Webbversion

Nyhetsbrev januari 2023

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd | 2023-01-30

Karlstad.se - officiell webplats för Karlstads kommun

Lämna in årsredovisningen före den 1 mars

Årsredovisningen för 2022 ska vara inlämnad före den 1 mars! Kom ihåg att skriva under årsräkningen och redogörelsen innan du skickar in blanketterna till oss. 

Om du inte hade möjlighet att vara med på något av våra utbildningstillfällen kan du ta del av informationen i filen nedan. På vår webbplats hittar du också information om hur du gör en årsräkning. 

Har du frågor om årsredovisningen kan du kontakta våra granskare Aleksandra Topu och Tina Forssén på        054-540 10 78 under telefontiden tisdag och torsdag klockan 9–11.

Årsräkningsinformation

Arvode när ditt uppdrag bara omfattar bevaka rätt och sörja för person

Har du i uppdrag att bara bevaka huvudmannens rätt och/eller sörja för hens person och vill ha arvode för detta? Kom ihåg att bifoga underlag till blanketten Redogörelse för utfört arbete som visar huvudmannens skattepliktiga inkomst för 2022 och årsbesked för alla tillgångar den 31 december 2022. Vi behöver uppgifterna för att bedöma om huvudmannen eller kommunen ska stå för ditt arvode men huvudregeln är att huvudmannen står för det. Om vi inte har andra uppgifter så beslutar vi enligt huvudregeln.

Högre bilersättning från 2023

Nu höjs ersättningen som du kan få för resor med egen bil som du gör i uppdraget, till exempel när du besöker huvudmannen. Ersättningen är ett schablonbelopp och höjs från 18,50 kronor till 25 kronor per mil. Höjningen trädde i kraft den 1 januari och gäller alltså för resor som du gör i uppdraget under 2023. För resor som du gjorde under 2022, som du kan få ersättning för i år, gäller fortfarande 18,50 kronor per mil. På Skatteverket kan du läsa mer om nya lagar och regler som trädde i kraft vid årsskiftet.

Visste du att…

Om du förvaltar en huvudmans egendom, det vill säga sköter hens ekonomi är det inte tillåtet med sammanblandning. Det betyder att du inte får blanda dina och huvudmannens pengar eller olika huvudmäns pengar, om du har flera uppdrag. Sammanblandning kan vara att du till exempel köper något till huvudmannen med dina egna pengar för att sedan föra över summan från huvudmannens konto till ditt. 

Statens servicecenter i Karlstad

Statens servicecenter i Karlstad flyttade till nya lokaler i augusti 2022. Nu finns servicekontoret på Drottninggatan 33 B och har öppet vardagar klockan 10–16. På servicekontoret kan medborgare och företagare få vägledning och service i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Här kan du lämna in pappershandlingar till myndigheterna, få hjälp med e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt få information om pågående ärenden. Det går även att beställa nytt ID-kort. Här kan du läsa mer om servicekontoret i Karlstad.

Överförmyndaravdelningen

Överförmyndarenheten har bytt namn. Sedan den 1 januari heter vi överförmyndaravdelningen.