ESV-nytt maj 2020

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Människor som tittar på post-it-lappar på en glasvägg

Myndigheterna klarar de nya kraven på resultatredovisning i varierande omfattning

De nya kraven på resultatredovisning har fått genomslag i myndigheternas årsredovisningar för 2019, men i varierande omfattning. Flera myndigheter har klarat de flesta kraven medan andra inte uppfyller kraven i samma omfattning. Det konstaterar ESV i en rapport till regeringen.

Förvaltningen ställer om till ett nytt normaltillstånd

I månadens ledare reflekterar generaldirektör Clas Olsson över hur myndigheterna har fått ställa om verksamheten under coronakrisen, även om man inte är direkt involverade i krishanteringen. När krisen är över bör vi titta på hur vi kan dra nytta av det nya normaltillståndet i förvaltningen, i form av ökad digital mognad och bättre förutsättningar för att hantera ett mobilt arbetssätt.

Förtydligande av kravet på att lämna kommentarer på S-koder

ESV har tidigare informerat om att alla myndigheter behöver börja lämna kommentarer i Hermes om stora förändringar i S-kodsutfallet från och med Q2-rapporteringen i år. Här berättar vi mer om syftet bakom den utvecklade rapporteringen och hur myndigheten kan förbereda sig för att lämna sina kommentar under sommaren.

Stöd vid korttidsarbete bidrog till underskott i statens budget

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 38,8 miljarder kronor, vilket är ett 36,3 miljarder kronor högre underskott än i april 2019. Det beror bland annat på lägre skatteinkomster och statens utbetalningar av stöd vid korttidsarbete. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Stora offentliga underskott och ökande skuld

Coronaviruset får stora konsekvenser. Tillväxten faller kraftigt och arbetslösheten ökar snabbt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till drygt 7 procent och Maastrichtskulden ökar till 43 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets uppdaterade bedömning av det ekonomiska läget.

Statens avgiftsintäkter minskade under 2019

Under 2019 fick staten in totalt 73,1 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en förhållandevis stor minskning med 12,6 miljarder kronor jämfört med 2018. Det beror framförallt på att finansieringen av försvarsmateriel ändrades under 2019. Det visar ESV:s årliga avgiftsrapport.

Synliggör utvecklingsbehov med stöd av systemtänkande

Internrevisionen på Skatteverket har goda erfarenheter av att använda systemsynsättets tankegångar i sina revisioner. Här berättar internrevisor Björn Grinde om hur synsättet fungerar som ett komplement till COSO:s ramverk för att ta reda på om verksamheten fungerar effektivt och i linje med uppdraget.

ESV-dagen 2020 tar avstamp i coronakrisen

Vi planerar för att genomföra ESV-dagen den 15 oktober och nu har programmet för årets konferens börjat ta form. Med utgångspunkt i förvaltningens hantering av coronakrisen tittar vi bland annat närmare på vad riskforskningen säger om mänskligt agerande i kris samt hur statens styrning och krishantering har fungerat.

Välkommen på nätverksträff för intern styrning och kontroll

Den 11 juni bjuder vi in till en nätverksträff på distans via Skype for business för att diskutera hur den interna styrningen och kontrollen påverkas av covid-19. Under träffen berättar Mittuniversitetet, Karolinska Institutet och Riksgälden om hur de hanterar det rådande läget. Välkommen med din anmälan på vår webbplats!

Är du fastighetsekonom med intresse för offentlig ekonomi?

Nu söker vi en medarbetare som vill arbeta med lokalförsörjningsfrågor och prognoser. Den statliga lokalförsörjningen är ett viktigt område som ESV ansvarar för. I arbetet ingår att ge stöd till regeringen, bland annat genom yttranden om långa hyreskontrakt som kräver regeringens medgivande. Välkommen med din ansökan senast den 2 juni!

Vill du arbeta med revision av Sveriges EU-medel?

Vi söker nu en junior medarbetare för ett tidsbegränsat uppdrag där du är med och bidrar till en effektiv och korrekt hantering av EU-medel i Sverige. I rollen som junior revisor utför du bland annat projektgranskningar tillsammans med dina kollegor. Ditt team arbetar främst med granskning av jordbrukarstöden. Välkommen med din ansökan senast den 11 juni.

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier