Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak och rökfri miljö

Nyhetsbrev nr 3 juni 2022

Alkohol, tobak och rökfri miljö
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Den 21 juni sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler kring försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen sa däremot nej till ett förbud mot smaksättning av e-cigaretter. Anledningen är att regeringen nyligen har gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Enligt riksdagen bör ett fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs. De nya reglerna börjar huvudsakligen gälla den 1 augusti 2022.

Anmälningsblankett - försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en blankettmall för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Mallen får användas och ändras i om det behövs.

Anmälningsblankett detaljhandlare 

Informationsblad till detaljhandlare 

Folkhälsomyndigheten arbetar med att ta fram ett informationsblad avseende den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter som riktar sig till detaljhandlare. Informationsbladet väntas publiceras på myndighetens hemsida den 22-23 juni.

Dom från Kammarrätten 

Kammarrätten bekräftar i dom från den 1 juni 2022 att en återkallelse enligt lag om tobak och liknande produkter, till skillnad mot alkohollagen, alltid måste grundas med en varning. Undantagen för att återkalla direkt enligt LTLP är om 1. tillståndet inte utnyttjas, 2. grundläggande krav inte kvarstår eller 3. att det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit.

Dom Mål nr 134-22

Vägledning från Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen har kommit med en vägledning som berör krav på tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga vätskor till e-cigaretter. Av vägledningen framgår att den som säljer e-vätskor som är klassificerade och märkta på ett sådant sätt att de omfattas av kraven i förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer från och med den 1 juli 2022 ska ha tillstånd för överlåtelsen. Du hittar vägledningen i sin helhet nedan.  

Vägledning Kemikalieinspektionen.pdf


Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida

 

Länsrapportens undersökning 

Nu finns länsvisa sammanställningar av resultat från Länsrapportens undersökning år 2020 publicerade på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Många av de uppgifter som kommunerna har lämnat i undersökningen hittar du också i Indikatorlabbet.

Trevlig sommar! 

Avslutningvis vill vi inom Länsstyrelsens alkohol- och tobakstillsyn önska er alla en riktigt fin och härlig sommar!

Höstens utbildningar och handläggarträffar

1

sept

Handläggarträff alkohol

Den 1 september kl. 13.00 anordnar Länsstyrelsen en digital handläggarträff för länets kommunala alkoholhandläggare. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

7-8

sept

Grundutbildning för nyanställda alkoholhandläggare 

Den 7-8 september anordnar Länsstyrelsen en tvådagars grundutbildning i Göteborg för dig som är ny i rollen som alkoholhandläggare. Utbildningen är öppen för alla nya handläggare oavsett vilket län din kommun tillhör. Mer information om utbildningens innehåll samt hur du anmäler dig finns på Länsstyrelsens hemsida

11-12

okt

Alkohol- och tobakshandläggarkonferens - Falkenberg 

Det finns fortfarande kvar platser till höstens alkohol- och tobakshandläggarkonferens i Falkenberg. Konferensen vänder sig till alkohol- och tobakshandläggare i Västra Götaland, Jönköping, Halland och Skåne. Gå in och anmäl dig så snart som möjligt. Sista anmälningsdag är den 2 september. 

Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick