Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyhetsbrev

Penningtvätt
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hösten 2020

Detta är ett utskick från Länsstyrelsen i Västra Götaland som har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne och Stockholm. Nyhetsbrevet tar upp information om det pågående arbetet med den nationella riskbedömningen för 2020, aktuell information från Finanspolisen, Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FATF, hur COVID-19 påverkat verksamheten samt tillsynsinriktning för vintern 2020/2021.

Nationella nyheter

Arbetet med den nationella riskbedömningen för 2020 fortgår

Länsstyrelsernas arbete, tillsammans med Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra myndigheter, om att ta fram en nationell riskbedömning inom penningtvätt och finansiering av terrorism fortgår. Rapporten ska identifiera hot, sårbarheter och därmed risker i de sektorer som ska följa penningtvättsregelverket.

För de verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn har vi under våren 2020 skickat ut en enkät för att få ett underlag till den nationella riskbedömningen. Länsstyrelserna har arbetat med att analysera svaren och nu pågår ett myndighetsgemensamt arbete med att sammanställa den slutliga rapporten som ska presenteras under vintern/våren 2021.

Information från Finanspolisen

Nedan finns länkar till två utskick som Finanspolisen gjort under året. Den första rapporten behandlar hur kriminella upplägg knutna till penningtvätt och finansiering av terrorism ändrar sig utifrån effekterna av COVID-19. Informationen finns att läsa här. Finanspolisen har även tagit fram information om hur betalkort kan användas i penningtvättsupplägg. Du kan läsa mer här.

Vägledning till kontanthandlare

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning. Broschyren finns att läsa på samordningsfunktionens hemsida. Där finns även fler vägledningar för andra verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsregelverket.

Informationsträffar

På grund av COVID-19 ställdes vårens informationsträffar in och några fysiska informationsträffar under hösten 2020 kommer dessvärre inte heller att kunna hållas. Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde i mars 2020 två digitala träffar med branschorganisationer och just nu undersöker vi möjligheten att anordna fler digitala informationstillfällen.

Röd flagg-indikatorer ska hjälpa myndigheter

FATF har utfärdat standarder som ska hjälpa myndigheter att förhindra att virtuella tillgångar används för penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF har identifierat vilka indikatorer som tyder på att virtuella tillgångar används för kriminell verksamhet. Indikatorerna baseras på mer än 100 fallstudier som samlats in av medlemmar i FATF:s globala nätverk. Mer information finns att läsa på FATF:s hemsida.

Tillsynsinriktning konsthandlare

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland inriktar vinterns och vårens tillsyn mot bland annat konsthandlare. Konsthandlare omfattas sedan 1 januari 2020 av penningtvättsregelverket och står under länsstyrelsernas tillsyn. Tillsynen består bland annat av uppsökande verksamhet samt begäran om att ta del av verksamhetsutövarnas dokumentation avseende penningtvättsregelverket.

Regionala nyheter

COVID-19 och platsbesök

Länsstyrelsen i Västra Götaland planerade under våren 2020 att genomföra flera platsbesök hos verksamhetsutövare och att hålla informationsträffar i hela tillsynsområdet. På grund av den pågående pandemin genomfördes inga platsbesök och några informationsträffar genomfördes i stället digitalt. Även höstens planerade besök har ställts in på grund av den rådande situationen i Västra Götaland.

Om nyhetsbrevet

Detta är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Syftet med nyhetsbrevet är att informera dig som verksamhetsutövare om penningtvättslagen, lagförändringar, omvärldsbevakning, föreläsningar och ställningstaganden. Foton är från Mostphotos.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick