nya HR-chef?

Nu söker vi en HR-chef som kommer att ansvara för myndighetens strategiska och operativa HR‑arbete. Tillsammans med medarbetarna på HR‑enheten och i samarbete med organisationen skapar ni förutsättningar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare. Välkommen med din ansökan senast den 14 april.

Utredare statlig styrning sökes 

Som utredare på enheten för statlig styrning kommer du bland annat att arbeta med analyser och utredningar om ekonomisk styrning och resursutnyttjande inom komplexa områden. I arbetsuppgifterna ingår också projektledning, att planera och genomföra utbildningar och andra utåtriktade aktiviteter av konsultliknande karaktär. Låter det intressant? Ansök då senast den 7 april.

Kommande seminarier, nätverksträffar och kurser

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier