ESV-nytt augusti 2020

Nyhetsbrev från Ekonomistyrningsverket

Person som håller i talarkort med ESV-logga på

Årets ESV-dag blir kortare, kostnadsfri och digital

ESV har beslutat att ställa in årets planerade fysiska ESV-dag med anledning av coronapandemin. Vi bedömer det inte som möjligt att genomföra konferensen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I stället kommer ESV att erbjuda en kortare, kostnadsfri, webbsänd version av programmet klockan 09.00–10.45 den 15 oktober.

Det blir inte alltid som man tänkt

I månadens ledare reflekterar ESV:s kommunikationschef Christina Cronsioe över beslutet att ställa in årets fysiska ESV-dag med anledning av coronapandemin. Det är många planer som behövt ändras under året vilket bland annat påverkat ESV:s utbildningar. Men en positiv aspekt är att pandemin ökat förvaltningens digitala mognad och fått oss att utveckla våra arbetssätt för att skapa det nya normala.

Ny uppföljning av det ekonomiadministrativa regelverket

Under 2020 utvecklar och genomför ESV en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Alla myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2020 omfattas av den nya uppföljningen, som ersätter EA-värderingen. 

Webbutbildning i Hermes

ESV har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om grunderna i Hermes. Utbildning är uppdelad i två delar och vänder sig till dig som jobbar med att rapportera i statsredovisningssystemet i Hermes. Första delen handlar om den ekonomiska rapporteringen, vad den används till och hur den går till. Den andra delen går mer specifikt in på hur själva rapporteringen i statsredovisningssystemet fungerar.

Stöd att tolka ändrade regler om lån för verksamhetsinvesteringar

Nu finns det stöd i Fråga ESV för hur myndigheterna ska tolka de ändrade reglerna för verksamhetsinvesteringar som började gälla 1 juli 2020, och som ska tillämpas första gången när ni tar upp lån i december 2020. Bland vanliga frågor och svar, under rubriken Anläggningstillgångar, hittar du frågan ”Vad betyder de nya reglerna 2020 om lån för verksamhetsinvesteringar?”

Anmäl dig till controllerdagen

Den 14 oktober bjuder ESV in till årets controllerdag som fokuserar på hur man sätter relevanta mål för verksamheten – och varför. Vi kommer också att presentera en modell som kan underlätta arbetet med att prioritera och formulera relevanta mål. I år genomför vi controllerdagen digitalt på distans. Välkommen med din anmälan.

Webbinarium om att ta fram en strategisk inriktning

Den 18 september bjuder ESV, Socialstyrelsen och AES in till nästa tillfälle i webbinarieserien om strategins roll för verksamhetsstyrningen. Den här gången diskuterar vi hur myndigheter kan ta fram en strategisk inriktning och får bland annat ta del av erfarenheter från Skatteverket.

Kontakta ansvarig

Marcus Forsgren

marcus.forsgren@esv.se

Ekonomistyrningsverket

Box 45316, 104 30 Stockholm

Fler kontaktuppgifter

ESV i sociala medier