ESV-nytt september 2022

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Paragraftecken.

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd

ESV har gjort en översyn av strukturen för myndighetens föreskrifter och allmänna råd och föreslår ett nytt format för myndighetens regler. Senast den 21 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.

Tillsammans utvecklar vi styrningen i staten

I månadens ledare reflekterar vår enhetschef Martin Sparr över erfarenheterna från ESV:s utbildning i strategisk verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten, pågående strategiska utvecklingsprojekt i förvaltningen och vilka utmaningar det finns i arbetet.

Metodstöd för att utveckla arbetet med rättslig kvalitetsuppföljning

ESV anser att det finns potential att ytterligare utveckla myndigheternas arbete med rättslig kvalitetsuppföljning. ESV har tagit fram ett metodstöd för att bidra till utvecklingen inom området. Det framgår av en rapport som ESV har lämnat till regeringen.

Remiss av ändrade S-koder

ESV har tagit fram förslag till ändringar av statliga inrapporteringskoder (S-koder). Även myndigheter som inte finns med på remisslistan kan lämna synpunkter på förslagen senast den 21 oktober.

Anmäl dig till ESV-dagen!

Den 9 oktober stänger anmälan till ESV-dagen 2022. Så missa inte chansen att träffa kollegor från hela landet på årets mötesplats för alla som arbetar med utveckling i staten.

Tillfredsställande hantering av stöd från EU:s återhämtningsfacilitet

ESV har genomfört första årets granskningar av genomförandet av den svenska återhämtningsplanen med stöd från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). ESV bedömer att hanteringen av RRF-stöd i allt väsentligt lever upp till EU:s krav.

Lågkonjunkturen försvagar de offentliga finanserna

BNP-tillväxten sjunker under andra halvåret i år och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Nästa år blir tillväxten svag. Därmed försvagas offentliga sektorns finansiella sparande men det bedöms ändå vara i balans. Samtidigt överskrids utgiftstaket 2023. Det framgår av ESV:s prognos.

Anmäl dig till höstens utbildningar, nätverksträffar och seminarier

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier