ESV-nytt april 2022

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Paragraftecken.

Fortsatt god ekonomiadministrativ regelefterlevnad

Myndigheterna fortsätter att följa det ekonomiadministrativa regelverket väl. Men inom vissa områden finns det fortfarande mer omfattande avvikelser från reglerna. Det gäller hanteringen av statliga fodringar, e-beställningar och hyresavtal. Det visar ESV:s EA-uppföljning för 2021.

Ökad flexibilitet och samverkan kan påverka lokalbehoven

I månadens ledare tar generaldirektör Clas Olsson upp att nya, flexibla arbetssätt kan skapa potential för en effektivare lokalanvändning i staten. Flera myndigheter minskar också sina kontorslokaler samtidigt som många vill samverka om lokalförsörjningsfrågor. Det kan vara något att reflektera över när man ser över sina hyresavtal.

Fortsatt distansarbete kan minska myndigheternas lokalkostnader

Myndigheternas lokalkostnader kan komma att minska över tid som en effekt av förändrade behov då medarbetarna antas fortsätta jobba mer på distans och med digitala arbetssätt även efter coronapandemin. Det är en av ESV:s slutsatser efter att ha följt upp hur pandemin har påverkat myndigheternas verksamhetskostnader.

Förbättringar i Sveriges hantering av EU-medel

ESV har avslutat sin årliga revision av hur svenska myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut till stödmottagare. Hanteringen fungerar överlag bra, och sedan förra året har Jordbruksverket dessutom åtgärdat flera tidigare brister inom jordbruksstöden.

ESV erbjuder fem kostnadsfria webbutbildningar

Du vet väl att ESV erbjuder fem webbutbildningar för dig som jobbar på myndighet: Grunderna i statlig styrning, Grundutbildning i Hermes, Redovisning av anläggningstillgångar, Onödig efterfrågan och Verksamhetslogik. Du hittar alla webbutbildningarna på esv.se.

Årets ESV-dag tar form

I år träffas vi på ESV-dagen den 13 oktober på Stockholm Waterfront. Det blir en mötesplats för alla som arbetar med utveckling i staten, med möjlighet att träffa kollegor från hela landet. Programmet är under utveckling men det blir bland annat en eftervalsanalys av vad som händer med förvaltningen under mandatperioden, och så tar vi pulsen på hur innovativa vi är i staten.

Webbinarium: Så utvecklar ni myndighetens förändringsledning

Anmäl dig till vårt webbinarium den 10 maj där Domstolsverkets strategiska verksamhetsutvecklare berättar om hur Sveriges Domstolar arbetar med förändringsledning med utgångspunkt i ESV:s trestegsprocess. Under webbinariet får du också tips för att etablera förändringsledning på din myndighet.

Kommande kurser, seminarier och informationsmöten

Lediga jobb på ESV

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier