Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev februari 2023

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nu samlar vi in projektförslag inför 2024

Har du förslag på projekt som du vill att vi ska jobba med nästa år? Ta chansen och skicka in dina idéer om möjliga kommande projekt inom Miljösamverkan Sverige. Vi tar emot förslag från dig som jobbar på en länsstyrelse eller någon av de centrala myndigheter som ingår i Miljösamverkan Sverige.

Till dig som jobbar med tillsyn och prövning inom miljöbalkens område:

  • Vilka knepiga frågeställningar funderar du över?

  • Saknar du handläggarstöd inom ett specifikt område?

  • Tycker du att det är dags för en nationell tillsynskampanj i en aktuell fråga?

Förslagslådan är öppen till och med den 28 februari 2023.

Lämna in dina projektförslag inför 2024 (miljosamverkansverige.se)

Tack för ditt bidrag, vi ser fram emot att få se ditt förslag!

Illustration av en grund havsvik.

Illustration: Dietmar Kämmerling

Fortsatt arbete med naturtillsyn

Vi har återigen blivit beviljade medel från Naturvårdsverket för att arbeta vidare med naturtillsyn. Vi är mycket glada över att kunna fortsätta våra satsningar inom bland annat tillsynsutbildning, tillsynsvägledning och uppdatering av naturtillsynsmaterialet på vår webbplats.

Naturtillsyn (miljosamverkansverige.se)

Några blommande exemplar av den invasiva arten Jätteloka

Jättelokan är en invasiv art. Foto: Anna Lejon

Fälthandbok om invasiva främmande arter

Just precis nu trycks en andra upplaga av vår populära fälthandbok om invasiva främmande arter. Fälthandboken får nio nya arter och fakta för vissa arter är uppdaterad. Den här upplagan kommer att skickas ut till alla Sveriges 290 kommuner för att öka medvetenheten och inrapporteringen i kampen mot den alltmer raska spridningen. Du som jobbar på en kommun, håll ögonen öppna, om några veckor finns en rykande färsk handbok för dig att bläddra i och ta stöd av.

Illustration av ett landskap med ett korsande vattenflöde och ett vattenkraftverk.

Illustration: Dietmar Kämmerling

Tillsynskampanj egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

I slutet av januari startade vi tillsynskampanjen ”Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk”. I kampanjen deltar 14 län som kommer att ge sig ut och göra tillsyn mellan 1 februari och 31 maj i år. Projektgruppen har arbetat fram ett gediget material som både verksamhetsutövare och handläggare kan använda sig av. Inom projektet har vi tagit fram tre korta och mycket informativa filmer:

  • Egenkontroll
  • Så funkar konnektivitet
  • Miljöanpassning av vattenkraftverk – faunapassager

Under april kommer även en fjärde film att publiceras ”Uppföljning av vattenkraftens miljöanpassningar och miljöpåverkan”. Filmerna hittar du på vår Youtubekanal och länkar och material finns på vår webbplats. På webbplatsen finns också en mall för egenkontroll, tillsammans med en introduktion, som verksamhetsutövare kan ladda ner och använda i sitt egenkontrollarbete. Mallen kan du som handläggare givetvis också ha användning för.

Filmer om egenkontrolltillsyn vattenkraftverk - YouTube

Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk (miljosamverkansverige.se)

I tillsynskampanjen kommer handläggarna, för första gången inom detta tillsynsområde, att kunna använda en fältapp. Fältappen laddas ner till jobbtelefonen eller surfplattan och innehåller ett frågeformulär med frågor om egenkontroll. Det går enkelt att kryssa i svar på frågorna under tillsynsbesöket. När handläggaren kommer tillbaka till kontoret efter tillsynen går det enkelt att flytta informationen till datorn och skriva ut en rapport. Vi ser fram emot att prova detta arbetssätt som innebär en effektivisering och tidsbesparing.

En sjö ligger stilla en sommardag.

Foto: Ingela Höök

Vill du vara med i projektet som jobbar med omprövning av vattenverksamheter?

Tre av projektdeltagarna har på kort tid bytt jobb och vi behöver därför få in fler personer till detta projekt. Arbetet startade i april förra året och vi planerar att vara färdiga i oktober i år. En hel del har redan gjorts så det är inte fråga om att börja från början, men om någon eller några handläggare kan ansluta till projektgruppen skulle det underlätta mycket.

Målet för projektet är att arbeta fram ett användarvänligt handläggarstöd som beskriver processen med en statligt initierad omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen – från det förberedande stadiet till dess att en omprövning prövats i domstol. Läs mer om projektet på vår webbplats.

Omprövning av vattenverksamheter - dammar (miljosamverkansverige.se)

Om du jobbar med vattenverksamheter på en länsstyrelse och vill vara med i projektet är du välkommen att kontakta oss.

E-post miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

En väg börjar i bilden och försvinner i fjärran. Det står start med versaler vid vägens början

Nu ligger vi i startgroparna för årets projekt. Foto: Pixabay

Årets nya projekt

2023 års nya projekt drar successivt i gång under året:

  • Under det första kvartalet startar vi projekten om solcellsanläggningar på mark och tillsynskampanj vattenuttag.

  • I kvartal två drar projektet i gång som ska jobba med revidering av vårt befintliga material om uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn.

  • Efter sommaren räknar vi med att kunna starta projektet om cirkulär masshantering. Här söker vi också ytterligare några deltagare till projektgruppen.

Om du jobbar på en länsstyrelse och vill vara med i projektet om cirkulär masshantering är du välkommen att kontakta oss.

E-post miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Projektförslagen utgör grunden för de kommande projektplanerna.

Verksamhetsplan 2023–2025 (miljosamverkansverige.se)

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick