ESV-nytt mars 2020

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Temabild med händer som skriver på en dator, mot en bakgrund med grafer

Viktigt att fortsätta rapportera uppgifter i Hermes

Det är viktigt att alla myndigheter prioriterar sin rapportering i Hermes. I planeringen av arbetet med det nya coronaviruset har regeringen särskilda behov av att löpande följa det ekonomiska utfallet i utfallsrapporteringen. ESV håller Hermes öppet som vanligt och de planerade tidpunkterna för inrapporteringen gäller enligt informationen på Hermes startsida. Om du har några frågor så tveka inte att vända dig till Fråga ESV om Hermes.

Statlig styrning i krisens spår

Generaldirektör Clas Olsson reflekterar över den statliga styrningen i coronavirusets spår där regeringen har stort handlingsutrymme att agera, bland annat med nya regeringsuppdrag till myndigheter. Det är för tidigt att avgöra vad staten kan lära sig av den här krisen, men efteråt kan det finnas anledning att utvärdera krishanteringen.

Stort underskott i offentliga sektorns finanser 2020

Coronavirusets utbrott får mycket stora konsekvenser. Tillväxten blir svag och arbetslösheten ökar. Finans- och penningpolitiska åtgärder mildrar effekterna, men underskottet i den offentliga sektorns sparande blir stort. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Betryggande internrevision och intern styrning och kontroll

I sin årliga uppföljning bedömer ESV att myndigheterna överlag har en betryggande intern styrning och kontroll och att den statliga internrevisionen fungerar bra. En kompletterande studie visar dock att myndigheternas revisionsplaner kan förbättras.

Ovanligt stora brister i svenska hanteringen av EU-stöd

ESV har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel man betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-stöd fungerar bra överlag, men årets revision visar på större fel i hanteringen än tidigare år.

Statens nettoförmögenhet ökade och statsskulden minskade 2019

Statens resultaträkning för 2019 visar ett överskott på 111 miljarder kronor, vilket är 4 miljarder kronor högre än 2018. Statens nettoförmögenhet ökade under året och har övergått från att vara negativ 2018 till att vara positiv 2019. Samtidigt minskade statsskulden till den lägsta nivån under den senaste tioårsperioden.

Högre överskott i statens budget efter turbulent budgetår

Statens budgetsaldo för 2019 blev ett överskott på 112 miljarder kronor. Det är 32 miljarder kronor högre än utfallet för 2018, och 51 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten som riksdagen beslutade. Det beror framför allt på ett antal engångseffekter som förbättrade budgetsaldot.

ESV-dagen 2020

ESV följer utvecklingen för covid-19 och hoppas kunna genomföra ESV-dagen som vanligt. I år är konferensen den 15 oktober på Stockholm Waterfront. Om du missade förra årets ESV-dag kan du titta på webbsändningen på vår webbplats. Flera programpunkter är fortfarande aktuella.

Webbutbildning om anläggningstillgångar

Du vet väl att ESV erbjuder fyra kostnadsfria webbutbildningar? En av dem är Redovisning av anläggningstillgångar som tar cirka 90 minuter och vänder sig till dig som är redovisningsansvarig eller redovisningshandläggare vid en myndighet.

ESV söker två nya revisorer

Vill du arbeta med revision av Sveriges EU‑medel? Vi söker nu nya medarbetare till två roller som bidrar till en effektiv och korrekt hantering av utbetalningar från EU:s budget. Som revisor hos oss arbetar du med att planera, samordna och genomföra revisionsaktiviteter med såväl kollegor som externa konsulter. Välkommen med din ansökan senast den 13 april.

Att jobba som revisor på ESV

Emma Söderberg är en av våra revisorer som arbetar med att granska hur ansvariga myndigheter hanterar de medel man betalar ut till stödmottagare från EU:s foder. På ESV jobbar vi mycket tillsammans och testar olika vägar framåt, vilket passar henne då hon trivs med att både jobba i team och självständigt. På vår webbplats kan du läsa mer om att arbeta på ESV.

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier