Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev december 2022

Illustration av händer som lyfter upp ett tredimensionellt Sverige.
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hur ska ett år som varit starkt präglat av både en pandemi och sedan lättade restriktioner sammanfattas? Vi har jobbat på med genomgående full kraft och det finns egentligen bara ett ord att välja; produktivt!

Vi har jobbat med en mängd olika projekt, hela 16 stycken. Några av projekten är en del av satsningen inom naturtillsyn där tre projektledare jobbat med gröna projekt kopplat till naturtillsyn. Vi har lanserat en fälthandbok om invasiva främmande arter som fått ett jättestort genomslag och för första gången arbetar vi med ett regeringsuppdrag tillsammans med en rad centrala myndigheter. Vi har fått träffas igen efter corona, vilket underlättat vårt arbete och inte minst gjort det mycket trevligare. Vi syns oftare i och med vårt nyhetsbrev och vi är flitiga på LinkedIn. Vi är involverade i olika projekt som är kopplade till den nationella tillsynsstrategin och fokusområdet naturtillsyn, till exempel har vi drivit en nationell tillsynskampanj kopplad till påverkan på naturvärden i grunda havsvikar. Ja, listan kan göras väldigt lång över vad vi har åstadkommit under året. Tack till alla er som varit och är engagerade på olika sätt i Miljösamverkan Sverige, tillsammans gör vi ett riktigt bra jobb!

Illustration av landskap med vattendrag som ett omlöp som tar olika vägar.

Illustration: Dietmar Kämmerling

Tillsynskampanj egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Under våren genomför vi en tillsynskampanj med fokus på egenkontroll på vattenkraftverk. Alla länsstyrelser är inbjudna att göra tillsyn. Kampanjen genomförs som en del av projektet ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. I projektet har vi tagit fram allt material som behövs för att göra tillsyn, till exempel mallar och checklista. Kampanjen pågår från den 1 februari till den 31 maj 2023.

Grön utveckling 2022

Illustration av en grusväg genom ett jordbrukslandskap kantat av blommor.

Illustration: Dietmar Kämmerling

2022 har i mångt och mycket varit naturtillsynens år. Vi summerar och bockar av en gedigen uppdragslista. Förutom lansering av en fälthandbok om invasiva främmande arter till länsstyrelsernas fält- och tillsynspersonal så har vi utbildat länsstyrelsernas handläggare i naturtillsyn och tillsynsvägledning. Vi har drivit en nationell tillsynskampanj med avseende på naturvärden i grunda havsvikar som en del i den nationella tillsynsstrategin. Vi har förbättrat handläggarstödet naturtillsyn gällande utökad strandskyddstillsyn och tillsynsvägledning. Handläggarstödet för naturtillsyn på Miljösamverkan Sveriges webb är kompletterat med nya mallar och blanketter. Vi har dessutom förbättrat och utökat vägledningar, tagit fram nya modeller och planer för tillsynsplanering, samt arbetat fram tillsynsprotokoll och ett geografiskt prioriteringsunderlag för länsstyrelsernas interna arbete med naturtillsyn. Vi har ordnat ett heldagsseminarium för länsstyrelsernas handläggare om solcellsanläggningar på mark och vi har erbjudit en rad olika digitala träffar för att stärka länsstyrelserna i naturtillsynsarbetet, och mycket mer.

Öppen bok på en bord.

Foto: Pixabay

Regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”

Tidigare under hösten har vi efterfrågat synpunkter på förslag på kriterier för kompetens. Förslaget har vi tagit fram inom deluppdraget om kompetens och utbildning i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”. Fram till mitten av oktober samlade vi in mer än 200 synpunkter. Stort tack för alla synpunkter, vi kommer använda dem i det fortsatta arbetet med regeringsuppdraget.

Nytt år med nya projekt

Texten 2023 i gult med stjärnor runt om.

Foto: Pixabay

Snart stundar återigen ett nytt år. Vi hälsar inom kort 2023 välkommen och drar som vanligt i gång flera nya projekt. På listan det här året står projekt om solcellsanläggningar på mark, cirkulär masshantering, revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn och en tillsynskampanj om vattenuttag. Vi vill så här i slutet av året passa på att tacka landets länsstyrelser för de projektförslag ni skickat in och för de deltagare ni anmält till våra nya projekt. Det är helt och hållet tack vare sakkunskapen hos deltagarna i våra projektgrupper som vi har möjlighet att arbeta fram våra handläggarstöd.

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick